BARDAĞIN DİĞER YARISI

Bardağın dolu yanında, ‘tebessüm’

Bardağın boş yanında, ‘teessür’

Üzüldüğüm nedir?

Doğrularda odaklanamıyoruz!

Affedersiniz, “yalandan yalakalığa kadar…” bir tavır.

Böyle bir tavır/ veya duruş, bu şehre düşmanlıktır!

Bu şehrin geleceğine en büyük kötülüktür.

Yıllarca söylüyoruz;

Elazığ Şehrimiz, “nitelikli göç veriyor!”

Yıllarca aldığı göç ise, “niteliksiz göç!”

Şehrin, “demografik yapısı…” sürekli değişiyor.

Cengiz Aytmatov’un, “Elazığ Türk Dünyasının Manevi Azığı…”

Bizleri heyecanlandıra o sözler!

Tarihe altın harflerle yazılan o sözler!

O sözlerin muhatabı, bu şehrin “erdemli insanı!”

Göçler öyle bir dalga ki, ona; “sosyal tsunami…” diyebilirsiniz.

Göçlerin sebepleri üzerinde durduk mu?

Bilimsel analizlerini yaptık mı?

Buna göre stratejiler geliştirdik mi?

Acı da olsa, “Bardağın boş kalan yarısını…” görelim!

Dertler var sa, ‘çareler…’

Düğümler var sa, ‘çözümler…’

Susan değil, konuşan ve üreten şehir diyoruz.

Bir şiirimde şöyle sesleniyorum;

“Üşüyorum, bu şehirde artık ben

Suallerim bana geri dönüyor

Sönüyor lambaları sokakların

Perdeler çekilmiş titrer yalnızlık

Ilık güne uyanmaktır yüreğim

Yorgunluğu üzerinde nefesler

Sessizce anıları solumakta

Düşler yağmuru gönlümü ıslatır”

***                 ***

Bizlere azap gibi gelen, “işsizlik!”

Ve hele Üniversite Mezunu Genç İşsizler!

Bu şehirde, her adım başı açılan; “kafeler-kahveler!”

Bu şehre sevdalı aydınların, “başını döndürür!”

“İşsizliği…” kendimize dert edineceğiz ki,

“Çözüm Yolları…” üzerinde birlikte kafa yoralım!

Adam gibi/ adamakıllı projeler;

Sizlere ‘dönüşümü…’ ve de ‘katma değeri…’ olan projeler!

İstihdamın/ veya üretimin, ‘temel taşları…’ olabilecek projeler!

Şunun altını çizmek isterim;

“Elimizde un var, şeker var, yağ var…”

Hedefimiz bütün bu malzemelerle, “helvayı…” yapabilmek!

İnsanımıza, “balık yemesini…” değil,

Emeğin ürününü, “balık tutmasını…” illa ki öğreteceğiz!

Afakî düşünmek istemiyorum!

Bu konularda,  ‘hamaset…’ yapmayı da pek sevmem!

Şehrin mevcut kaynaklarının; “üretime nasıl dönüşebileceğini…”

Şehirde,  “kişi başına düşen GSMH…” nasıl yükseltebileceğimizi tartışalım!

Tarımda, Sanayide, Hizmet Sektöründe; “dönüşüm…” diyoruz!

***                             ***

Yıllarca bu köşemizde, “yazdık…”

Usanmadan da, ‘yazmaya…’ devam edeceğiz;

“İkinci Üniversite…”

Harput, Anadolu Coğrafyasında; “bilimin, kültürün, sanatın…”

Merkezi, olarak anılır.

 Harputlu için, “İstanbul Beyefendisi…” sözü boş yere söylenmemiştir.

“Beyefendi Kültürü…”  istisnai bir kültürdür!

Bu şehrin misyonunda,  “Bilim, Kültür, Sanat, Edebiyat, Musiki…” içiçedir.

O misyonun 21. Asırda devamı nasıl ve ne şekilde olur?

“Bilgiye veya Hikmete…” yöneleceksiniz!

O sebepledir ki ısrarla “11. Üniversite…” diyoruz!

Günümüzde artık, “İhtisas Üniversiteleri…” ön plana çıkıyor.

Elazığ için, “Sosyal Bilimler Üniversitesi…”

Elazığ için,  “Teknik Üniversite…”

Bu konuları dün olduğu gibi bugün de,  bütün ayrıntılarıyla konuşabiliriz!

1950 ve 1960’ların Elazığ’ında; “Elazığ’da Üniversite Açılması için…”

Av. Fikret Memişoğlu ve arkadaşlarının mücadelesi vardı!

O dönemlerde,  “şehrin aydınları…” inisiyatif kullanabiliyorlardı!

Günümüzde de,  “aynı mücadeleyi…” görmek ve de yaşamak istiyoruz!

Sizler, “talep ederseniz!” birşeyler olur.

***                             ***

Ta, 1980’lere kadar ısrarla üzerinde durduğumuz bir konu da;

“Yerleşik Fuar alanı…”

Günümüzde de,  “İhtisas Fuarları…” gelişti!

Şöyle düşünelim,  2017 yılı içerisinde yapılan “8. İzmir Enternasyonal Fuarı”

Bu yıl ki teması; İnovasyon-enerji…”

Onur Konuğu İli, “Muğla…”

Partner Ülkesi, “Rusya…”

İzmir’de ilk İktisat Fuarı, İlki panayır havası içerisinde yapılmıştı!

Günümüzde, “dünyanın marka fuarları…” içerisinde yerini aldı.

Elazığ İli, ‘stratejik bir konuma…’ sahip olan ilimiz!

Bir yanda, Kafkaslara ve ötesine…

Bir yanda, Balkanlara…

Bir yanda da, “Basra Körfezine…

Bu geniş interlanda cevap verecek bir fuar düşüncesi…

Büyük ve İdeal Düşünmek…

Şehri geleceğe taşımaktır!

Elazığ İli, “cazibe merkezi…” olabilecek stratejik altyapıya sahip ilimiz!

Ve hala bu şehir de; “Yerleşik Fuar Alanı…” konuşulmuyor!

Şehrin tanıtımı ve istihdam konusunda, “fuarların önemi…” malumumuz!

Tekrar altını çizmek istiyorum;

Yıllarca, “Doğal Gıda Ürünleri Fuarı…” dedik!

Bu da,  “geleneksel- doğal ürünlerimiz için…” başlıbaşına bir konu

***                             ***

Günümüzün esnek konuları arasında yerini alan,

“Tarım İşletmeleri…”

Şunu acı bir gerçek olarak ifade etmek isterim;

Toprağınızı sizler işletemezseniz,

Birileri gelir, “işletir!”

1983’lerden sonra, “yabancı sermaye…” ülkenin gündemine oturdu, değil mi?

Devlet elindeki fabrikalarımız, “özelleştirildi…”

Yanıbaşımızdaki, “fabrikalarımız…”  kimlerin elinde, o da malumunuz!

Elazığ için de, 81 Vilayetimiz için de, “yabancı sermaye…” diyoruz değil mi?

“Yatırım…” diyoruz!

“İstihdam…” diyoruz!

“Üretim…” diyoruz!

“Daha fazla katma değer…” diyoruz!

Bütün bunlar için, “kimlik…” soruyor muyuz?

Hayır…

Sadece yatırım yapılsın!

Yarın o sermayeler,  “elimizdeki işlenmeyen topraklara…” yönelecektir!

Kuzova’da da, Uluova’da da, diğerlerinde de;

“Büyük Sermayeli Yabancı İşletmeler…”

Bizlerin yapmadığını/ yapamadığını yapacaklar!

O sebepledir ki, bu kadar; “atalet…” veya “tembellik…” akla da, ülkeye de ziyandır!

***                             ***

“Bardağın Boş Tarafı, Teessür…”

O kadar yazılacak konularımız var ki,

Başlıklarıyla bir kitap hacmini dolduracak nitelikte diyebilirim.

YORUM EKLE