Bu Ayların Öğretisi

Bu ay bizleri,  ‘camiyle’ buluşturuyor
Bu ay bizleri,  ‘Kuran la’ buluşturuyor
Bu ay bizleri,  ‘asli değerlerimizle’  buluşturuyor
Bu ayın ilk günlerinden itibaren camilerimize bakıyoruz;
“Maşallah…” diyoruz!
7’sinden 70’ine kadar, camilerimizi doldumuşlar!
Bu ayın en büyük bereketi nedir derseniz?
“Evlerden camilere, köprüler kurulmuş!”
Bu bir,  ‘rahmet köprüsüdür’
Bu köprü bizlerin aradığı/ arzuladığı bir köprü…
Gencimiz ilk dini terbiyesini, “aile ocağından…” alıyor
O terbiye, ‘camilerimizde…’ manevi ikmalini tamamlıyor!
O sebeple, “ramazan ayına…” manevi infak ayı da diyebiliriz!
***        ***
Mescit, “secde edilen yer” anlamına geliyor
Secde ise,  “eğilmek, tevazu ile alnı yere koymak” 
“Kulun Allah’a en yakın olduğu an, secde anıdır!”
O anı,  ‘gözyaşına boyanmış’ dualarla birlikte yaşamak!
İlk Müslümanların mescidi, “Darülerkam” 
Medine, İslam’ın ilk şehir devleti olacaktır.
Mescid-i Nebevi’nin, Medine’yi kuşatıcı ruhaniyeti vardır
Allah Resulünün buradaki derslerine, “meclisü’l-ilm” denilmiştir.
Allah Resulü, “Ben muallim olarak gönderildim!”
Allah Resulü, Sahabiye muallimdir. 
Sahabi, içiçe daire şeklinde Allah Resulünün etrafında,
“Halka…” olup otururlardı!
Mescitte ömürleri ilimle geçen Ashab-ı Suffa’nın sayıları,
“400’leri buluyordu!” Onlar sadece ilim ve hikmetle meşguldüler
Allah Resulü diplomatik görüşmeleri de, ‘Mescitte…’ yaparlardı.
Elçileri kabul ettiği yere, “Üstüvânetü’l-vüfûd” (Sefirler/elçiler sütünu) denirdi.
***            ***
Bizim medeniyet tarihimizde, “câmi-i kebîr, Cuma camisi” vardı.
Bu camilerde, Cuma ve bayram nazamzları kılınırdı.
Bu camilerde, ‘eğitim-öğretim faaliyeti’ yapılırdı
Bu camilerde, ‘istişare meclisi’ şehir ahalisine hizmet verirlerdi
Ali İmran Suresi 31. Ayette şöyle buyrulur;
“(Habibim, ya Muhammed!) De ki, ‘eğer Allah’ı seviyorsanız, 
O halde bana tabi olun ki, Alla’da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın”
Allah Resulü (asv), “Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim”
O ahlak, “Kur’an ahlakıdır” buyuruyorlar
Yetişecek nesillerimize, “Kur’an ahlakını vermekle!” sorumluyuz!
Ramazan ayı o sebeple çok önemli bir fırsattır.
O fırsatı,  ‘hayırlı bir eyleme…’ dönüştürmeliyiz!
***            ***
Şunu tefekkür edelim, ‘camilerimizde…’
‘Mescid-i Nebevi’nin havasını…’ soluklayalım!
O manevi iklime ‘rabıta…’ kuralım!
O rabıta bizleri, “Kur’an iklimine…” taşıyacaktır!
O iklim bizlerin üzerinde, ‘koruyucu bir zırha…’ dönüşecektir
“Allah’ı görür gibi ibadet etmek!”
Hayatımızı da bütünüyle etkileyecektir.
 “O halde emrolunduğun gibi dosdoğru ol!
Beraberinde ki tevbe edenler de! 
Ve (Allah’ın koyduğu) hududu aşmayın!
Çünkü O, ne yaparsanız hakkıyla görendir.” (Hud, 112)
***            ***
Cami/ veya mescit kültürü nedir?
Camiye devam eden, aynı saflarda omuz omuza veren topluluklar;
Birbirlerinden, ‘haberdar…’ olacaklardır
Birbirlerinin, “acılarını, sıkıntılarını, sevinçlerini…” paylaşacaklar!
Birbirlerini, ‘sorup soruşturacaklar…’
Ve bütün birliktelikleri, “Allah rızası için…” olacaktır!
Şimdi günümüz toplumuna dönüyoruz, 
Aynı apartman dairesinde oturan insanlar;
Maalesef, ‘birbirlerini tanımıyorlar!’
Bu vahim derecede olan bir eksikliğimizdir!
Müslüman’ın Müslüman üzerinde, “hak ve hukuku…” vardır!
O halde bizler,  “cami ve cemaat/cemiyet kültürünü…” 
Asli olan konumuna tekrar taşımalıyız!
O kültürde toplumun, “huzuru, güveni, istikrarı…” vardır
O kültür, ‘dirilişimize de…’ inşallah vesile olacaktır.
***        ***
YAĞMURSUZLUK MUSİBETTİR
“Ey kavmim! Rabbinizden mağfiret dileyin,
Sonra O’na tevbe edin ki, üzerinize semayı bol bol
(yağmur olarak) göndersin ve gücünüze güç katsın!
Günahkârlar olarak (haktan)  yüz çevirmeyiz” (Hud, 52)
***        ***
ZULMEDENLERE MEYLETMEYİNİZ!
“Zulmedenlere de meyletmeyin! Yoksa ateş size dokunur.
Hem sizin Allah’dan başka hiçbir dostunuz yoktur;
Sonra size yardım edilmez” (Hud, 113)
***        ***
PEYGAMBERE İTAAT, ALLAH’A İTAAT!
“Kim peygambere itaat ederse, muhakkak Allah’a itaat etmiş olur.
Kim de  (ondan)  yüz çevirirse zaten sen onlara muhafız (bekçi olarak) göndermedik” (Nisa, 80)
***        ***
MÜSLÜMAN’IN GERÇEK DOSTU
“Sizin dostunuz ancak Allah’tır. O’nun Resulüdür,
Ve  (Allah’ın emrine )  boyun eğen kimseler olarak namazı hakkıyla eda eden
Ve zekâtı veren mü’minlerdir” (Maide, 55)
***        ***
MUTEDİL BİR ÜMMET
 “İşte böylece sizi mu’tedil (adaletli ve dengeli) bir ümmet kıldık ki,
İnsanların üzerine (hesap gününde umum peygamberler lehine) şahitler olasınız,
Peygamber de sizin üzerinize şahid olsun” (Bakara, 143)
***        ***
KULUN İMTİHANI!
“Sizi mutlaka biraz korku ve açlık, biraz da mallardan, canlardan ve mahsullerden 
Bir noksanlık ile imtihan edeceğiz. 
(Ey Resulüm) Sabredenleri cennetle müjdele” (Bakara, 155)
***        ***
KİMLERE İŞARET EDİYOR
“Kim Allah’a ve Resul’e itaat ederse, işte onlar;
Allah’ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, sıdıklar, şehitler
Ve Salih kimselerle beraberdirler. İşte onlar ne güzel arkadaştırlar” (Nisa, 69)
Burada,  ‘nebilerle’ peygamberlere, ‘sıddıklarla’ Hz. Ebubekir’e,
‘şehitlerle’ Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali’ye
‘salih kimselerle’ Ashab-ı Suffe, Bedir, Rıdvan gibi mümtaz zevata işaret ediyor.

YORUM EKLE