BASIN TARİHİ BİLGİ ŞÖLENİ

 BASIN TARİHİ BİLGİ ŞÖLENİ

                                              Bedrettin KELEŞTİMUR

Elazığ önemli bir sempozyuma ev sahipliği yapıyor.

“Türk Basın Tarihi Uluslar arası Sempozyumu…”

Cumhuriyet Tarihinde bir ilke, Elazığ imza atmış oluyor.

19-21 Ekim 2016 Tarihlerinde “71 bildiri…” tartışılıyor.

1831 Tarihinde yayın hayatına başlayan;

Takvim-i Vakayi ile başlayan 185 yıllık bir tatlı serüven!

O serüvende, bir milletin “hafızasını…” okuyabilirsiniz.

***                                       ***

Emeği Geçenler;

Elazığ Valiliği, Elazığ Belediye Başkanlığı, Fırat Üniversitesi Rektörlüğü,

Ve Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı…

Bu faaliyet herşeyden önce, “şehrin faaliyeti…”

Bu şehrin, “yüzakı…” diyebileceğimiz;

“Milli Mücadele Ruhunu…” yaşayan, “Basın Çalışanlarımız…”

Ve geleceğin, “genç iletişimcileri…”

“İletişim Meslek Lisesi…”  Okul İdaresi, Öğretmenler ve öğrencilerimiz!

Ve bu projenin gizli kahramanları…

Düzenleme Kurulunda, “yer alan isimler!”

Bu şölene, “bilimsel katkılarda…” bulunan akademisyenlerimiz!

Özetle, bu organizasyona, “emeği geçenleri…” kutluyorum.

***                                       ***

Batı Dünyası ile Basın Tarihimizi karşılaştırdığımızda;

Matbaa, bizlere batı dünyasından 270 yıl sonra (1727) gelmiştir.

Matbuat ve Basın Tarihimiz için bu bir kayıptır!

Batı ile ticari ilişkileri bulunan azınlıklar, Osmanlı Coğrafyasına;

Yahudiler (1493), Ermeniler (1567) Rumlar (1627) tarihinde getirmişler.

Herbiri, misyoner amaçlı olarak değerlendirilebilir.

***                                       ***

Gazete Neşriyatında da aynı gecikme görülür.

Batıda ilk periyodik gazeteler; 1609 yılında…

İlk Günlük Gazetelerde, 1702 Tarihinde yayınlanmaya başlar.

1777 yılında İngiltere’de toplam gazete tirajı, “on bir milyondur!”

Bizde, ilk gazete 11. Mahmut tarafından;

Onun fermanıyla yayına hazırlanan; Takvim-i Vakayi; 1831 tarihinde yayınlanır.

1860 yılları, Türk Basınında önemli bir dönemdir.

İlk defa “Basın Nizannamesi…” bu yıllarda yayınlanır.

En önemlisi, “Vilayet Matbaalarının…” kuruluş tarihidir.

Anadolu’da, “matbuatın ve yayıncılığın gelişmesini…”

Vilayet Matbaalarının Kuruluşu Hazırlar!

1860 yılından sonra Anadolu’da;

Kurulan matbaalar ve neşriyata başlayan gazeteler;

“milli mücadelede…” önemli roller üstlenirler.

Bizler, Anadolu Basınına; “gazi basını…” diyoruz.

Gazeteler, bu milletin “açık üniversitesi…” olarak tanımlanır.

***                                       ***

Avrupa’da, “Basın Tarihi…” ile “Aydınlanma Çağı…” birlikte ifade edilir.

Aydınlanma Çağı, “temel ilkelerini” Rönesanstan almıştır.

O ilkeler nelerdir?

“İnsan Hakları… Hukuk Devleti… Ve Demokrasi!”

Avrupa’da, “din, Devlet, Hukuk, Adalet…” müesseseleri;

Bu dönemde, “yeni nitelikler…” kazanmıştır.

Basını; insan hakları ile birlikte telaffuz edebiliyoruz.

Avrupa’da, “parlamenter sistemin…” yerleşmesinde;

Basının rolü büyüktür…

***                                       ***

Cumhuriyet Döneminde,  “iki Basın Kurultayı…” yapılmıştır!

90 yıl içerisinde, Türk Basınının sadece iki defa;

Kendi meselelerini konuşmak için bir araya gelmeleri!

Garip ve düşündürücü değil mi?

1.Basın Kurultayı; 25 Mayıs 1935 tarihinde yapılır…

Bu kurultayın yapıldığı tarihlerde Türkiye’de;

“38 günlük, 78 günlük olmayan ve 127 dergi…” yayını vardır.

Gazetelerin toplam tirajı, “50 bin civarındadır!”

Bu faaliyetin akabinde,  27 Haziran 1938 tarihinde;

“Basın birliği Kanunu…” çıkarılacaktır.

Türkiye’de,  “2. Basın Kurultayı…” 1.sinden 40 yıl sonra;

“19-21 Aralık 1975 tarihinde…” yapılacaktır.

Bu tarihlerde, Türkiye’de, “1300 Gazete…” yayını vardır.

Okuyucu sayısı ise, “3 milyon civarındadır…”

1975lerde türkiye’nin nüfusu, “40 milyon…”

2016 yılında nüfusumuz,  “78 milyon…”

Gelişen her türlü imkân ve teknolojilere rağmen;

1970’li yıllarda,  “daha ilkeli…” okuyucu görüyoruz!

Bu bağlamda,  “Türk Basın Tarihi Sempozyumu…”

Basınımızın  “değerlendirilmesi…” bağlamında büyük önem taşıyor.

O öneme defalarca vurgu yaptık…

Bu ülkede, “yerel basını…” güçlendireceğiz!

Belediyelerin, Özel İdarelerin ve Kurumların bu bağlamda;

Çok önemli sorumlulukları olduğunu da ifade etmek istiyorum.

“Ortak akıl…” “Ortak payda…” gibi kavramlar kullanırız!

“Büyük projelerden…” söz ederiz!

Unutmayalım ki bütün bunlar, “daha güçlü…” bir basınla olur.

“Türk Basın Tarihi Uluslar arası Bilgi Şöleni…”

Bizleri, “185 yılını bulan…” basın tarihimize götürmekle kalmıyor;

Batı âlemiyle, “genel bir mukayese yapma…” imkânını da bizlere veriyor.

 

 

 

YORUM EKLE