Ben olmasın

 Ben olmasın

            Bedrettin KELEŞTİMUR

Ben olmasın,

Al yanakta ben olmasın

Sen var iken, biz var iken

Her sözün başı ben olmasın

Göze sürme çekmeli

Çekmeli,

Göze sürme çekmeli

Akıl, izan olmayanı

Göz önünden çekmeli! .

 

Er kişinin vicdanı;

Hâkimdir! .

Kapın çalan ha, kimdir?

Er kişinin vicdanı;

Kendisine hâkimdir

 

TUZ AK OLUR!

Tuzak olur!

Toprak hâki, tuz ak olur

İlim/Hikmet göç etti mi?

Nefis cana tuzak olur!

 

Gülü kokla, soldurma

Soldurma,

Gülü kokla, soldurma

Halka tepeden bakıp,

Gönülleri soldurma! ..

Vermeyen el; boş alır

Boşalır,

Vermeyen el/ boş alır

Mütevazı toprağa

Gökten rahmet boşalır! .

Gıybet olur

Gıybet olur,

Her kem söz, gıybet olur

Yalanın adı, iftira;

Sızlatır gıybet olur.

Işığıyla titrer mum

Haksızlığa hak ister

Sızlayan vicdan hak ister

Işığıyla titrer mum,

Aydınlıktan hak ister! ..

Göz göz petek

Göz göz petek altı köşeli,

Arı, bin bir çiçekten bal alır! ..

On bir hece altı duraklı,

Şair, özümden bal alır! ..

Devedeki inadın

Devedeki inadın,

Önünde yürür eşek! .

Taşır akıl yükünü;

Akıldan pay almaz eşek! ..

 

Evladını gömdüğü

Cehaletin taassup kokan

Evladını gömdüğü o / kuma

Pusatlanır kelimeler

Kalbe huzur verir okuma!

Feryadımı Ferhat’a sor

Feryadımı Ferhat’a sor, acımı çekecek o!

Sırrımı sükutla yor, yükümü çekecek o!

“Kişi arkadaşının yolu üzerinedir”

Celladımı dostuma sor, ipimi çekecek o! ..

Gönülden göze nehir olur

Nehir olur!

Çay, pınar; nehir olur

Hüzün yağmurları akar;

Gönülden göze nehir olur

Gönlüm incelmiş, kıvrılmış tel gibi

Gönlüm incelmiş, kıvrılmış tel gibi

Sedam semaya akmış bir sel gibi

Dinleyin neyden inim inim inler

Dilim, özümden süzülmüş bal gibi

Parça Bütünde Güzel

Parça bütünde güzel

Hakka esaret güzel

Dertlere şifa veren;

Hazreti Furkan güzel

Yârin gözü iki çeşme

Yârin gözü iki çeşme

N’ olur yaramı deşme

Aşk gözünü doldurur;

Ab-ı hayat olur çeşme! ..

Ülkemde, çanlar çalmasın! .

Çalmasın,

Türküler, biz/siz çalmasın

Taşında çınlar feryadım;

Ülkemde, çanlar çalmasın! .

Tutuşturur tüm cihanı alevim!

Gala’dan Gala’ya köprü kurmuşum

Her iki Gala, yüreğim, can evim

Vatan sevgisi imanım demişim

Tutuşturur tüm cihanı alevim!

Şiir gecesi bugün, mezire’de düğün var

Gönül mızrabını çal, nesrin bittiği yerde

Şairleri haykırsın bu milletin her yerde

Şiir gecesi bugün, mezire’de düğün var

Mısraların dilinde,”Bayrak”’ kalmasın yerde…

Karıştırma!

Sapla, samanı karıştırma

Sözü, kinle yarıştırma

Bir söylersen, on dinle;

Sükûtu, korkuyla karıştırma!

Su; ışıktır, rahmettir, hayattır

Rahmetin kaplayınca alem suya gark oldu

Toprağın ana rahminde pınara hark oldu

Taşınca gözesinden pamuk yumağında;

Sular, akışın raksında ışığa çark oldu

SAÇMA DERSİNİZ!

Edep içre olmayan

Söze, saçma dersiniz!

Bir atımlık barutun

Adına, saçma dersiniz!

 

ZITLAR İKİLEM DEĞİL

Zıtlar ikilem değil,

Hayatın senfonisi

Ak, karayla bilinir

Birbirinin hamisi! .

Bu meydan er meydanıdır

Bu meydan er meydanıdır, güreş bilen gelsin

Canlara ser meydanıdır, divan duran gelsin

Galibi yok bu davanın, hep hicran yüklüdür;

Civanlara ter meydanıdır, Alperen gelsin


 

YORUM EKLE