BU ŞEHRİ SEVİYOR MUYUZ?

29 Kasım 2014 tarihinde,
“Kalkınma Kurultayı” yapıyoruz!
Artık, ‘temenniler faslı’ bitti, efendim!
Şehirde, ‘ekonomik dönüşümü’ nasıl sağlayacağız?
Şehirde, ‘atalet duvarını’ nasıl yıkacağız?
Şehirde, ‘nitelikli göçe’ nasıl dur diyeceğiz?
Şehirde, ‘istihdamı’ nasıl ve hangi sektörlerde oluşturacağız?
Şehirde, ‘ihracatı…’ bir milyar dolarlara nasıl çıkaracağız?
Şehirde, ‘kişi başına düşen’ GSMH’yı nasıl yükselteceğiz?
Şehirde, “yaşanabilir kent” kavramıyla ne kadar haşır-neşir olacağız?
Artık, ‘sorular…’ bizlerden ‘cevap anahtarlarını’ istiyor?
Sadece, 3 heceli, 7 harften oluşan bir kelime/ bir kavram!
“Üreten” bir şehir!
Sonrasında, ‘ticarileşen’ bir şehir!
Bizler biraz, ‘avam diliyle’ konuşuyoruz!
Öyle ki, ‘halka gitme…’ durumundasınız!
*** ***
Son 10 yıldır, bu köşemizde;
“Nitelikli göçlerden…” söz ediyoruz!
Elazığ’ın, ‘demografik yapısının’ değiştiğinden söz ediyoruz!
O halde, bu şehrin önceliğinde;
“Eğitim…”
Bir realiteyi sizlere söylemek isterim;
Şehrin en dinamik gücü hâlihazırda,
“Fırat Üniversitesidir…”
Onun bu şehre sadece,
‘Ekonomik girdilerini’ düşünmeyiniz!
Bu şehre en büyük kazanımı,
“Beyin gücüdür…”
O gücü, ‘artırmalıyız…’
Bu şehir artık, “2. Ve 3. Üniversiteyi…” sadece düşünmemeli?
Nasıl hayata geçirebilirim çalışmalarına da başlamalıdır!
*** ***
Bu şehirde, “Fuar düşüncesi…” 1970’lere kadar gider!
Ve özellikle de, “ihtisasa fuarları…” üzerinde yazdık-çizdik!
Galiba üzerine birileri, ‘çizik’ attılar!
Bu şehre, ‘bu elbise bol gelir’ dediler!
Elbisenin provasını bile yaptırmadılar!
Yazık! Yazıklar olsun, diyoruz…
*** ***
Sürekli bu köşemde ele aldığım bir diğer konu da,
“Bağcılık ve Üzüm…”
Bu konuda sanki ‘basiretimiz bağlanmış’
“Doğal Gıda Ürünlerini…” değerlendiremedik!
Bir, Malatya olamadık!
Bütün mesele nedir?
Şehrin bu konularda, ‘organize’ olmasıdır!
*** ***
Avrupa, sanayi devrimini 18 ve 19. yy’da yaptı!
Bizlerde, ‘şehirleşme kültürü’ 1980’lerden sonra gelişti!
Onu da, ‘kör-topal’ bir şekilde götürdük!
Kırsal Kesimlerde, ‘batı standartlarında’
Üretimi artıran ‘modeller’ geliştiremedik!
Kâh miras yoluyla ‘araziler bölündü…’
Kâh kırsal kesimde ‘genç nüfus kalmadı…’
Özelde, bu şehrin;
Genelde, Türkiye’nin gündeminde;
“Büyük Tarım Çiftlikleri” yer almalıdır!
Bu nasıl olur?
Kooperatifler veya Şirketler Marifetiyle…
Gerek Fırat Kalkınma Ajansı olsun,
Ve gerekse Kırsal Kalkınma Ajansı…
Bu konularda, ‘projeler’ üretmelidirler!
*** ***
Elazığ, yer altı ve yerüstü kaynaklarıyla,
Zengin bir şehrimiz!
Bütün meselemiz nedir?
Bu şehirde, “un var, şeker var, yağ var…”
Sadece, ‘helva yapacak’ elini taşın altına koyabilecek,
Asrın, ‘ahilerine…’ ihtiyacımız var.
*** ***
Niye, ‘ahilik’ dedik?
Ahi, “kardeş” demektir!
Ahi, “Helal lokma” demektir!
Ahi, “dürüstlük ve fedakârlık” demektir!
Ahi, bilumum karşılığıyla; “sevgi ve muhabbet” demektir!
Bizler, içerisinde yaşadığımız şu şehri,
İnsanıyla birlikte, “ne kadar” seviyoruz!
Öyle ki, harcında ‘sevgi’ olmayan hiçbir değer sağlıklı değildir!
Öncelikle, “Sevgiye” merhaba diyoruz!
“Yaratılanı sev, Yaratandan ötürü” ilkesine bağlı kalarak!

 

YORUM EKLE