BİR PROGRAM DÜŞÜNELİM

  BİR PROGRAM DÜŞÜNELİM

                                  Bedrettin KELEŞTİMUR

Bir program düşünelim;

Bizlere, “saygıyı, sevgiyi, muhabbeti…” yaşatsın!

Bizlere,  “fani dünyada…” ebedi dersler varsni!

Bizlere,  “insanlık yolunu…” göstersin!

Bizlere,  “gönül dolusu…” izzet-ikram versin!

Bizlere,  “âşıklık geleneğini…” öğretsin!

Bizlere,  “ölmeden önce ölme sırrını…”  anlatsın!

Bütün bunlar, Allah dostları birlikte anıldığı zaman,

Bütün bunlar,  İrfan ehli bir araya geldiği zaman,

Bütün bunlar,  “fütüvvet dili…” konuşulduğu zaman,

Bütün bunlar,  “iyilikler…” toplumda aynilik taşındığı zaman,

Büyük harflerle ifade ediyoruz, “MÜMKÜNDÜR!”

***                             ***

28 Ağustos 2017 tarihinde, Keban’ın; “Nimri Köyündeyiz…”

Elazığ Valiliğinin, Elazığ Belediye Başkanlığının,

Keban Kaymakamlığının, Keban Belediye Başkanlığının;

“Katkı Verdikleri…”

Nimri Dayanışma Derneği,

Nimri Köyü Muhtarlığı,

Ve MANAS Yayıncılığın birlikte düzenlediği organizasyon!

Program muhteva/ içerik olarak oldukça zengin…

Programdan satır aralıkları…

İzzet ve İkram…

Açılış Konuşmaları…

Naki Dehmen bizlere,

“Nimri Dede’nin Manevi Yolculuğunu…”

R. Mtihat Yılmaz ise,

“Nimri Dede’nin Şiir Dünyasını…” anlatacaklar!

Dehmen Ailesi; “sanatın ve edebiyatın…” içerisinde…

Suna Dehmen Şahin- Sercihan Dehmen’den;

“Nimri Dede’den Deyişler…” dinleyeceğiz!

Ve şiirler faslı…

Ahmet Tevfik Ozan, A. Murat Kuşçubaşı, Günerkan Aydoğmuş,

Nihat Kaçoğlu, Zekeriya Bican, Hasan Özçam, Zeynel Abidin Başaran,

Harput’tan Gazeller…

Solistler; Nihat Gazezoğlu, Zülfü Demirtaş, Enes Uçkun

Cümbüş; Fethi Açıkgöz

Nimri Dede’ye Şiirler

Tuncer Sönmez,  Şükrü Kacar, M. Faik Güngör, İhsan İpek Cankurt,

M. Şükrü Baş, Fethi Ahmet Harmanşah, Hasan Ergün Yılmaz

Nimri Dede Besteleri

Şiirler; Nimri Dede

Beste; Doğan Sever

Solist; Fethi Açıkgöz

Kör Zöhre’nin Köle Keçisi

Şiir; Mikdat Dehmen

Okuyan; Abbas Ertürk

Nimri Dede’ye Şiirler

Hadi Önal, Süreyya Kaya, İlhami Bulut, Süreyya Kaya,

Hüseyin Göçeri, Muhammet Yalçın Azizoğlu, Nihat Kuruyer

Nimri Dede Besteleri

Şiir: Nimri Dede

Beste: Aygün Çam

Solist: Aygün Çam

***                 ***

Nimri Dede’de,  her safhasıyla bir yürekli hayat…

Şiir, Sanat, Edebiyat içiçe…

Kendisini sanata adayan bir şahsiyet…

Âşıklık geleneğinin Elazığ’da ki, “usta ismi…”

Saz ehli, söz ehli, sohbet ehli…

Dervişlik hırkasına soyunan; “tasavvuf ehli…” bir kahraman

Kendi evlatlarına,

Ve öyle ki, “köyünde her dünyaya gözlerini açan…”

Yavruların,  “isim babasıdır…” Nimri Dede

Bizim, geleneğimizde, töremizde, örfümüzde;

“İsim Verme…” önemlidir!

İsim,  “kimlik…” isim,   “karakter…” olacaktır!

Dünyada da,  “Ahir zamanda da…” isimle çağrılacağız!

***                             **

Nimri Dede’yle birlikte; “Şiir, Sanat, Edebiyat…” hafızalara gelir.

 Destan şairimiz Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu şiiri şöyle tarif eder;

“Şiir; dikenlikte lâleye benzer

Ne fıkraya, ne makaleye benzer

Şair; vatan içre kaleye benzer,

Korur milletinin itibarını”

***                 **

Şiir sözlükte; “Seslerin, ritimlerin, ahenklerin kaynaşmasıyla;

 Hisleri, intibaları, heyecanları güçlü bir şekilde anlatma şekil ve sanatı;

Bu yolla meydana getirilmiş edebi eser.”

Prof. Dr. Sadık Kemal Tural Beyefendi şiir hakkında şu görüşlere yer verirler;

 “Şiir, bir bilgi türü, bir değerlendirme dünyası,

Bir anlaşma niyetli çığlık, üst dil aracılığıyla ulaşılan bir özel bilgiyi,

Ahenkli bir biçimde paylaşma ihtiyacının sonucu olan söz bütünlüğüdür.”

Yahya Kemal Beyatlı ise şiiri, “Kalpte geçen bir hadisenin lisan halinde tecelli edişidir;

 Hissin birden bire lisan oluşu ve lisan halinde kalışıdır”

Rahmetli Beyatlı, “şiir dilin özüdür, kokusudur, lezzetidir, musiki kabiliyetidir

Yahut bunlardan doğan hususi bir şekildir” der.

***                             ***

Sanat diyoruz…

Sanatla zaman, mekân ve kültür iç içedir. Öyle ki,

 “Sanatkâr seçtiği malzemeyi toplar, birleştirir,

Bir kompozisyon haline getirir, inşa eder.”

“Sanat eseri, sanatkârın manevi dünyasından;

 Objektif değerlerin dünyasına aktarılmış bir ebediyet parçasıdır.”

“Sanat, bir anı devam ettiren, şimdiki hale devamlılık veren kimsedir.”

Ve sanat eseri, “geçmişle gelecek arasında bir bağ;

 Cihanşümul bir hayat ile ferdi hayat arasında bir köprüdür.”

Bu ülkede,  bizler; “sanat ve sanatçıyla birlikte…”

13. Asrın Yunus Asrını,  Hacı Bektaşi Veli Felsefesini,

Mevlana coşkusunu tekrar yakalayabiliriz…

Bizler Anadolu’yu;  “onların fetih ve fütüvvet diliyle…”  vatan yaptık!

Avrupa’ya Rönesans’ın ilhamını veya felsefesini kimler vermiştir?

13. asrın Anadolu’sunu çok iyi okuyalım…

Nimri Dede’de ve çağdaşlarında; “o derin düşünceyi…” görebilirsiniz!

Şu söz ciltler dolusu bir felsefenin özetidir;

“Özde ben Mevlana oldum da geldim.”

28 Ağustos 2017 tarihi, Keban Nimri Köyü…

Beni gerçekten etkileyen bir prğram çalışması…

“Sema…” ve  “Semah…”  Dönüşümüz,  “İlahi aşk içre…”

Kainatta ki, “bütün zerre…” o aşkla dönmüyor mu?

YORUM EKLE