ANLAYAMADIKLARIMIZ!

 

İnsanın bilerek kendisini zehirlemesi!

Ve kendi parasıyla bunu yapması…

Sigara, alkol vesaire…

Cebinizden, ailenizin ve çocuklarınızın;

Rızkını, ‘o zehri içmek için’ veriyorsunuz!

Üzerindeki, ‘zararlıdır’ yazısını okuyarak bunları yapıyorsunuz!

Gerçekten anlayabilmiş değilim…

***                 ***

Ayakta su içmek,

Yürürken, çekirdek yemek;

Ve kabuklarını yerlere atmak!

Yerlere sümkürmek!

Yakınınızda,  ‘çöp kutusu’ dururken,

Elinizdekini sağa ve sola savurmak!

Binlerin, onbinlerin aynı şeyleri yapmaları…

Nasıl bir çevre olacağını düşünelim?

Çevreye bilerek zarar verenleri,

Bilerek kirletenleri anlayabilmiş değilim!

***                 ***

Ah şu pazarlar/ Pazar yerleri…

Alım satımda yapılan yeminler!

Tüketiciye malının ayıbını saklayanlar…

Teraziye veya ölçüye dikkat etmeyenler!

Aldatanlar ve aldatılanlar…

Şeytanca hileler…

Anlayabilmiş değilim!

***                 ***

İnancımız, ‘söz emanettir’  der!

Günümüzde emanetlere ne kadar uyulur…

İnancımız,  ‘yalan ihanettir’ der!

Kime,  ‘insana ve onu kuşatan çevreye…’

Ve yine bizim kutsal kitabımız,

“Yapamayacağınız şeyleri söylemeyiniz!” diyerek bizleri uyarır!

Ah! O diller…

“Bugün git, yarın gel diyen!” diller…

“İnsanlara iş veya ümit vaat eden!” diller…

Söz yere düşer mi?

‘Yere düşen sözleri’  anlayabilmiş değilim!

***                 ***

Günlerini, ‘boş sözlerle’ geçirenleri,

Birbirlerinin aleyhine konuşanları,

Ayıbını araştıranları,

Alay edenleri,

Söz getirip götürenleri,

Arabozucuları,

Haset edenleri,

Birbirlerini çekiştirenleri,

Dedikodu edenleri,

Anlayabilmiş değilim!

***                 ***

Olmayan bir şeyi,

‘Olmuş gibi…’ takdim edenleri,

Asılsız ve mesnetsiz haber yapanları,

İnsanları, ‘aldatanları…’

İnsanlara, ‘zulmedenleri…’

Anlayabilmiş değilim!

***                 ***

“Komşusu açken tok yatanları…”

“Nefis ve heveslerine uyanları…”

“İnsan hak ve hukukunu…’ bilmeyenleri,

Hayatı sadece, ‘zevk ve eğlence…’ görenleri,

Anlayabilmiş değilim!

***                 ***

Bütün bunları, ‘anlamak’ istiyorum!

Bütün olumsuzlukları,

Bir baştan öte başa sorgulayarak,

Konuşarak ve tartışarak…

Her şeyi, ‘anlamak’ istiyorum!

Kendimizle, iç ve dış dünyamızla;

Dertlenebilsek!

Doğrular etrafında, ‘kenetlenebilsek…’

“Kendimiz olabilsek…”

Mesele kalmayacak…

YORUM EKLE