BİRBİRİMİZE DUA EDELİM, SELAMLAŞALIM!

Birbirimize, ‘dua…’ edelim!

Birbirimizle, ‘selamlaşalım…’

Her iki halde, ‘kırık kalpleri…’ tedavi eder.

Yaralara merhem olur.

Kur’an da, dua ile ilgili 52 ayet yer alıyor.

Bir ayette şöyle buyruluyor;

(Habibim, yâ Muhammed!) Kullarım sana benden sorarsa,

Şüphe yok ki ben (onlara) pek yakınım.

Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına cevap veririm;

Öyle ise onlarda benim için (davetime) icabet etsinler,

Ve bana dua etsinler: ta ki hak yolu bulsunlar.” Bakara, 186)

Dua, bizleri doğru istikamete taşır!

Yaratıcı ile rabıtamızı sağlar!

Sürekli Hakk’ı ‘tefekkür eden…’

Ve kendisini, ‘kötülüklerden koruyan…’ insan yapısını karşımıza çıkarır!

Her halde,

Herhalükar da, Allah’ı anmak!

Ayet, “Onlar ki, ayakta dururken, otururken,

Ve yanları üzerine (yatarken) Allah’ı zikrederler” (Ali İmran,191)

Birbirimize dua edelim;

Dua’nın, insanı  ‘tedavi edici…’

Koruyucu bir kalkan/ veya zırh olduğunu düşünelim!

Ve selamlaşma!

Ayet, “Siz bir selam ile selamlandığınız zaman,

Siz de ondan daha güzeliyle karşılık verin.

Veya verilen selamı aynen iade edin.

Şüphesiz Allah, her şeyin hesabına gereği gibi yapandır.” (Nisa, 86)

Selam ve Dua!

Bir bakıma,

Dış dünyamızın, İç dünyamıza…

İç dünyamızın, Dış dünyamıza yansımasıdır!

İnsanın bir bakıma,

İç ve Dış kirlerden arınmasıdır!

Buna bizler, ‘kontrollü hayat…’ diyoruz!

Kendini bilen; Hakkı ve hukuku bilen toplum!

“Kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi,

Sen de başkasına yapma…”

“Birbirimize dua…”

Birbirimize olan güven ve manevi destektir!

“Birbirimizle selamlaşma…”

Birbirimizi tanıma, anlama ve kaynaşmadır!

Günümüz toplumu giderek;

Bireyselleşti!

“Ben…” egosu giderek büyüdü!

Ve her şeyde, ‘menfaat bağı…’ arandı!

“Biz olma…” şuuru yıkıldı;

“Fedakâr insan…”

“Ahde Vefa…”

“Vicdanların sesi…” kısıldı!

Tekrar sözün başına gelmek istiyorum;

“Dua…”

İnsanın kendisiyle birebir hesaplaşması!

Yaratıcıya,  ‘el açması…’ yakarmasıdır!

“Selam…”

Sözlerin en güzelini, yakınınızdaki insanlarla paylaşmanızdır!

Dağların birbirlerine, ‘omuz vermesi…’ gibi,

İnsanlarda, birbirlerine, “dua ve selamlarla…’ omuz verirler.

Dua ve Selamda;

Barış ve Huzur,

Sabır ve Selamet,

Güven ve İstikrar,

Şükür ve Niyaz,

Bolluk ve bereket,

İkram ve İzzet,

Hayır, ve Hasenat,

Sevgi ve merhamet,

Bilumum güzellikler vardır!

Ne deniyor, “Hayır isteyiniz ki, hayır bulasınız”

***                 ***

5 ŞEYLE İMTİHANDAYIZ!

Hadis, “Ey Muhacirler topluluğu! Beş şey vardır ki, onlarla imtihan olduğunuzda

(O toplumda hiçbir hayır kalmamış demektir)

Siz hayatta iken onların ortaya çıkmasından Allah’a sığınırım.

(Bu beş şey şunlardır;)

1.Zina; Bir toplumda zina ortaya çıkar ve açıktan işlenecek hale gelirse,

O toplumda mutlaka vebâ ve onlardan önce gelmiş-geçmiş hiçbir millette;

“görülmeyen hastalıklar” yayılır.

2. Ölçü ve tartıda hile; Bir toplum, ölçü ve tartıyı eksik yaparsa, o toplum mutlaka;

“Kıtlık, geçim sıkıntısı ve sultanın (yöneticinin) zulmüne uğrar.

3. Zekât vermemek; bir toplum, mallarının zekatını vermezse, mutlaka;

“gökten yağmur kesilir,” Şayet hayvanlarda olmasaydı, tek damla yağmur bile yağmazdı.

4. Ahdin bozulması; Bir toplum Allah ve Resulünün ahdini bozarsa,

Allah Teâlâ kendilerinden olmayan bir düşmanı o topluma musallat eder.

Ve ellerindeki (servet)lerin bir kısmını onlardan alır.

5. Allah’ın kitabı Kur’an ile hükmetmeyi terk etmek” (İbn-i Mace)

Şimdi oturup düşünelim;

Başta kuraklık olmak üzere bize musallat olan;

‘Sıkıntıların…’ temel sebepleri, ‘bizlerden’ kaynaklanıyor!

Toplum olarak,  “Hal ve gidişimizi…” bir daha gözden geçirelim!

Şurası muhakkak ki, “İnsan, sebepsiz ve başıboş yaratılmamıştır.”

Bilumum sorumlulukları vardır!

İmtihanda olduğumuzu da düşünelim;

Ayet, “Sizi mutlaka biraz korku ve açlık,

Biraz da mallardan, canlardan ve Sabredenleri (cennetle) müjdele! (Bakara, 155)

***                 ***

İHMALLERİMİZİ GÖRELİM!

Şu veya bu demiyoruz;

Düşünceyi daha da, ‘berraklaştırma…’

Bir bakıma da, ‘durulanma…’ istiyoruz!

“Saf ve temiz Müslüman…” olabilmek!

Günümüzde, günümüz Türkiye’sin de zor!”

O zoru, birlikte aşalım!

Kararlı olalım!

YORUM EKLE