BİR SOSYAL ANALİZ!

  BİR SOSYAL ANALİZ!

                                  Bedrettin KELEŞTİMUR

Viraneye dönmüş bir belde gördüğünüzde,

Oturup düşüşünüz! Ve deyiniz ki,

Bu belde,  “niçin ve neden viraneye dönmüş!”

Bir belde de, “yoksulluk…” alıp başını götürmüşse;

Oturup düşününüz! Ve deyiniz ki,

Bu belde, “niçin ve neden yoksulluk kıskacına düşmüş!”

Bir belde de, “terör…” insanlara musallat olmuşsa,

Oturup düşününüz! Ve deyiniz ki,

Bu beldeye, “niçin ve neden terör belası musallat olmuş!”

***                             ***

Sıla sözlükte, “(gurbetteki bir kimse için) doğup büyüdüğü ve özlediği yer;

Vatan, memleket, şehir, köy v.b.”

Sıla-i rahim; “ana, baba ve akrabayı ziyaret etme.”

Sıla,  “doğup, büyüdüğümüz, hatıralarımız olan vatan ocağı…”

Allah Resulü (asv) buyuruyorlar;

“Rızkının çoğalmasını ve ömrünün uzamasını isteyen kimse,

Akrabasını kollayıp gözetsin!”

Ayet, “Allah’dan korkun ve akrabalık bağlarını kesmekten sakının.”

Ayet ve Hadislerde, “öncelikle aile…”

Ve de, “ailenin güçlendirilmesine…” önem veriliyor!

Toplumun çekirdeğinde ne vardır; “aile…”

O hukuku yani, “aile bağlarını güçlendirme…”

Topluma, “dinamizm…” kazandırır!

***                 ***

SILA-İ RAHİM ÜLKELERİ MAMUR YAPAR!

İçerisinde bulunduğumuz coğrafyadan iki örnek vererek,

Bir, “değerlendirme…” yapmak istiyorum.

Hemen yanı başımızda, Karasu Vadisi üzerinde bulunan;

“Kemaliye…” İlçemiz!

Dışarıya en fazla göç veren ilçelerimiz arasındadır!

Kemaliye’nin (Eğin’in) en önemli özelliği nedir?

İnsanlarının,  “ata ocaklarından kopmayışı…”

Bağlarını hiçbir zaman kesmeyişleri…

Kemaliye günümüzde, “mimarisiyle…” en fazla dikkati çeken,

 İlçelerimiz arasında yer alıyor!

Tarihi ve efsanevi  “Harput…” şehrimize şöyle bir bakalım;

İnsana,  “derin bir hüzün…” veriyor!

Ve soruyorsunuz?

Asrın başında,  “15-20 bin nüfuslu şehir...” nerede?

Nasıl ve ne şekilde viraneye dönmüş?

Sizler, kendi doğup büyüdüğünüz;

“ata yurdunuza…” sıla-i rahim yapmazsanız,

Akıbeti elbette perişan olacaktır!

Hadis,  “İnsanlık yönünden nasibini alan dünya ve ahiret hayrından da nasibini alır.

 Sıla-i rahim, güzel komşuluk yahut güzel ahlak ülkeyi mamur eder.

Hayır ve bereketi çoğaltır ve ömrü artırır.” (İmam Ahmed) 

***                             ***

BİZLERE ASIL GÜÇ VEREN NEDİR?

Hadis, “Birbirinize kin tutmayız, birbirinizle hasetleşmeyin;

Birbirinizden sırt çevirmeyin.

Ey Allah’ın kulları kardeş olunuz…”

Toplumdaki asıl bağ/ rabıta nedir?

Hadis, “Rahim Arş’a asılmış der ki;

Beni gözeteni Allah gözetsin, beni terk edeni Allah terk etsin”

Bir diğer Hadiste şöyle buyruluyor;

“Akrabalık bağlarını kesip koparan kimse Cennete giremez”

Benzer Hadisler, her biri nasihatlerle dopdolu!

“Allah’a ve ahret gününe iman eden kimse sıla-i rahim yapsın”

Sıla-i Rahim, “imanın bir cüzü…” olarak karşımıza çıkıyor.

Sıla-i Rahim neticesinde insanlar neler ulaşabilir?

“mal da, zenginliğe…

Aile de, sevgiye…

Ve ömrün uzanmasını sağlar (yani sağlıklı ve huzurlu bir ömür)

***                                       ***

TERK EDİLMİŞLİK!

Bu coğrafya da, en hazin ve içli manzara nedir?

“terk edilmişliktir…”

Geçmişin o şen ve neş’e yüklü kasabaları/ veya şehirleri!

Terk edilmiş köyleri,

Viraneye dönmüş,  bağ ve bahçeleri!

Ve genellikle de, “doğu ve güneydoğu bölgemizde…”

“terk edilmişlik…” manzaralarına daha sıklıkla karşılaşırız!

En büyük sebebi, “insanlarımızın sıla-i rahim yapmayışları…”

Hasretle, “ata ocaklarına dönüp de…” oraları şenlendirmemeleri!

En büyük vebal, “insanın doğduğu ata yurduna…” yüzünü bir daha dönmemesi!

Sevgisiz, ilgisiz, yarensiz kalması!

“dost bağlarını…” birer birer kökünden çekip de atması!

Birileri kalkar da, “sahipsiz Elazığ!” derse, ne diyeceksiniz?

Daha düne kadar, “azığı bol olan şehir…” günümüzde zorlanıyorsa,

Sebebi, “sürekli kendisini sorgulamayan…” biz fanileriz, elbette!

***                                       ***

“ALLAH RAZI OLSUN YETER!”

İnsanlar, günümüzde iyilikleri bile, “karşılıklı…” yapar hale geldiler!

İnancımız?

“Rıza...” kapısını gösteriyor?

Halkımız arasında dillendirilen bir kavram vardır;

“Sen iyiliği suya at; kul bilmezse Halık bilir!”

Allah’ın Veli kulları…

Evet! Onlar, Allah’a yönelmişler;

O yönelişlerine elbette ki, “mükâfatı…” ecrini Allah verecektir!

O bağlamda,  Allah’ın Veli kulları, “iç huzuru…” içerisindedir.

Kimseye/ kimselere de bir minnetleri yoktur.

İşte, onlar; insanlara iyilikten başka bir şey de düşünmezler.

 

 

 

 

 

  

YORUM EKLE