BAŞBAKAN’DAN İSTEKLERİMİZ!

14 Aralık 2014 Günü, Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu Elazığ’dalar!

Doğu Anadolu’nun İç-Batı Anadolu’ya açılan;

“Huzur, Güven, İstikrar ve Bereket Şehrine Hoş geldiniz…

Cengiz Aytmatov Elazığ için,

“Türk Dünyasının Manevi Azığı…” diyorlar!

İran Tebriz’den seslenen Türkçü Şair, Nesir Paygazur Elazığ için,

“Asya’nın gül bahçesidir” diyorlar!

Dilaver Cebeci, bu şehir için,

“Nezaketle asaleti birleştiren Şehir” diyorlar!

Mehmet Ali Eşmeli ise Harput için,

“İl budur; derd-i cehaletle savaşmış…” şehir diyorlar!

Prof. Dr. Sadık Kemal Tural Elazığ için,

“Şiirin Başkenti…” diyorlar!

Bu şehir, Anadolu’nun  ‘İç romanı’ diyebileceğimiz;

“Yemen türküsünün…” yakıldığı en müstesna diyardır!

Sayın Başbakanım,  tarihi kadim şehir Harput’ta;

Ahi Evran kokusunu alırsınız…

Bu şehir, Hz. Mevlana’ya konaklık etmiştir…

Bu şehir, Horasan Erenlerinin durağı olmuştur…

Harput, ‘tarihi bir külliyedir…’

Harput’ta, ‘tarihi tefekkür…’ edersiniz!

Harput,  “Şehitler, Sadıklar, Sıddıklar, Evliyalar, Âlimler ve Arifler” yurdudur…

Sayın Başbakanım,

Bu şehre, 81 vilayetten daha farklı ‘nazarlarla’ bakmalısınız!

Bu şehir, kendisine güzel nazarlarla bakanlar için,

“Vefalı kadim bir dosttur…”

29 Kasım 2014 tarihinde bu şehir,

Elazığ Valisi Ömer Faruk Koçak’ın öncülüğünde;

“Kalkınma Kurultayını…”

Şehir, ‘makûs talihini yenme…’ gayretinde!

O gayreti, ‘teşviklerle’ teşvik etmelisiniz…

Bu şehir, mutlaka ama mutlaka;

Bölgesinin, ‘cazibe merkezi…’ olmalıdır!

Bu konuda, ‘radikal kararlar’ alınmalıdır!

***                                        ***

NİTELİKLİ GÖÇLER!

Sadece bu şehrin/ Elazığ’ın değil;

Bölgenin en büyük baş ağrısıdır,

Veya en büyük kabusudur, GÖÇLER!

Bu göçler sadece ‘beyin ve sermaye göçü’ değil;

Şehrin ananevi kültürünü de derinden etkiliyor…

Artık, STK’ larımızda çok önemli roller üstlenmelidirler!

Sosyal projeler, Ankara’dan da ‘destek’ görmelidir!

Yurt Dışında Kurulan,

“Yunus Emre Vakıflarının…”

Benzer işlevlerini yerine getirebilecek bir model;

“Anadolu Kültür Evlerinin…” oluşturulması!

Dil, kültür ve güzel sanatlar alanlarındaki faaliyetlerde,

Daha özgün,

Daha profesyonel çalışmalar yapılmalıdır!

Bizler geleceği, ‘kültürel değerler’ üzerine bina edebiliriz!

O değerler üzerinde yoğunlaşmalıyız!

***                        ***

NİTELİKLİ NÜFUS VE EĞİTİM!

Elazığ ve Erzurum birbirlerine benzer iki şehrimizdir!

Bu şehirlerimizin en önemli zırhı,

“Üniversite…” geleneğine sahip iller olmasıdır!

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde,

İlk Üniversite Haftası, “1940’lı yıllarda Elazığ’da” kutlanır!

1940’lı, 1950’li yıllarda bu şehir, Türkiye’de;

En fazla, ‘Üniversite Tahsili’ yapan bir şehirdir!

Elazığ Lisesinin tarihi, 1890’lara kadar gider…

Eğitimde, tarihi büyük başarılara imza atmıştır!

Fırat Üniversitesinin nüvesinde, “O mümbit toprak vardır!”

Coğrafya ile entegre olan bir atmosfere sahiptir!

Üniversiteler, sadece ‘akademik eğitim’ olarak değil;

Bulundukları şehirde,  ‘nitelikli insan gücünü…’  

Oluşturmaları bakımından da önemlidir!

Elazığ’ın, bölgede farklı yapısı nedir?

Sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda;

“Batıya entegre oluşudur”

Bu da, Elazığ’ın,

“Kültürel alt yapısının güçlü oluşundan” ileri gelmektedir!

ELAZIĞ’DA 2. VE 3. ÜNİVERSİTE MUTLAKA AÇILMALIDIR!

2. Üniversite, ‘Teknik Üniversite’

3. Üniversite, ‘Sosyal Bilimler Üniversitesi…’

Harput’un tarihine baktığımızda ilk akla gelen,

“Eğitimdir…”

Bu şehrin,

İnsan kaynakları itibariyle güçlü oluşu buradan kaynaklanıyor!

Bu coğrafyanın, günümüzde de;

2014’lerin Türkiye’sinde o tarihi misyona ihtiyacı vardır!

Elazığ için bir ifade kullanırız;

Bölgenin, “huzur adası…”

Harput’un genel tarihine şöyle bir bakınız;

9 asırlık Harput, aynı kadim özelliği gösterir!

Bu şehirde,  “ilim, hikmet ve marifet ” ön plandadır!

Harput’un coğrafya üzerindeki rolü anlatıldığında;

Kafkaslara yakındır,

İstanbul’a yakındır,

Basra’ya yakındır, deriz!

O yakınlık elbette ki,

‘Tarihi’ manada da ifade edilebilir!

‘Ticari’ anlamda da düşünülebilir!

‘Edebiyat ve Musiki’ alanlarında da değerlendirilebilir!

Harput, Urfa, Kerkük, “Hoyrat Esintileri”

Bizleri, Fırat Havzasından Hazar’a kadar götürür!

Bütün bunlar,  ‘sosyal bilimler’ alanına girebilecek çalışma konularıdır.

***                        ***

ELAZIĞ’DA İHTİSAS FUARLARI!

Bu şehrin gündeminde,

1970’li yıllardan itibaren, “Fuar…” olmuştur!

Günümüzde ise en fazla üstünde durulan,

“İhtisas Fuarları…”

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odasının Kuruluş Tarihi,

“1920’lere kadar gider…”

Bunun tek bir anlamı vardır,

Elazığ’da, bir asrı aşan;

Ticaret ve özellikle de, ‘sanayi kültürü’ vardır/ var olmuştur!

Bu şehirde artık,

O kültürü geleceğe nasıl taşırız,

Zihni jimnastiğinde bulunalım!

***                        ***

Elazığ’ın ekonomik fotoğrafı iyileştirilmelidir!

Yılda, “yüz bin gelen turist sayısı…”

En yakın hedefte, “500 binlere” çıkarılmalıdır!

Yılda, “250 milyonları bulan dış satımı…”

“Bir milyar dolar…” olarak hedeflenmelidir!

Bütün bunlar,  bu şehrin öz kaynakları olduğu kadar;

O kaynakların, ‘önünü açacak…’

‘Teşvik politikaları’ iyileştirilmelidir!

Sözümü noktalamadan tekrar ediyorum;

Daha yakın bir zamanda,

“Kalkınma Kurultayı” yapıldı!

Elazığ Valisinin öncülüğünde gerçekleştirilen bu faaliyet,

“Şehrin faaliyetiydi…”

O faaliyet/ ve gelecekte yapılacak organizasyonlar,

Daha fazla, ‘teşvik edilmeli’

Teşvik görmelidir!

Elazığ insanıyla, 780 bin km2’ye tebessüm eden,

Müşfik bir şehirdir!

O tebessüm bütün gönül coğrafyama;

Işık olsun yayılsın!

Buna her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var!

YORUM EKLE