BATAKLIĞI KURUTMALIYIZ!

 BATAKLIĞI KURUTMALIYIZ!

                                              Bedrettin KELEŞTEMUR

Terör, son eyleminde Doğu Anadolu’muzun;

“huzur ve istikrar şehri…” Elazığ’da da, “canlara kıydı!”

Terör eylemlerinin son eylemlerle, “hedeflerini…” okuyabiliyorsunuz!

En başta, Türkiye’yi “istikrarsızlaştırmak!”

Halkımız üzerinde, “korku ve panik…” oluşturmak!

Toplumu,   “ilkesizleştirmek” ve "kararsızlaştırmak!”

Terörün arkasında yer alanlar,

Onlara destek verenler,

Şunu,  1970’lerden bugünlere kadar çözemediler, galiba!

Bu millete,  “beynelmilel…”  Küresel Güçlere karşı;

Sabrıyla “cihat!” etti!

Anadolu insanındaki,   “O!” direnişi çözmek, sizlerin akıl işi değil!

Lütfen, 1970’lerden 2016’lara doğru bir yolculuk yapınız!

Terör Belası, “ülkemiz dışında ve içinde…” hiç durmamış!

Ülkemde, “şehit vermeyen…” İl, kalmamış!

Ülkemde,  “çığlıklar, figanlar, feryatlar…” hiç durmamış!

Bu coğrafyanın adına,  “gözyaşı medeniyeti…” boşuna mı söylemişler?

Sözün bittiği yerde bu millet, “vatan sağolsun!” diyebilme yüreğine sahip!

Çünkü biliyor, “şahadetin…” en yüksek makam olduğunu!

***                 ***

2016 yılının,  “15 Temmuz’u…” MİLATTIR!

Milli şuurun, “milli öfkeye…” döndüğü tarihtir!

Milletin İradesi, “Bataklıklar Kurutulsun!” diyor!

O bataklık,  “terörün üst aklıdır!”

O bataklık,    beynelmilel sömürgeci ve istilacı, “Küresel Odaklardır!”

O bataklık,  “gayri meşru kaynakların…” mevzilendiği yerlerdir!

Gerçi,  “bataklıklar…” biliniyor!

Siyasi kararlılıkla,  “bataklıkların kurutulması!” elzemdir!

Elazığ’da, Van’da, Diyarbakır’da; “bombalı saldırıyı üstlenen…” kimdir?

ASALA’nın devamı olarak da nitelendirdiğimiz; PKK Terör Örgütüdür!

Bu coğrafya insanının en büyük düşmanı;

Bu örgütün “YOK EDİLMESİ!” için artık strateji geliştirilmelidir!

İnancımız ne diyor;

“Zulme rıza zulümdür; taraftar olsa zalim olur!”

Bu bir, “ilahi kaidedir!”

Hz. Ali bu konuda şu düşüncelere yer veriyor;

“zalimin zulmüne rıza gösteren; aslında zalimin ta kendisidir!”

Önceliğimiz, “zalimin kendisi!”

Ve ısrarla ona destek veren; “yanında yer alanlar…” hesap vermeliler!

***                            ***

TERÖRÜN VERDİĞİ ZARAR!

Bu ülke, son kırk yıldır, “terör belasını…” yaşamasaydı?

Türkiye, “bir o kadar daha…” büyüyecekti!

GSMH’mız, “20 bin dolarların…” üzerinde olacaktı!

Bunun anlamı nedir?

Halkımızın, “zenginleşmesi!”

Ülkemizin en önemli dar boğazı;

“fakirliği, yoksulluğu ve cehaleti…” yenmesidir.

Bu coğrafyada, “güçlü bir irade!” istemiyorlar

Ve o sebepledir ki, “terörü…” besliyorlar.

Artık onlara,  “dünyayı yöneten…”

Sömürgeci ve İstilacı bir zihniyete sahip, “5’li Çete…” diyebiliriz!

Onlar için hak ve hukuk, “kendi menfaat çizgileridir!”

O tabloyu günümüzde, “aleni bir şekilde…” yaşamaktayız!

****                          ***

İSMİNE BÖLÜCÜ TERÖR DİYORUZ!

Bir yazımızda, “Kobani’ye Dikkat!”  demiştik!

O günlerden bugünlere doğru gelindiğinde;

“AB-D’nin Çirkin Stratejisini…” okuyabilirsiniz!

“Suriye üzerinden o çirkin senaryo…” bire bir uygulanıyor!

PKK’yı bu amaçla kurdurdular;

Coğrafya da, “kan içen vampir haline…” getirdiler!

PKK’nın, gerçekte “ne bir Kürt Kimliği!”

Ve ne de, “İslami bir Kimliği!” kesinlikle yok!

İçerisi İblislerle dolu;

“Beynelmilel Marksist Bir Çete!”

Bu coğrafyada hiçbir ayrım yapmadan;

“40 binin üzerinde, masum kanına girdi

“Şivanlar” ve “figanlar” birbirine karıştı!

Bütün bunlar, “bu coğrafyanın ağıtlarıydı!”

O feryadı, bizler içimizde inleyerek, yaşadık!

Ateş, bu coğrafya insanının “bağrına düşüyordu!”

Artık, sözün bittiği yerdeyiz!

İnancımız bizlere, “bir olunuz…” diyor!

İnancımız birlikte, “rahmet vardır!” diyor!

İnancımız birlikte,  “DEVLET” vardır, diyor!

İnancımız devlet, “güç ve kudrettir! diyor!

Önceliğimiz, “birlikte yaşama iradesi…”

O irade etrafında, bu ülke kendi stratejilerini geliştirecektir.

“Devlet-Millet Elele…”

 

 

YORUM EKLE