BESTE YARIŞMASI

 BESTE YARIŞMASI

                                  Bedrettin KELEŞTİMUR

“Hafız Abdullah Nazırlı (HAN) Vakfı”

Bir ilim, irfan, mütefekkir insan…

Yüzlerce Hafız Yetiştiren, “Hafız-ı Kurra”

HAN Vakfı,  Bu şehre, bu şehrin insanına;

“80 yatılı, 150 Öğrenci kapasiteli…” Erkek Kuran Kursunu!” kazandırmış

Hafız Abdullah Nazırlı Hoca Efendi, bir asra yaklaşan ömrünü;

Kur’an ilmine, onun mana derinliğine, tecvide, kırata vermişler!

Nazırlı Hoca Efendi, bu milletin tarihi geleneğinden süzülerek gelen;

Bizim, tasavvuf geleneğimizde, “Divan Kültürü…” vardır.

Harput’la ilk akla gelen, “musikimiz ve divan edebiyatıdır!”

Biz buna, “saray kültürü” veya “elit kültür” de, diyebiliriz.

****                          ***

Hafız Abdullah Nazırlı’nın, “Divan Nazlı” eseri;

582 sayfa hacimli…

Divan-ı Nazlı’daki beyitlerin beş gayesi olduğu belirtilir;

“Allah-u Teâlâ’yı bilmek ve ona itaat etmek

Peygamberi bilmek ve sünnete uymak

Kur’an-ı Kerim’i bilmek ve Kur’an-ı okumak

İslam’ı bilmek ve Müslüman yaşamak

Hem dünya ve hem ahretimize hizmet etmektir”

Bu eser, bir şiir, sanat ve edebiyatla birlikte;

“Kur’an hakikatlerini…” mısralarla anlatan bir eser.

***                            ***

Bu güzel eserle ilgili, “Han Vakfı…” nezih bir çalışma başlattı.

“İlahi Aşkın Sesi…

1.      Uluslar arası Beste Yarışması!”

İnşallah, “kültür ve edebiyatımızda” iz bırakacak bir çalışma olacaktır.

Toplam, “55 bin lira…” ödüllü olacak bu yarışmayı;

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı,  T.C. Başbakanlık Tanıtma Fonu,

Elazığ,  Konya ve Mardin Valiliği,  Diyanet İşleri Başkanlığı,

Elazığ Belediye Başkanlığı, Fırat Üniversitesi Rektörlüğü,

Marmara Belediyeler Birliği,  Ankara BŞ Halk Ekmek

Elazığ Müftülüğü, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası,

İlim Yayma Derneği, KuveytTürk…”

Beste Yarışması İçin, Son Başvurular; “30 Eylül 2016”

Bestekârlarımız, yarışma ile ilgili eserler;

Divan-ı Nazlı’daki Şiirlerden tercih edeceklerdir.

Yarışmayla ilgili detaylı bilgi ve Başvuruları;

www.ilahiaskinsesi.com adresinden ulaşabilirler

“İlahi Aşkın Sesi” Beste Yarışmasının değerlendirme toplantısı,

09.08. 2016 tarihinde, Elazığ Vali Yrd. Haluk Çakmak’ın başkanlığında;

Elazığ Belediyesi, Fırat Üniversitesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü,

 İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Han Vakfı, Manas Yayıncılık

Ve Gazeteci Bedrettin KELEŞTİMUR’un katılımlarıyla bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Tahsin Öztürk’ün konuyla ilgili açıklamalarında;

“Milletlerarası yarışmaya Elazığ ilinden katılımın yüksek olması

 Gerektiğine vurgu yapılmıştır. Bir kültür ve sanat şehri olarak tanımladığımız ilimizin,

Harput kültüründen ve musikisinden aldığı zengin birikimi ile

Yarışmaya katılarak ağırlığını hissettirmelidir.

Bu nedenle toplantıda düzenlenecek olan yarışmanın Elazığ’da tanıtımı, duyurulması

 ve yüksek sayıda katılımın sağlanması faaliyetlerinin müşterek yapılması amacıyla

Çalışmalar başlatılmıştır.”

***                 ***

Elazığ Anadolu ve Gönül Coğrafyamızda birçok “prestij projelere” öncülük etmiştir.

Bunlar arasında;

“Türk Dünyası Hizmet Ödülleri…”

“Kardeş Şehirler Projesi…”

“Çaydaçıra Bilim, Kültür ve Sanat Ödülleri…

“Elazığ 1.Ekonomi Kurultayı ve Sanayi Fuarı…

“Kitap Fuarı…

Ve daha onlarca, “uluslar arası boyutta…” faaliyetler.

Kültür, Sanat ve Edebiyat Faaliyetleri,

Şehirde, “edebi mahfillerin gelişmelerini…” sağlar!

Bunun izahı nedir; “huzura açılan köprüler…”

Düşünen / veya “tefekkür eden…” bir toplum!

Böyle bir kazanımı bu şehir devam ettirmelidir.

***                 ***

“İLAHİ AŞKIN SESİ” Uluslar arası Beste Yarışmasına,

En büyük temennimiz nedir?

Elazığ’dan,  “tasavvuf kültürümüze…” kazandıracağımız,

“İlahi formatındaki…” beste çalışmalarının da bu yarışmada yer almasıdır!

Harput’un,  “ses, söz, ritim ve ahenk olarak…” çok önemli yere sahiptir.

Bu sesin, bu ahengin “gönül coğrafyamı…” sarmasını, sarmalamasını istiyoruz!

Bu da,  “niyetle, amelle, gayretle…” olur!

Yarışmada dereceye giren ve “ilk on içerisinde…” yer alan eserler;

Ankara’da, Konya’da, İstanbul’da, Makedonya’da ve Elazığ’da;

Devlet Erkânının da katılımlarıyla,  “halkımızla buluşacaktır!”

 Şimdiden başarı dileklerimi belirtiyorum

 

 

 

 

                                                                                    

YORUM EKLE