BATI ŞEKİLLENDİRMESİN!

‘Ortadoğu’  coğrafi kavramını ilk defa 19. yy’da İngiltere kullanmıştır!

Ama bu coğrafya bizim ‘gönül coğrafyamızdır…’

Tarihçiler bu coğrafya için,

“Türk ve İslâm Atlası…” ifadesini de kullanırlar!

Ah şu 20. Ve 21. Asır…

Ortadoğu Coğrafyası sürekli,

Dış müdahalelerle karşı karşıya kalmıştır!

Birleşmiş Milletler Örgütü (1945) kurulurken;

“Milletlerin Güvenliği…” ilk planda düşünülmüştür!

O,  ‘güvenlik’ kavramını;

Ondaki sınırları,  güçlüler belirlemiştir!

Geçtiğimiz gün bir haber vardı;

“Mısır’ın Geleceği” başlıklı ekonomi kongre!

Bu kongreye 60 ülke davet edilirken,

Bu ülkelerin arasında, “Türkiye…” yok!

Bu projede, Mısır’ın “Tarihi İş Merkezi” değişiyor!

Uluslar arası Şirketler belirleyici oluyorlar;

Yeni Başkent olarak, “Şarm el-Şeyh” kenti inşa ediliyor!

Bu coğrafya, “Batının ipoteğinden” kendisini kurtarmalıdır!

O sebepledir ki, bir yazımızda;

“Avrupa Birliği” yapılanması örnek alınarak;

“Türk Dünyasından Sorumlu Devlet Bakanlığı” kurulmalı!

Bu çalışmalar, Ortadoğu’nun geleceğine yönelik;

“Siyasi Bütünleşmeye Doğru” kendisine nihai hedef seçmelidir!

Tarihi sorumluluklarımız bunu gerektiriyor!

Türkiye bölgesinde daha aktif siyasi roller üstlenmelidir…

***                        ***

HER TÜRLÜ ŞİDDETİN KARŞISINDA OLMAK!

Bizim kutsal inancımız,

“Şiddeti kesinlikle reddeder…”

İslam diniyle, şiddeti aynı kefeye koyamazsınız!

Bu büyük bir yanlıştır,

Yanlışın da ötesinde, büyük bir vebaldir!

Günahtır, bühtandır!

Maalesef, ‘dinimizi…’ az bilen bir toplumuz!

Bu bizleri de, ‘derinden üzen’ üzüntüye boğan;

Kahreden bir durumdur!

Kur’an’ı, ‘anlayarak okumakla’ mükellefiz!

Bu bizlerin, ‘hayati sorumluluğudur!’

Allah’ın Resulü buyuruyorlar;

“Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim”

Allah Resulünün ahlakı,

“Kur’an ahlakıdır…”

Böyle bir,  ‘ahlak’ bilumum kötülüklere karşı;

Koruyucu bir zırhtır!

Asrın insanı ne yaptı?

O zırha, bütünüyle sarılamadı!

Ve günümüzde,

 ‘ağır bir fatura’ ödemekteyiz!

Günde 5 vakit okunan, “ezanı…” dikkatle dinleyiniz!

Mukaddes bir çağrı vardır!

O çağrı, “vahdetedir”

O çağrı,  “barışa ve huzuradır”

O çağrı,  “selam ve selametedir”

Tekrar ediyoruz,

Şiddetin bizim inancımızda, ‘yeri ve zemini’ yoktur!

O bulaşıcı rahatsızlığı birlikte, ‘içimizden atacağız’

Bu konuda, ‘milletin ortak ittifakı’ şart efendim…

***                        ***

BABİL SÜRGÜNÜ!

Bugün 16 Mart Tarihi…

Tarihte,16 Mart 597 tarihi “Babil Sürgünü” olarak bilinir!

Kur’an da, bu sürgünden şöyle bahsedilir;

Ayet “Ve İsrailoğulları’na kitab’da,

(Siz) yeryüzünde muhakkak iki fesat çıkaracaksınız

Ve gerçekte büyüm bir taşkınlıkla azacaksınız! Diye hükmettik (bildirdik)

“(Onlara dedik ki:) “Artık o ikisinden birincisinin va’desi geldiği

(Ve baştan çıktığınız) zaman, üzerinize şiddetli (kendileri de isyankâr)

Harp ehli bizim (mahlûkumuz) olan birtakım kullar gönderdik ki,

(sizi) evlerin aralarına kadar girip araştırdılar.

Bu (zillete mahkûmiyetiniz) ise yerine getirilmiş bir va’d idi” (İsra, 4-5)

(Müfessirler bu ayette; “iki fesat”ın birincisinden maksat;

Peygamberleri İrmiya (as)’ı, (veya Şe’ya (as)’ı inkar ederek yaralayıp hapse atmaları üzerine,

Babil Kralı Buhtunnasr tarafından kılıçtan geçirilmeleri;

İkinci fesatları ise Zekeriya (as) ve Yahya (as) öldürmeleridir)

Kur’an bizlere,  ‘tarihin önemli ipuçlarını’ veriyor!

Geleceğimize, ‘ışık tutuyor…’

***                        ***

ÖĞRETMEN OKULLARININ KURULUŞU!

16 Mart 1848 tarihi,

“Öğretmen okullarının” Kuruluş tarihidir!

Padişah, Abdülmecid (1839-1861)  dönemidir!

Günümüzden 167 yıl öncesinde,

“Darul Muallim”  mektepleri kurulur!

Acaba, günümüzde ‘eğitimin’ neresindeyiz?

77 milyonları aşan nüfusumuz;

“18 milyonlarla” ifade edilen,

“Öğrenci” mevcudumuz!

Ve   “850 bin…” mevcuduyla

“Öğretmenlerimiz…”

“Eğitim…” bizim geleceğimizdir!

Eğitim Tarihimizi sürekli bu ülkenin gündeminde tutalım!

Bir milletin istikbali orada…

***                        ***

TARİHTE 16 MART

MÖ 597 - Babil Sürgünü

1848 - Öğretmen Okulları Kuruldu.

1920 - İtilaf Devletleri, İstanbul'u işgal etti.

1921 - SSCB, Ankara Hükümeti'ni resmen tanıdı; Moskova Antlaşması imzalandı.

1924 - Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun (3 Mart) kabulünden sonra medreseler kapatıldı.

1926 - Robert H. Goddard ilk sıvı yakıtlı roketi fırlattı.

1935 - Adolf Hitler, Versay Antlaşması'nı iptal ettiğini açıkladı.

1964 - TBMM'de gizli yapılan olağanüstü toplantıda, hükümete gerektiğinde Kıbrıs'a müdahale yetkisi verildi.

1968 - Vietnam Savaşı sırasında My Lai katliamı gerçekleştirildi.

1978 - İtalya'da eski başbakanlardan Aldo Moro, Kızıl Tugaylar tarafından kaçırıldı..

1982 - Yüce Divan'da rüşvet suçlamasıyla yargılanan eski Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı 36 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

1988 - Saddam Hüseyin'in emriyle Halepçe'ye zehirli gaz saldırısı yapıldı..

1996 - Profesör İlhan Arsel'in Biz Profesörler adlı kitabının davasında savcı Abdurrahman Yılancı, hâkim Yücel Yurdakul'u taraflılıkla suçlayarak reddetti. Savcının hâkimi reddetmesi adliye tarihinde ilk kez gerçekleşti.

1999 - Kosova'daki Sırp güçlerine karşı, 70 gün sürecek hava harekâtı başlatıldı.

YORUM EKLE