ASGARİ ÜCRET

İnsan merkezli veya insan odaklı düşündüğümüz zaman,

Daha aklıcı, daha duyarlı, daha insaflı bir yol takip ederiz!

Günümüz felsefesinde nasıl bir düşünce hâkimdir?

“Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler…”

Burada, ‘ferdiyetçi bir zihniyet…’ kendini gösterecektir!

İnancımız, ‘ben’ veya ‘ene’ demiyor!

Bütüncül bir felsefeyi öneriyor, “biz…” diyor.

İnsana, “Yaratılanların en şereflisi…”

İnsana, “Yüce Yaratıcının yeryüzünde halifesi…”

İnsana,  “Ahsen-i Takvim…” diyoruz!

Bütün bu yaklaşımlar, “akla ve vicdana…” uyarıcı sinyaller gönderiyor!

Bu sinyaller bizlere neleri hatırlatıyor;

“Sahabe meşrebli…” mükemmel insana odaklanacağız!

“Alperen ruhuna…” sahip insana odaklanacağız!

“Ahi Evren anlayışına…” odaklanacağız!

***                            ***

İnsanı esas aldığımızda, birlikte kazanacağız!

Hakkımızı ve hukukmuzu, birlikte geliştireceğiz!

İnsan ve merhameti, tabana yayacağız!

Türkiye’nin gündeminde, “asgari ücret…”

Aralık-2017 ayında birlikte tartışacağız, birlikte karara bağlayacağız!

TÜRK-İŞ tarafından otuz yıldan bu yana her ay düzenli olarak yapılan,

“açlık ve yoksulluk sınırı…” bizlere insan onurunun gerektirdiği,

“yaşama standartlarını…” önümüze getirmektedir.

TÜRK-İŞ Araştırmasının 2017 Kasım ayı sonucuna göre: 

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için;

 Yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 1.567,45 TL,  

Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt),

 Ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu,

 Diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 5.105,71 TL

Bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 1.948,56 TL

***                            ***

Şimdi, “asgari ücreti…” hesaplarken bütün parametreleri dikkate alacağız!

Önceliğimizde, “güçlü, ideal, sağlıklı, ehliyetli, erdemli…” insan diyoruz!

Ve şunu da sıklıkla vurgulamaya çalışırız;

Türkiye, İslam âlemi için, “model bir ülke…”

Bu çok iddialı bir kavram/ veya nitelendirme!

Gerçekten, Ortadoğu ülkelerine baktığımızda,

Bu yaklaşım, “bütünüyle…” doğrudur!

Gönül Coğrafyamızın bütün nazarları, Türkiye üzerindedir!

Bir, “asgari ücret…” tartışmasında nerelere geliyoruz!

Nasıl standartlar arıyoruz?

O arayış toplumda hangi parametreleri oluşturacaktır?

“hayırda yarışan bir toplum…”

O halde, önceliğimiz de, “insanı ihya…” edeceğiz!

Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı, “1.567,45 lira…”

Hâlihazırda asgari ücret ne kadar, “1.404,06 lira…”

Bu fotoğrafın manası nedir?

Hâlihazırda, “asgari ücret…” açlık sınırının altındadır!

Bu bizleri üzer!

İdealimiz ne olmalıdır?

“780 bin km2 vatan coğrafyamızda,

Karnı tok, alnı açık, erdemli insanlardan oluşan,

80 milyonluk Türkiye…”

Aradığımız, “Büyük Türkiye…” budur!

Bu anlayış, bu milletin, “kendi inanç modelidir!”

Öyle ki, “7’sinden 70’ine kadar…”

Hayır, müesseseleri çalışan bir toplum!

80 milyonluk Türkiye’mizde,

Milli Geliri/ yani ekmeği bölüştüğümüzde;

Toplumun iki yakası biraraya gelmiyorsa;

“Eyvah!” derim

***                 ***

Her zaman için ideal düşünmeye gayret sarf ederim!

Afakî veya sanal ifadelerden de titizlikle kaçınırım!

İnancımız, “komşusu aç iken tok yatan bizden değilidir!” diyor.

Mağdur, mahzun veya mazlum üreten bir toplum mu?

Kesinlikle, “hayır…” diyeceğiz!

İnancımız, “saflarınızı sıklaştırınız…” diyor.

Tıpkı birbirlerine, “omuz veren dağlar…” misali

***                            ***

SÖZLER…

“İnsan, bir damla kan binlerce endişe…”

“İnsan zayıftır, belaları çoktur…”

“İnsan acizdir, hayat yükü pek ağır…”

“Yâre varmak hoştur amma./ Yaren olmak başkadır, başka”

“Halden bilen âlim, halden bilmeyen zalim…”

“Özünü bilir isen, özürden kurtulursun…”

Paylaşmak, ‘dertlere ve dertlilere doktor’

Acılara ise bir bakıma en özge tedavidir.

          

 

 

YORUM EKLE