BATI TERÖRÜ BESLEDİ!

 BATI TERÖRÜ BESLEDİ!

Bedrettin KELEŞTİMUR

Bu milleti lügatında, “terör…” diye bir kavram yok!

Biz bütün kötülükleri, “batı dünyasından…” aldık!

Almayada devam ediyoruz

Terör sözcüğü, “latince” kökenlidir

Türkçeye de, Fransızca “terreur” sözcüğünden geçmiştir!

Biz onlara, “gönül…” sözcüğünü öğrettik

Yunus’un, “sevda dilini…” verdik!

Onlardan, “aşağıların aşağısı…” bir kavramı ithal ettik

*** ***

Batı dillerinde terör; “büyük korku, dehşet veya korku objesi…”

Aklı, vicdanı, gönlü bütünüyle ortadan kaldırdığınızda;

Nasıl bir ifade ile karşı karşıya kalırsınız?

“Akılsız, İz’ansız, Vicdansız, İdraksiz…”

“sızlamayan bir yürek…”

*** ***

Batı dünyası böyle bir dehşeti,

Ortadoğu Coğrafyasında; “çimlendirdi…”

Tıpkı, “ayrık otları…” misali büyüttü!

Ayıklanması zor bir duruma taşıdı!

TDK Sözlüğünde, “terör…” ne anlama geliyor?

“yıldırma, cana kıyma ve malı yakıp yıkma, korkutma…”

Cennet olan bir vatanı; “cinnet koğuşuna…” çevirme!

Hür, kekik kokan, sevda yürüyen dağları…

“çığlıklarla…” boğmak!

“aşağılıkların…” ta kendisi…

*** ***

Ortadoğu tarihte, “Türk-İslam Coğrafyasının…” adıdır!

O coğrafyanın köklerini buluşturan ana artel,

“Anadoludur!”

Anadolu ismi ile müsemma; “şefkatin ve merhametin…” yurdudur!

O yurt’tan; Kâh Kafkaslara uzanır; “Atayurduna…” gidersiniz

O yurt’tan, Kâh Balkanlara uzanır, “Evlad-ı Fatihan Yurduna…” gidersiniz!

O yurt’tan, Kâh Basra Körfezinden “deryalara…” açılırsınız!

Ah! 21. Asır…

“Anadolu’yu…” Allah Resulü’nün (asv) üzerinde titrediği;

“Sevr Mağarasına…” o kadar benziyor ki?

Bir deruni ses vardır, “Korkma! Allah bizimledir!”

“Bin Yıl İslam’ın Bayraktarlığını Yapan Bir Milletiz…”

Bu şuur, “İlahi bir feyzdir!”

O feyz, “sevda nehrinin çağlayanı…”

Bakınız, karşınızda; “bir büyük ikilem…” duruyor!

Sen, “insan…” diyorsun; “sevda dilini…” kullanıyorsun!

Onlar, “terör…” diyorlar; “nefret ve öfke dilini…” kullanıyorlar!

Gözlerimizde ki, “ışıklar…” ve “ufuklar…” o kadar farklı ki?

O farkı, “nasıl ortadan kaldırabilirim!”

Burada, “fetih dilini…” ve de “fütüvvet dilini…” kullanacağız!

*** ***

TERÖRÜN KARŞISINDA…

Terörün/ yani şiddetin bir, “imlasına…” bile fırsat vermeyeceksiniz!

Ona, “alan veya meydan…” açmayacaksınız!

Bizim kültürümüzde neler var?

“Yüksek bir adalet…”

“Yüksek bir ahlak…”

“Yüksek bir ilim…”

“Yüksek bir moral…”

Adalet kavramını şöyle bir açtığınızda;

“Hak, Hukuk, Doğruluk, Eşitlik, Güvenirlilik…”

Bütün bunlar, “insanı yücelten…” kavramlardır!

Bizim; “Bin yıl İslam’ın bayraktarlığını yapan…” tarihimizde;

“insanlığın huzur ve sulhü yaşadığı…” bir iklim sözkonusu!

Türklerin Ortadoğu’dan ve Balkanlardan çekilmesiyle birlikte;

Bu coğrafya, 21. yy’da; “kan gölüne…” dönüşmüştür!

Tarihin, yerle bir edildiği/ yağmalandığı bir asırdayız!

İnsafsızlık ve merhametsizlik almış başını gidiyor!

Batı dünyasının, Ortadoğu’ya en büyük ikramı; “terör…” olmuştur!

Milletçe, “terörün karşısında…” olacağız!

Ve bütün alçakça senaryolara da, “gözlerimizi…” dört açacağız

*** ***

AFGANİSTAN, IRAK, SURİYE VE TERÖR…

1970’lerden itibaren, “Ortadoğu Coğrafyasını…” dikkatle inceleyiniz!

İlk akıllara gelen de, “terör ve şiddettir”

Ve gerçekte, bu coğrafyada terörün, “üst aklı…” pek ala biliniyor!

Bilinmenin de ötesinde sizlere sırıtoyor!

Açıkça/ veya aleni olarak; “ben buyum!” diyor

Onlar bu coğrafyaya; “huzuru ve demokrasiyi…” değil;

“fitne ateşini…” yaktılar!

O ateşi söndürmeye de hiç mi hiç niyetleri yok…

Küresel Güçler, “terörle birlikte…” oldular!

Gözyaşlarına hiç mi hiç aldırmadılar

Afganistan, Irak, Suriye ve diğerleri…

Bir türlü, “terör çemberini…” kıramadılar!

Çünkü, o çemberi döndürenler; “malum hikaye…”

*** ***

GÜNÜN ŞİİRİ

GÖÇ ETTİ...

Göç etti, bu şehrin harsı yıllar boyu

Güç gitti, derman kalmadı, renkler koyu

Bir ah çekti, bin vah işitti derinden;

Taşlar oynadı, birer birer yerinden!

Viran olan beldeye baykuşlar konmuş

Yüreğimin ışığı, şamdanlar sönmüş! (bk)

YORUM EKLE