ARAPGİR’E ’AYDINLAR’DAN EĞİTİM HİZMETİ!

 ARAPGİR’E “AYDINLAR”DAN EĞİTİM HİZMETİ!

                                                          Bedrettin KELEŞTİMUR

Bu hafta sonu Arapgir’deyim…

Arapkir,  “Paşalar yetiştiren Kent…” olarak anılır

Tarihte isimleri anılan Arapgirli Paşalar;

İbrahim Paşa (Hacı),Mehmet Paşa (Hacı), Osman Paşa (Gümrükçü),

Süleyman Paşa, Mustafa Süreyya Paşa, Cevat Çobanlı Paşa,

Mehmet Şakir Paşa, Mirliva Ahmet Paşa, Cafer Paşa, Ethem Paşa,

Yusuf Kamil Paşa, Kara Süleyman Paşa, Yusuf Paşa…

***                 ***

18 Mart Çanakklale Deniz Zaferinde, “Cevat Çobanlı’nın…” ismi anılır!

Nusret Mayın Gemizi ve onun döşediği mayınlarla;

“Bouvet, HMS İnflexible, Ocean zırhlıları…” sulara gömülecekti!

O kahraman insan,  Cevat Çobanlı; Elazığ’dan; 2. Dönem (11 Ağustos 1923)

Elazığ Milletvekili olacaktır…

***                 ***

Arapgir; 1834 tarihinde Kaza haline getirilecektir.

1874 tarihinde Elazığ’a bağlanan Arapkir,

1888 yılında Belediye kurularak İlçe olmuştur.

Cumhuriyet Döneminde, 1927 yılında Malatya’ya bağlanır…

Arapgir, Kemaliye ve Ağın Harput Kültür İnterlandı içerisinde yer alır…

Bu Kültür Haritası İçerisinde;

Divriği (Sivas), Arapgir (Malatya), Ağın (Elazığ)

Ve Kemaliye (Erzincan) İllerimize bağlıdır…

Fırat Havzası üzerinde yer alan bu tarihi ilçelerimize;

Çemişgezek ve Pertek (Tunceli)’i de, birlikte düşünebiliriz!

Bu İlçelerimizi uzaklık olarak değerlendirdiğimizde;

Arapkir-Divriği (81 km)

Arapgir- Kemaliye (52 km)

Arapkir- Ağın (35 km)

Arapkir-Çemişgezek (88 km)

Coğrafyamızda, birbirlerine yakınlığı; içiçe olduğu da görülür.

***                            ***

Yüz elli yıl öncesinde Arapgir,

“Mamurat’ul Azi Vilayetinin Harput Sancağına bağlı;

Kaza merkezi kasabadır…

88 köyden oluşan kazanın; 32 bin 553 nüfusu bulunuyor…

Tüm kazada; 35 cami ve mescit, 38 okul, 4 medrese,

4 hamam, 32 değirmen ve fabrika, 500 kadar dükkân yer alıyor!”

***                            ***

Günümüze doğru gelindiğinde;

2000 yılında İlçe nüfusu, (10 bin 180) Köy nüfusu, (6 bin 445)

Toplam nüfus ise, (17 bin 70)’dir.

Arapgir’in 2016 yılı nüfusu, (10 bin 419)

Arapgir’e en yakışan ifade, “Yeşil Arapgir…” kavramıdır!

Tarihi ve kültürel zenginliğiyle; “hala canlıdır ve hala diridir!”

***                            ***

EĞİTİM HİZMETİ…

Elazığ’dan Arapgir’e, bir saati aşan…”

90 km’lik bir yolu katederek ulaşıyorsunuz…

Yeşiller giyinmiş, tarihi konaklarıyla-şahsiyetleriyle;

Sizlere ‘sıcak bir tebessümle…” merhaba diyor.

Arapgir’in hemen girişinde; “eğitim kampüsü…”

Levhayı okuyorsunuz;

“T.C. Kerem Aydınlar Anadolu Öğr. Lisesi”

Yeni Eğitim yılında; “Fen Lisesi…” olarak hizmet verecek!

“Aydınlar…” soy ismi ile ilk hafızalara;

Sağlık Sektöründe çok önemli yatırımlar yapan;

Dünyaca da, “marka…” haline gelen,

Acıbadem Hastanelerinin Sahibi, “Mehmet Ali Aydınlar…” geliyor.

Mehmet Ali Aydınlar, “Atayurdu…” Arapgir.

Bu coğrafya için en önemli yatırımın, “eğitim…” olduğuna inanıyor!

Bu ülkenin en fazla, “yetişmiş-nitelikli insana…” ihtiyacı var!

Mehmet Ali Aydınlar, Kıbrıs’ta; askerlik yaptığı sırada;

Bir trafik kazasında hayatını kaybeden evladı;

“Kerem Aydınlar Vakfını…” kuruyor!

Bu vakıf öncelikli olarak; “eğitim ve hizmet…” vakfıdır.

Hizmetleriyle, “doğduğu Kent’e…” yüzünü, gönlünü, aklını yöneltiyor!

Hedef, doğduğu Kent’i; “geleceğin aydınlık günlerine…” taşımak.

Hizmetler birbirini takip ediyor;

“Hami Aydınlar Çok Programlı Anadolu Lisesi…”

“Samime Aydınlar Kültür Merkezi…”

“Kerem Aydınlar Ortaokulu…”

“Acıbadem Üni. Kerem Aydınlar Kampüsü…”

Arapgir İlçesine, “yüz milyon lirayı aşan…” Eğitim Hizmeti;

Kalbi duygularla, “alkışlıyoruz!”

Mehmet Ali Aydınlar, “annesi Samime Aydınlar…” adına;

“9 milyon bedelle-Kültür Merkezi…” yaptırıyor!

***                            ***

Türkiye’nin en büyük sancısı nedir?

“Beyin ve Sermaye Göçü…”

Ve en büyük üzüntümüzde,

Doğduğu, büyüdüğü, havasını teneffüs ettiği,

Atayurduna, “şöyle bir arkasını dönüp de…”

İnancımızın bir gereği olan, “Sıla-i Rahim…” yapmayan insanımız!

Toprağı/ veya coğrafyayı, “çoraklaştıran…” bizleriz, efendim!

Mehmet Ali Aydınlar, bu coğrafya için; “güzel bir örnek!”

Her beldenin, her şehrin,  “model insanlara…” ihtiyacı var!

Ayet ne diyor; “sizden, hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden

Bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir”(Ali İmran, 104)

“Hayırda Yarışan…” bir topluluk olmak!

Bu bir şuurdur…

Bu, herbirimizin üzerine düşen, “insani…” görevlerimizdir

Bu, “coğrafyaya ve vatana…” olan borcumuzdur

Bu,  “geleceği…” inşa eden fikri ve zihni bir ibadettir!

Arapgir,  “yüreğiyle…” geleceğe; “merhaba…” diyor

Bizlerde,  “hayırda yarışanlara…” gönül alkışlarımızı gönderiyoruz.

 

 

 

 

 

YORUM EKLE