AŞIRI GİTMEYİN

 AŞIRI GİTMEYİN

           Bedrettin KELEŞTİMUR

Hz. Kur’an bizlere hayatı bütünüyle tanımlıyor

Nasıl davranmamızı/ duruşumuzu/ kimliğimizi belirliyor

İnancımız her türlü aşırılıkları bütünüyle yasaklıyor

Ayet “Ve işte böylece sizi (ifratla tefrik arasında)  vasat bir ümmet kıldık ki,

Bütün insanlara karşı adalet örnekleri, hak şahitleri olasınız” (Bakara, 143)

Bir müslüman için olmazsa olmazı,  “orta yolu…” takip etmesi

Bütün aşırılıkları terk etmesi…

Müslüman,  “itidal sahibi…” olacaktır

Aşırı olmayacak; ölçülü hareket edecektir.

Müslüman,  “mutedil…”

Her haliyle,  “ılımlı…” olacaktır

Ayet  Ve kâtilû fî sebîlillâhillezîne yukâtilûnekum

Ve lâ ta’tedû innallâhe lâ yuhıbbul mu’tedîn” (mu’tedîne).

Mealen, “sizinle savaşanlarla Allah yolunda savaşın, aşırı gitmeyin;

Doğrusu Allah aşırı gidenleri sevmez” (Bakara, 190)

Ayet, “Ey kitap ehli! Dininizde taşkınlık etmeyin,

Allah hakkında ancak gerçeği söyleyin” (Nisa, 171)

***                             ***

Popülizmden kaçacağız!

Radikal söylemlerden uzak duracağız!

Birbirimize; “hakkı ve sabrı tavsiye edeceğiz!”

Birbirimizle, “iyiliklerde yarışacağız!”

“ilmiyle amel eden şahsiyetler…” olmaya gayret sarf edeceğiz

Ayet, “Ey kitap ehli! Haksız yere dininizde taşkınlık etmeyin

Daha önce sapıtan, çoğunu saptıran ve doğru yoldan ayrılan;

Bir milletin heveslerine uymayın” (Maide, 5)  

Aşırılıklar, bu milletin; “tevazu kanatlarını…” kırmıştır!

Aşırılıklar,  “göz körlüğü…” getirmiştir!

Aşırılıklar,  “heybetimizi/ veya vakarımızı…” zedelemiştir!

Ayet, “O halde seninle beraber tevbe edenlerle birlikte;

Emrolunduğun gibi dosdoğru ol! Aşırı da gitmeyiz

Çünkü O, sizin yaptıklarınızı çok iyi görendir” (Hud, 112)

***                             ***

Bizim dinimiz; “temizlik…” dinidir

Bizim dinimiz,  “iç ve dış dünyasıyla…” incelik ve kibarlık dinidir

Ayet, “Ey Âdemoğulları! Her secde edişinizde güzel elbiselerinizi giyin;

Yeyin, için, fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez” (A’raf, 31)

İslamla birlikte; güzelliklerden, faziletlerden, erdemliklerden bahsettik.

***                             ***

16 Mart Günü, “Dünya Vicdan Günü…”

Sorarım sizlere; bir iş yaptığınızda;

“vicdanınızın sesini…” dinlediniz mi?

Kendi kendinize; “ben bu işi yaparken vicdanen rahatım!” diyebildiniz mi?

Ayet, “Allah’dan başkasını ilah edinip (onlara) tapanlara sövmeyin,

Sonra onlar da bilgisizce sınırı aşıp Allah’a söverler” (En’am, 108)

İslam, bu kadar; “inceliğe sahip-hassas bir din!”

O hassasiyeti, “aşırılıklardan…” uzak durarak,

“soğukkanlılığımızla…” ve de  “edebimizle…” göstereceğiz

***                             ***

O HOLLANDA NEREDE?

Yüzyıllar öncesinde, Hollanda ile ticaret yapan bir ülkeyiz

O ticari hayatımızın çok önemli kazanımlar ve hatılararı söz konusu

İşte onlardan sadece birisi;

Osmanlı bir büyük, “vakıf medeniyetidir…”

Devletin temellerinde, “adalet, doğruluk, ilim ve marifet…” yer alır

Tarihin, “altın sayfalarına…” gidiyoruz!

“Hollanda Ticaret Odası'nda bir karar alınırken oyların eşit çıkması halinde,

Oda Başkanının: "Içinizde Türklerle alış veriş eden var mı?"

Sorusuna, birinden "evet" cevabını alınca da onun oyunu,

İmtiyazlı olarak iki oy olarak kabul edip karara varır.

Türklerle alışverişte bulunan kişiye bu alış veriş;

 Avrupa'da ayrı bir itabar ve güven kazandırmaktadır.

 Bundan dolayı da gittiği yerde imtiyazlı konuma gelmektedir.

Çünkü Osmanlı’da ticaretin her alanında dürüstlük ve ahlak en önemli bir prensipti!”

Osmanlı taciri, asla; “kusurlu mal satmaz!”

Ve ticarette, insanları aldatmayı; “zulüm olarak…” değerlendirirdi.

***                             ***

TARİHTE 16 MART

MÖ 597 - Babil SürgünüYehuda Krallığı'nın Babilliler tarafından fethedilmesi sonucu Yahudiler Babil'e sürüldü.

1848 - Öğretmen Okulları Kuruldu.

1920 İtilaf Devletleriİstanbul'u işgal etti.

1921 - SSCBAnkara Hükümeti'ni resmen tanıdı; Moskova Antlaşması imzalandı.

1924 - Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun (3 Mart) kabulünden sonra medreseler kapatıldı.

1935 Adolf HitlerVersay Antlaşması'nı iptal ettiğini açıkladı.

1964 - TBMM'de gizli yapılan olağanüstü toplantıda, hükümete gerektiğinde Kıbrıs'a müdahale yetkisi verildi..

1996 - Profesör İlhan Arsel'in Biz Profesörler adlı kitabının davasında savcı Abdurrahman Yılancı, hakim Yücel Yurdakul'u taraflılıkla suçlayarak reddetti. Savcının hakimi reddetmesi Türkiye adliye tarihinde ilk kez gerçekleşti.

1999 Kosova'daki Sırp güçlerine karşı, 70 gün sürecek hava harekâtı başlatıldı..

2014 - Kırım tartışmalı bir referandumla Ukrayna'dan ayrılıp Rusya'ya geçmeyi kabul etti.

                      

 

YORUM EKLE