BARACK HÜSEYİN OBAMA VE’

ABD seçimlerinde büyük yenilgi alan Hllaty Clinton ne diyordu?

“Başkan olması halinde PYD’yi destekleyeceğim!”

ABD’nin Suriye üzerinde ki; kirli oyunları…

O oyunlar,  BOP’nin birer parçasıydı!

Bütün kirli planları/ tuzakları deşifre oldu.

***                 ***

Barack Obama,  04 Kasım 2008’lerde yapılan seçimler neticesinde;

ABD’nin 44. Başkanı olmuştu!

06 Kasım 2012’de yapılan Başkanlık Seçimlerini de kazanarak;

ABD tarihinde, 2 Dönem Başkanlık yapan; İlk Siyahî Devlet Başkanı oluyordu.

Barack Obama’yla birlikte en büyük zararı kimler görecekti?

Arap Baharı…” adı altında, İslam Dünyası!

İç ayaklanmaların adına; “demokrsi, özgürlük, insan hakları…” dendi!

Tunus, Mısır, Libya, Suriye, Cezayir, Ürdün, Yemen’de neler değişti?

Özellikle de,  “Irak ve Suriye…” sınırlarımızın hemen ötesinde!

Ortadoğu Coğrafyası;  “kan gölüne…” dönüştü!

Bu ülkeleri,  “beynelmilel terör…” teslim aldı!

***                             ***

Suriye’de, 15 Mart 2011 tarihinde başlayan ve sonrasında;

“iç savaşa dönüşen…”  olayların dramatik tablosu o kadar hazindir ki?

Suriye’de,  “10 milyon insan…” iç savaşlardan etkilenecekti!

Tarihin en dramatik/ kahredici tablosu; “mülteci problemi…”

Yerküresinin gündemini işgal edecektir!

Düşününüz,  “sözüm ona barışa/ özgürlüğe giden yolda…”

“200 binden fazla insan ölecek…”

“4 milyon insan mülteci durumuna düşecek…”

“Bir ülkenin tarihi zenginlikleri yerle bir olacak…”

Ve bütün bu yıkıntıları umursamayan ABD Yönetimi ne yapacaktır?

“PKK’nın Suriye uzantısı PYD’ye…” destek verecek!

Hllaty Clinton’da,  “başkan seçildiği takdir de…”

Bu desteği sürdüreceğini ifade edecektir.

***                             ***

Yakın tarihimize şöyle bir dönelim;

Ortadoğu’ya, “kominizm tehdidine karşı…”

“Yeşil Kuşak Projesinin…” mucidi kimdi?

ABD’den başkaları değildi!

O proje daha sonraları revize edilerek yerine ne getirilecekti?

“Ilımlı İslam…” projesi!

Bu coğrafya da,  “kendimiz!” olamadık!

Başkalarının hesabı-kitabı- hedefleri- stratejileri, “monte edildi!”

Ne kadar görebildik?

İşte, Türkiye’nin ve Ortadoğu Coğrafyasının geldiği;

Veya “getirildiği…” durum!

Israrla söylüyoruz, bu coğrafyada; “biz…” olacağız!

Yani  “kendimiz…” olacağız!

***                 ***

Türkiye’nin terörle mücadelesindeki kararlılığı kimleri üzüyor?

“aynı çatı altında…” olmak istediğimiz,  “Avrupa Birliğini…”

Alman Spiegel Gazetesi’nden “büyük iddia…”

“AB, Türkiye’nin üyelik sürecini durduracak!”

O sürece baktınız mı?

Türkiye’nin ilk müracatı; “31 Ekim 1959 Tarihi…”

Ankara Antlkaşmasıyla, “1 Aralık 1964’lerde…” yürürlüğe giriyor

1 Aralık 2016 Tarihinde, bu süreç; “53 yaşına…” girmiş olacak!

Avrupa Birliği tehdit ediyor; “Üyelik Sürecini Durdururum!”

Garip olduğu kadar, “gülünç…”  bir iddia!

Siz ne derseniz deyiniz?

“Avrupa’sız değil!...”

Asıl doğru ve de tutarlı olanı; “Türkiye’siz Avrupa!” olmaz!

***                             ***

ABD’nin yeni Başkanı Trump ne diyorlar?

“Esad’dan hoşlanmıyorum ancak; İŞİD’le mücadele için

Rusya ve Suriye Rejimi’yle işbirliği yapalım!”

O mücadele de, “Suriye’nin Üniter Yapısının Korunması…”

Terörden bütünüyle arındırılması…

Ve özellikle de,  “demoğrafik yapısının korunması…”

BOP’ninde, “bütünüyle yok sayılması…”

Asıl olan da,  “terörle mücadele de…” ülkelerin ittifakı;

Bu coğrafyanın, “olmazsa olmazıdır!”

***                             ***

TÜRKİYE REFAH SEVİYESİNDE…

The Legatum İnstitute; “dünyanın refah seviyesi ülkelerini…” sıralıyor.

Türkiye,  genel sıralamada; 78.

Ekonomik Kalitede,  49.

İş Ortamı Kategorisinde, 74.

Sağlıkta, 52.

Bu rakamlar,  “mutlaka…” değişmeli!

Türkiye, yerküresinde; “ilk onlarda…” yerini almalıdır.

***                             ***

BAŞBAKAN NE DİYOR?

“…Kendi ellerimizle şehrilerimizi mahvetmekten,  yok etmekten sakınalım,

İmar revizyonlarına ve dikey yapılaşmalar artık bir, “DUR” diyelim”

***                             ***

15 Kasım Flistin’in Bağımsızlık Günü

Filistin bilindiği üzere bağımsızlığını, “1988’de ilan etmişti”

21. Asır,  “sömürge ve işgalci zihniyete…” hiç yakışmıyor

YORUM EKLE