AZERBAYCAN’I KONUŞACAĞIZ

 AZERBAYCAN’I KONUŞACAĞIZ

Bedrettin KELEŞTİMUR

Bu Cumartesi Günü (11 Mart 2017) Manas Gönülevi’nde;

“Can Azerbaycan’ı…” konuşacağız!

Can Azerbaycanla birlikte ilk akla gelenler;

“Mehmet Emin Resulzade…” Azerbaycan’ın ilk Cumhurbaşkanı;

“Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez” sözü ona aittir.

Bu kahraman insanın kabri, Ankara’dadır…

*** ***

Can Azerbaycanla birlikte ilk akla gelenler;

Nuri Paşa, “Bakü’nün Rus ve Ermeni katliamından kurtaran…” kahraman insan!

Tarihimiz iç içe… İki can kardeş devlet!

Birbirinin acısına da, sevincine de koşan iki devletiz…

*** ***

Can Azerbaycanla ilk akla gelenler;

Elmas Yıldırım…

İki Hazar arasında köprü kuran Vatan Şairi

Onun, “Kara Destan Şiiri…” akıllarda/ hafızalardadır;

“Azerbaycan dert içinde boğulmuş

Sevenleri diyar diyar kovulmuş

Ağla şair ağla, yurdun dağılmış

Nerde kopuz, nerde kırık keman hey!

Nerde büyük vatan nerde Turan hey!..”

*** ***

Can Azerbaycanla ilk akla gelenler;

Atatürk’ün tarihi sözleri akla gelecektir;

"Bu gün Sovyetler Birliği dostumuzdur, komşumuzdur, müttefikimizdir.

Bu dostluğa ihtiyacımız vardır. Fakat yarın ne olacağını kimse bugünden kestiremez.

Tıpkı Osmanlı gibi, tıpkı Avusturya Macaristan İmparatorluğu gibi

Parçalanabilir, ufalanabilir.

Bu gün Rusya'nın elinde sımsıkı tuttuğu milletler avuçlarından kaçabilirler.

Dünya yeni dengeye ulaşabilir, işte o zaman Türkiye ne yapacağını bilmelidir.

Bizim, bu dostumuzun idaresinde dili bir, inancı bir, özü bir kardeşlerimiz vardır.

Onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız.

Hazır olmak yalnız o günü susup beklemek değildir. Hazırlanmak lazımdır.

Milletler buna nasıl hazırlanır? Manevi köprüleri sağlam tutarak...

Dil bir köprüdür. İnanç bir köprüdür. Tarih bir köprüdür.

Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü tarihîmiz içinde bütünleşmeliyiz.

Onların bize yaklaşmasını bekleyemeyiz, bizim onlara yaklaşmamız gereklidir."

*** ***

Can Azerbaycan ile ilk akla gelenler;

Ahmet Cevat Ahundzade…

Bir büyük Kahraman insandır

Onun hayatını özetlersek; “büyük bir çile, eza, cezaevi ve şehadet!”

O’nun bütün sevdasında, “Milletinin Hürriyeti…”

Hürriyet Sevdası vardır… O kendisini şiirlerinde de tarif eder;

“Soranlara ben bu yurdun

Anlatayım nesiyem;

Ben çeynenen bir ülkenin

“Hak” kışkıran sesiyem!”

“Ses olmak…” bir milletin “haykıran sesi!” olmak

Ahmet Cevat; “Çırpınırdın Karadeniz’in” yazarıdır

O şiirdeki etkileyici ruha hayranım…

Ahmet Cevat, “Azerbaycan İstiklal Marşının…” yazarıdır

*** ***

Can Azerbaycan ile ilk akla gelenler;

Bir büyük dava adamı

Ne diyor, Hüseyin Cavit;

“Kimlerin oğlusun? Nesin? Kimsim?

Sürünüp durma böyle bir yüksel!

Bir düşün, gör beş altı asır evvel

Ne idin? İmdi neredesin? Bu ne yas?

Acaba yok mu sende izzet-i nefis”

Mehmet Emin Yurdakul ne diyorlar;

“Bırak beni haykırayım, susarsam sen mâtem et;

Unutma ki şâirleri haykırmayan bir millet,

Sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir;”

Azerbaycan’ın haykıran gür sedalı şairleri;

Azerbaycan’ın istiklalinde asıl rolleri üstlenenlerdir!

*** ***

Can Azerbaycan ile ilk akla gelenler;

Azerbaycan’ın, “üç renkli bayrağıdır…”

O renklerde; “Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak…”

Düşüncesinin iz düşümünü göreceksiniz

*** ***

Can Azerbaycan ile ilk akla gelenler;

Anadolu insanının da yskından tanıdığı;

Usta kalem, Bahtiyar Vahapzade’dir

Bahtiyar Vahapzade, bir şiirinde

“Bir ananın iki oğlu,

Bir âmâlın iki kolu.

O da ulu, bu da ulu

Azerbaycan-Türkiye…”

Fuzuli’den günümüze; Can Azerbaycanla öylesine;

Güçlü Köprüler Kurulmuştur ki…

Bir dörtlüğümüzde ne diyoruz,

“Gala'dan Gala'ya köprü kurmuşum

Her iki Gala, yüreğim, can evim

Vatan sevgisi imanım demişim

Tutuşturur tüm cihanı alevim!”

*** ***

Can Azerbaycanla ilk akla Gelenler;

“Biz bir millet, iki devletiz”

Bu söz, “Haydar Aliyev’e aittir”

Azerbaycan, bu milletin “Ata Yurduna açılan penceresidir!”

Kafkaslar, tarih boyunca; “ortak paydamız” olmuştur.

Bu ifade, bizleri; “kaderde ve kıvançta…” birleştiriyor!

Bu ifade, “Türk birliğinin…” tescilidir!

*** ***

Can Azerbaycanla ilk akla Gelenler; “Anar Bey, Abbas Abdulla, Ahmed Cevad, Almas İldırım,Araz Yaquboğlu Bahtiyar Vahapzade,Cafer Cabbarlı, Ekber Koşalı,Fikret Koca Fuzûlî, Hüseyin Cavid, Mikail Müşfik, Mirza Alekber Sabir, Nebi Hazri Ramiz Rövşen, Resul Rıza, Rüstem Behrudi, Sabir Rüstemhanlı Samed Vurgun, Zelimhan Yakub, İmadeddin Nesimî, İtibar Veliyev Şair Memmed Hüseyin, Seyid Azim Şirvani, Şureddin Memmedli…”

*** ***

Can Azerbaycanla ilk akla Gelenler;

ELAZIĞ BAKÜ KÜLTÜR VE SANAT BULUŞMASI

Tarih: 2-4 Şubat 2012

Tarihi Buluşma… O buluşmaya katılanlar arasında;;

Vagıf Aliyev: Prof. Dr. Nizami Caferov,Anar Rızayev, Vagıf Behmenli

Aslan Caferov, Hacıağa Elmaszâde, Reşad Mecid, Doç.Dr.Asif Rüstemli

Şahid Habibulla, Kamer Bağırova, Günel Rızayeva,Ejder Ol,

Mesme Ağaverdiyeva,Almaz Orucova Ehtiram Hüseynov,Sahib Paşazâde

Toğrul Esadullayev,Emin Cebrayılov,Terane Memmedova

Nigar Alişova, Fermail İsmayılov”

*** ***

Bahtiyar Vahapzade ise “tarihe” şöyle bir yaklaşım getirir;

“Geçmiş inkâr edilemez; geçmişine taş atanın, geleceğine gülle atarlar”

Azeri Şair, Nebi Hezri ile sözümüzü noktalayalım;

“Muhabbet sonsuzdur, ömürse kısa

Ne olur, sadakat ebedi kalsa!

Kimin yüreğinde bir tel kırılsa,

Benim yüreğimdir, benim yüreğim…”

Bizler, “iki devlet- bir milletiz!”

BU CUMARTESİ GÜNÜ “MANAS GÖNÜLEVİ’NE…” BEKLİYORUZ

TARİHİ DOSTLUKLARA EN FAZLA İHTİYACIMIZ OLAN ŞU GÜNLERDE…

YORUM EKLE