Annemin düşleri

Masamın üzerinde, Muhammed Yalçın Azizoğlu’nun,
“Annemin Düşleri…” isimli şiir kitabı!
Şefkat kanatları altında yeşeren düşler,
O düşlerde,  çiçekleri çimlendiren gözyaşı!
Gözyaşlarına yüreğini veren balalar,
Sessiz çığlıklarla büyür adımlar,
Adımlar, ürkek bir ceylan edalı…
Dağlar kucak açar, öksüz dünyalar
O dünyalar, yalnızlık korkusunda
Kimbilir hangi düşlere uyanır
Düşlerde kalır, ‘anne sıcaklığı…’
***            ***
“Annemin Düşleri”  arka yüzünde,
Yazarın özlem serüvenine uzanırız;
“Otuz dokuz yıllık yaşam serüveninde;
Kendisini insabi erdemlere, çocukların eğitimine,
Kültür sanata adamış annemin en büyük düşü,
Beni dünyaya getirmek olduğunu,
Maalesef çok sonradan öğrendim.
Birçok vasıflarımı ondan ilham alarak geliştirip
Onun idealleri ve ülküleri gölgesinde büyüttüm!”
***        ***
Şairin, “Ç/aldılar” şiirinde bir iç yanması;
“Kuşlardan mavi gökyüzünü
İnsanlardan kalp gözünü
Pervasızca ç/aldılar

Bitkilerden nebatını, özünü
İnsanlardan samimiyet ve sözünü
Göz göre göre ç/aldılar
Doğrular tutsak, ortada dolaşır yalan/sızlar”
Bir kavram vardır, ‘mahrumiyet…’
Yalnızlık, serin rüzgârlardan öksüz!
Boynu bükük gecelere nazar et!
Yüreklensin sükût, çığlığa dönsün
Çığlıklara kanat ver, ilhamından…
***        ***
Şairimiz, “Gel Bul Beni Ey Aşk” şiirinde,
“Yaratılmış bin bir çiçeğin olduğu Gülizar’da
İnci çiçeği içinde özsün ey aşk
Gel bul beni
Yazılmayan en kutsal cümlelerin içinde
Saklı duran bir öznesin ey aşk
Gel bul beni
Yüreğimde ki çığlıkları susturan sükûtsun ey aşk
Gel bul beni”
Aşkın tarifini,  ‘bal arısında…’ ara!
Odur kanat çırpar, uzaklara…
Çiçeğin özsuyu bal olur, aşk tadında!
Öznesidir aşk, kâinatın!
Çığlıkların gözyaşında dökülür…
***            ***
Yalçın Azizoğlu şiiri şöyle tanımlar;
“Hayallerin bir demet gül içerisinde
Düşlerden teslim alınıp, gerçek âleme sunulmasıdır!”
İnsanı tarif ederken, “Her insan bir âlemdir!” 
Veya “Kâinat sarayının özü/ özetidir!”
Şiir, “insanın iç dünyasının yansımaları…”
O yansımalarda, ‘iç âlemden dış âleme…’
Köprü ayakları…
İlhamdır, irfandır, marifettir, idraktir, aşktır, gönüldür!
Şairler, ‘hikmetli sözlerle’ manevi dünyamızı inşa ederler!
Dervişler, Derviş Gaziler, Alpler, Alperenler…
Aşk  diliyle, fütüvvet asrını bu millete yaşattılar…
***            ***
Şairimiz, “Az İlerisi Halep” şiirinde, 
“Nerede uygarlık, nerede medeniyetler?
Fitnelerin kıskacında pay edilir değerler
Kilis’te Halep’li çocuklar anneler
Sıla özlemi çeker
Kç mevsin sürer şu dönüş yolu
Uzak diyorlardı oysa
Az ilerisi Halep”
Halep’te, “Harput sıcaklığı…”
Halep’te,  “Belek Gazi rüyası…”
Halep’ten duyulur, “Hoyrat esintisi…”
Ey ziyalı yurt, Harput’un ufkundaydın
Ufkuma düşen yüreğin ararım!
***        ***
Azizoğluna,  ‘yalnız yurt’ diyelim mi?
“Ah Azizoğlu ah, nedir bu keder
Nedir bu katran karası yalnızlık
Bir ömürden kaç mevsim geçer
Bırak kalsın, kendi başına yalnızlık”
Bazen kaçmak istersiniz, ‘içinizdeki dünyalardan’
Onun kavurucu sıcaklığından!
Ama hisleriniz sizlere gem vurur
Der ki, “şairler gam kervanıyla birlikte” yürürler
Şiir, ‘toprağın özüdür’
Onda, savrulur yürekler!
***        ***
Şair, Azizoğlu; “Serçe Yürekler” şiirinde;
“Durdurun şu zamanı artık
Sevdiklerimiz giderken birer birer
Kaldırmıyor hasreti artık serçe yürekler”
Gözyaşının bulutlarını kim taşır?
Hangi pınarlar emzirir onları…
Çığlıklar besler, fırtınaları!
Sabır boyası, gönlün gökkuşağı…
***        ***
Azizoğlu’nun, “Annemin Düşleri”  kitabı,
Hitabında, ‘çığlıklar ve suskun bir dünya’
Şiirde, “şairin iç dünyası…”
O dünyanın daha yakınında olur!
Bulutlar yürürken, aşılı rüzgârlarla birlikte…
Toprağın kokusuyla buğulanır, yüreğiniz!
Düşleriniz, ‘coğrafyanıza…’ nağme olur
Merhaba, “şairin kutlu sözlerine…”
Merhaba,  “hikmet peteklerine…”
Merhaba,  “sözün tesirine…” 
(B.Keleştimur; PK, 179-Elazığ)
 

YORUM EKLE