AYDINLAR (HEDİ) KÖYÜ

 AYDINLAR (HEDİ) KÖYÜ

                                              Bedrettin KELEŞTİMUR

Farklı bir çalışma…

Farklı bakışlarla bir köy incelemesi…

“Aydınlar (Hedi) Köyü”

Hacimli bir eser kazandırılmış…

Eserin Koordinatör ve Yazarı, Hükmü Peker

Editör, Prof. Dr. Ercan Alkaya

Grafik-Tasarım-Fotoğraf; Hükmü Peker, Hüseyin Gazi Orhan

Vakıf Web Adresi,  www.aydinlarkoyu.org.tr

Köy Web Adresi,  www.hediliyim.com

Kitabın hemen başında bir ibare;

“Orda bir köy var, uzakta”

O ibareyle, Ahmet Kutsi Tecer hafızalara taşınıyor.

O Köy, Kemaliye İlçesine bağlı, “Apçağa Köyü”

Apçağa Köyü, koruma altına alınan;

“200-300 yıllık ahşap evleriyle…” biliniyor.

İşte, aynı benzerlikte bir köy; “Aydınlar (Hedi) Köyü”

“Orda bir köy var, uzakta,

O köy bizim köyümüzdür,

Gezmesek de, tozmasak da

O köy bizim köyümüzdür.”

***                       ***

Kitabın hemen girişinde, “Köylü milletin efendisidir”

Cumhuriyet insanı o ruhla yetişti.

Allah’ın Resulü (asv) buyuruyorlar;

“Bir kavmin efendisi, onlara hizmet edendir!”

Bir ayeti kutside ne buyruluyor;

“Bir de sizlerden, iyiliğe çağıran, doğruyu emreden,

Kötülükten alıkoyan önde gider bir topluluk olsun” (Ali İmran, 104)

İnancımız, “Sıla-i Rahim yapınız!” diyor.

Kur’an bizlere;

“Allah’dan korkun ve akrabalık bağlarını kesmekten sakının” (Nisa, 1)

Doğduğumuz topraklara, “ata yurduna…” sahip çıkmak!

Oralara, “göz nuru…” misali bakmak ve onarmak!

Misli görülmemiş bir güzelliktir.

“Aydınlar (Hedi) Köyü” kitabında bu güzellikleri yaşamaktayız.

***                       ***

Eserde, Aydınlar (Hedi) Köyü, coğrafi konumu olarak;

O kadar tatlı bir dille anlatılmış ki,

O ifadelerin sıcaklığında, “Aydınlar (Hedi) Köyüne” gidiyorsunuz!

4 km uzanan bir vadi de; “dut, ceviz, kayısı, kavak, söğük…”

Vesaire bahçeleri, nde tatlı bir yürüyüşte kendinizi hissediyorsunuz!

O duygular içerisinde; “400 yıllık bir dut ağacının dibinde…” serinleniyorsunuz!

Ve tarihe tatlı bir yolculuk yapıyorsunuz…

1500’lü yıllardan günümüze doğru akıp geliyorsunuz!

Orada, Hedi’den; “İslami Türk” ibaresi yer alıyor.

Evler, mekânlar, bağlar, bahçeler; bir kültürü anlatıyor bizlere

O kültürle, O kimlikle, O güzelim geleneklerle asırlarca yol aldık!

Toprağı hallaç pamuğu gibi ettik; ektik, biçtik, sürekli ürettik…

Acılarımızı, sevinçlerimizi, düğünlerimizi, toylarımızı paylaştık…

İsimler; “işimizle-aşımızla…” birlikte, “künye…” oldu bizlere!

Kâh Molla dediler, kâh Çavuş dediler, kâh Çoban dediler!

İsimler, “asırların dilinde…” bir nağme gibi çağladı, durdu!

O ne tatlı lakaplar…

Kimse çağrıldığı lakaptan alınmadı…

Benimsedi, özümsedi, kimliğim dedi…

O lakaplar, “yer isimlerine…” ve  “bağa, bahçeye, muhite, akan suya da…” yansıdı!

***                                       ***

Savaş acılarını, göç ve gurbet sancılarını Aydınlar Köyü’de yaşadı

1.       Dünya Savaşı, Çanakkale, Sarıkamış, Yemen;

Bu coğrafyanın “türkülere akseden…” içli romanıdır!

“Gittiler-dönmediler…”  bizlere acı ağıtlar bıraktılar!

***                       ***

Kitapta, “emekli olduktan sonra…”

Baba ocağını tüttürmek için ev yaptıranların/ veya onaranların isimleri yer alıyor.

Soyisimleriyle vermeye çalışalım;

“Tuncer, Çetin, Demir, Taşkın, Aydın, Mülazim, Akgüner,

Çakmak, Özdemir, Çalık, Solmaz, Tuncay, Okçu, Gündoğdu,

Madenli, Orhan, Üzeler, Özeler, Ertuğrul, Eren, Ertan, Özcan,

Şahin, Toker, Emre, Kütük, Özeler, Yılmaz, Erol, Göçmez,

Özden, Sayın, Tuncer, Uygur, İncel, Özmen, Barut, Gülaydın,

Kılınç, Şiöşek, Göçmez, Akbulut, Pöker, İncel, Karabulut, Güner”

Şunu görebiliyoruz,  “Aydınlar (Hedililer) Köylerine sahip çıkıyorlar!

***                                       ***

Kitapta, “iz bırakan isimlere…” yer veriliyor

Bunlar arasında;  “Nazmi Toker, Selahattin Toker, Fehmi Toker,

Mustafa Köksal, Cahit Köksal, Hükmü Peker, Fevzi türkeri…”

Bunlar herbiri bizlerinde yakından bildiği önemli isimler…

O isimlere devam edelim;

“Şerif Tüten (Eski Bakan), Niyazi Toker (Emekli Vali)

Mehmet Ali Hedili, Şakir Toker, İsmail Peker, Erhan Peker,

Ata Peker, Cevat Peker, Münir Kütük, Hakkı Kütük,

Mustafa Üzeler, Hıdır-Ayhan-Ahmet Toker, Mualla Kütük,

Şevki Gülaydın, Hayrettin Barut, Prof. Nuri Çetin, Prof.İmge Erüder

Toker Ergüder, Faruk Çalık, Nevzat Okçu, Yunus Uygur,

Mehmer Ertuğrul, Rıfat Çakmak, İsmail Demir,

Dilek Çetin, Bahattin Çetin, Aziz Hıdır Toker”

***                                       ***

Bir yer,  “gidebildiğin kadar…” senindir!

Bir yer,  “duyabildiğin kadar…” hissedilir!

Bir yer,  “görebildiğin kadar…” sevilir!

Bakınız;  “kalbi ve hasbi bir yakınlık…”

Heidi; kültürüyle, sofrasıyla, doğasıyla zengin…

Zenginliğini günümüzde daha fazlasıyla yansıtabiliyor.

Burada asıl sevda isimlerini anmalıyız

Onlar, “Aydınlar Köyünü…” yaşatmak için ant içmişler!

“Aydınlar Köyü Kültür, Tanıtım ve Kalkınma Vakfı”

Vakfın Kurucu Üyeleri Arasında; “Kükmü Peker, Cevat Peker,

Erhan Peker, A.Kemal Özeler, M. Münir Kütük,

Nurhan-Nuran Ergüder, M.Ünal Türkeri, Sıtkı Özeler,

Ulviye Toker, Erdal Çakmak, M.Suat Tuncer,  A. Turan Gülaydın,

Mehmet Göçmez, Selami Çalık, Celal Güner, Fikret Şahin,

Sevim Eren, Hıdır Özdemir, Tugay Özmen, Kamil Ataç,

Turgut Özdemir, Selahattin Orhan, Fuat Ertuğrul…”

***                 ***

Son dönem Vakıf Yönetim Kurulunda bulunan isimler;

“Hükmü Peker, Mustafa Ünal Türkeri, Hüseyin Gazi Orhan,

Dursun Yılmaz ve Edip Ergüder”

Emek verdiniz mi, güzel şeyler olabiliyor.

“Aydınlar (Hedi) Köyü”

Elazığ’ın , “547 köyüne…” model olabilecek bir çalışma…

Bilge bir tavırla,  “sahiplenme…”

Onun da ötesinde,  “imar ve ihya etme…” şuuru

O şuurla bizler, şehrimize; şehrimizin en ücra köşesine kadar,

“kalkınma stratejilerini…” geliştirebiliriz.

Sevgiyi; “doğaya, doğduğunuz topraklara taşıdığınızda…”

Ülkemde değişim o zaman başlar.

***                            ***

YORUM EKLE