AVRUPA YOLCULUĞU

  AVRUPA YOLCULUĞU

                        Bedrettin KELEŞTİMUR

Tarih sayfalarını şöyle bir çeviriyoruz;

9 Mayıs 1950 tarihi,

“Robert Schumann, Avrupa’nın güvenliği için kaçınılmaz olan,

Birleşik bir Avrupa fikrini ortaya çıkardı…”

Tarihte, “Robert Schumann Deklarasyonu” olarak da bilinen bu sunuş,

Avrupa Birliğinin temellerini atmış oluyordu!

1985 Tarihinde,  “Milan Zirvesi’nde…”

9 Mayıs’ın “Avrupa Günü” olarak kutlanması kararı alındı”

***                  ***

2. Dünya Savaşı’nın getirdiği; “siyasi, sosyal ve iktisadi…” yaraları sararken;

Schumann, 1950’lerde; “Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu önergesini…” sunuyordu!

Bu, “Avrupa ittifakında ilk adımdır…”

“Stratejik bir adımdır…”

İttifakın merkezinde,  “Fransa ve Almanya…” yer almaktadır!

Topluluğun diğer kurucu üyeleri arasında;

“İtalya, Benelüks ülkeleri, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg…” yer alırlar!

Değişik isimlerle, “Ortak Pazar” “Avrupa Topluluğu”  “Avrupa Ekonomik Topluluğu”

Ve günümüze gelindiğinde; “28 ülkeden oluşan…”  siyasi ve ekonomik örgütlenme!

Avrupa Birliği günümüzde, “siyasi ve ekonomik güç…” olarak karşımıza çıkar!

Dünya Ülkelerinin GSYİH’nın    “yüzde 30’larını…” Avrupa Birliği Ülkeleri Oluşturur!

 Bu şu anlama geliyor; AB,  “küresel dünyamızda…” önemli bir güç merkezidir!

1965 tarihinde,  Brüksel Antlaşmasıyla;  “Avrupa Topluluğu”  adını alır.

“Avrupa Parlamentosu…”  1979 tarihinde “demokratik seçimle” gerçekleşir.

***                              ***

1986 tarihinde, “Avrupa Bayrağı…” kullanılmaya başlanacaktır!

Ve liderler; “Tek Avrupa Senedini…” imzalayacaklar!

Demir Perdenin yıkılmasıyla, “topluluk doğuya doğru…” genişlemeye başlayacaktır!

7 Şubat 1992 tarihinde,  “Maastricht Anlaşması…”  yürürlüğe girecektir.

İlk defa, “Avrupa Birliği…” terimi kullanılacaktır.

Avrupa Birliği,  “küresel dünyada…”  siyasi bir güç olarak kendisini tanımlar.

****                            ****

TÜRKİYE’NİN ÜYELİK SÜRECİ…

Türkiye’nin, Avrupa Birliği İlişkileri,

“31 Ekim 1959 tarihinde Avrupa Ekonomik Topluluğuna yaptığı…”

“Ortaklık…” başvurusuyla başlayacaktır.

Bu başvuru, 1960 ihtilali sonrası; 4 yıl sonra;

AET Bakanlar Konseyi’nin bu başvuruyu kabul etmesiyle,

“12 Eylül 1963 tarihinde Ankara Anlaşması…” resmiyet kazanacaktır!

Evet!  1963’lerden 2016’lara; 53 yıl/ yarım asır geçmiş…

Hala, o üyelik süreci devam ediyor!

Ve ilânihaye devam edeceğe benziyor!

Şurası var ki, Türkiye’nin ihracatının en önemli ayağı,

“Avrupa Birliği Ülkeleri…” olmaktadır.

Bu ülkeler, Mart 2016 verilerine göre toplam ihracatımızın,

“yüzde 49’larını…” oluşturmaktadır!

Bu da bir bakıma Avrupa’yla, “ekonomik bütünleşme” anlamına geliyor.

***                              ***

9 MAYIS; DÜNYA İSTATİSTİK GÜNÜ!

İstatistik nedir sorusuna verilen cevaplar arasında;

“Bir hüküm çıkarmak üzere olayları yöntemli bir şekilde toplayıp,

Sayı halinde gösterme işi ve bilimi!”

Her bilimin bir ‘metodu’ vardır.

İstatistik biliminin metodu; dört safhaya ayrılır;

“Sayısal bilgilerin derlenmesi…

Bu bilgilerin düzenlenmesi…

Tablo ve Grafik halinde sunulması…

Bilgilerin analizi…”

İstatistik Bilimi, “durum analizi…”

Sapmalarla birlikte, toplumun önemli “göstergesi…”

Veya almış olduğu, “pozisyondur…”

Sosyal Hayatımızın bütün rengini formüle etmede,

“İstatistik Verilere…” başvurmaktayız!

Günümüzde, bu ilim dalı; “evrensel bir konuşma dili…”

Toplumları analiz etmek için kullanılan;

En doğru ve pratik çok yönlü bir fotoğraf…

Günümüzde artık, “bu evrensel dili…” sıklıkla kullanırız;

Siyasi, Sosyal, İktisadi anlamda; “değişimi ve dönüşümü…”

Sağlıklı ve güvenilir bir şekilde,

Her türlü keyfilikten uzak, ‘kontrollü bir şekilde…’  yürütebilme!

Bizim burada en büyük eksiğimiz,

“Sosyal Mühendislik…” alanındaki yetersizliğimiz!

Uzak görüşlü, ufuk sahibi, “stratejiler…” belirleyemeyişimizdir!

“Hedefler” ve “stratejiler” belirleyici rollerdir!

Uygulamada, “tavizsiz ve de riyasız…” olabilmeliyiz.

Sıklıkla yinelenen ‘strateji değişikliklerinin…’

Bu ülkeye maliyeti bir hayli yüklü olmaktadır.

***                              ***

TARİHTE 9 MAYIS

1485 Davutpaşa Lisesi, dönemin sadrazamı Davut Paşa tarafından 'Mekteb-i Sübyan' adıyla kuruldu. Okul 1874'te Rüştiye Mektebi'ne dönüştü.

1935 Cumhuriyet Halk Fırkası Dördüncü Büyük Kurultayı toplandı. Kurultayda fırka yerine parti sözcüğü benimsendi. Altı ok daha ayrıntılı şekilde ele alındı. "Partinin güttüğü bütün bu esaslar Kemalizm prensipleridir" denilerek, Kemalizm ilk kez resmi olarak tanımlandı.

1936 - Benito Mussoliniİtalya Faşist İmparatorluğu'nu ilan etti.

1936 İtalya resmen Etiyopya'yı ilhak etti.

1950 - Avrupa Günü, 1950'de Robert Schumann, Avrupa'nın güvenliği için kaçınılmaz olan birleşik bir Avrupa fikrini ortaya çıkardıSchumann Deklarasyonu olarak bilinen bu sunuş, Avrupa Birliği'nin temellerini attı. Sonra, 1985 Milan Zirvesi'nde 9 Mayıs'ın Avrupa Günü olarak kutlanması kararı alındı.

1955 Anneler GünüTürkiye'de ilk kez kutlandı.

1955 - Batı Almanya NATO'ya katıldı..

1971 - Darüşşafaka Lisesi'ne kız öğrenci alınması kararlaştırıldı.

1984 Yaşar Kemal'e Fransız devlet nişanı "Legion d'Honneur" verildi.

2000 - Devlet Bakanı Recep Önal, Türkiye - Suriye arasındaki ticaret hacmini 1 milyar doların üzerine çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.

Avrupa Günü (5 Mayıs ve 9 Mayıs)

Dünya İstatistik Günü

 

YORUM EKLE