BÜLENT ARINÇ’IN SÖZLERİ!

 BÜLENT ARINÇ’IN SÖZLERİ!

                                              Bedrettin KELEŞTİMUR

Sadece iki cümle her şeyi anlatıyor;

“Biz yüzde 50 oy alıyoruz.

Fakat geriye kalan yüzde 50’de nefret söylemine dönüşüyor.”

Bülent Arınç’ın sözleri geleceğe ışık tutacak niteliktedir!

Siyaset, “birleştirme, uzlaştırma, kaynaştırma;

Ve de idare etme sanatıdır!”

Anadolu kültüründe neler vardır?

“Yetmiş iki millete bir gözle bakan…”

Yunus’un, ‘dili…’ vardır!

“Her ne olursan ol, yine gel…” diyen;

Mevlana’nın, ‘engin yüreği…’ vardır!

Bizler o sebepledir ki,

Güzel Türkçe’mizi ifade ederken;

O’na, “fetih dili…”

O’na, “fütüvvet dili…”

O’na,  “gönül dili…”  dedik!

Ecdadın dili hiçbir zaman,

“Kan damlayan bir dil…” olmadı!

Öyle bir dille hitap ettiler ki;

“Vicdanları titrettiler…”

Bütün, “gönüllere girdiler…”

2015 seçimlerinin hemen arifesinde siyasiler;

81 İlimizin,

81 Meydanına,

“Gönüller yapmaya geldik…” demeliler!

Bizler, ‘demokrasiye…’ nefret ve öfkeleri besleyen;

“İhtilaflar…”

“İtirazlar…” penceresinden bakmadık!

Ve hele, ‘siyasi bölünmüşlüğü…’ hiç kabul etmedik!

Aksine, ‘farklılıkları…’  bir zenginlik olarak ifade ettik!

İnancımız ne diyor?

Ayet, “Allah’a ve Resulüne itaat edin;

Birbirinizle çekişmeyiz; sonra içinize korku düşer de,

(Size heybet veren) rüzgârınız (kuvvetiniz) gider, o halde sabredin!

Şüphesiz ki Allah, sabredenlerle beraberdir.” (Enfal, 46)

Hz. Yusuf’un kıssası bizlere o kadar güzel şeyler anlatıyor ki,

Ayet, (Yusuf dedi ki,  Hâlbuki (ben) nefsimi temize çıkarmıyorum.

Muhakkak ki nefis, daima kötülüğü emredicidir;

Ancak Rabbimin merhamet ettiği (koruduğu kimse) müstesna.

Şüphesiz ki Rabbim Gafur (çok bağışlayan)’dır,

Rahim (çok merhamet eden)’dir” (Yusuf, 53)

Hiç kimse kalkıp da,

“Nefsini temize çıkarmasın!”

Nefis, “kötülüğü emreder!”

Meydanlarda şunu haykıralım;

“77 milyonu kardeş yapmaya geliyoruz!”

Ayet, “İyilik ve fenalık bir değildir. Ey inanan kişi:

Sen, fenalığı en güzel şekilde sav;

O zaman, seninle arasında düşmanlık bulunan kişinin,

Yakın bir dost gibi olduğunu görürsüz.” (Fussilet, 34)

***                       ***

KURAKLIK VE DON ÜZERİNE!

Şiir, ‘nesrin’ yani ‘düz yazının’ bittiği yerde başlar!

Şiirde, “hikmet” vardır!

Şiirde, “ musiki” vardır!

Şiirde,  “İlham” vardır!

Şiirde,  ‘çığlık’ vardır!

Şiir, ‘öğreticidir’

Şiiri, ‘duyarak’ okursunuz!

“Kuraklık ve Don Üzerine” yazdığım şiiri sizlerle paylaşmak isterim;

 

“Yazı kışa döndü,

Aşı, taş kesildi!

Bu diyarın…

 

Nazı, siteme döndü,

Havası, kurşun kesildi!

Bu diyarın…

 

Hevesi, düşe döndü

Zora, nefesi kesildi!

Bu diyarın…

 

Yüzü, yasa döndü

Yeryüzü, tufan kesildi!

Bu diyarın…”

***                       ***

Söz gümüşse, sükût altındır” ecdat sözünden hareketle;

“Sükutu” tarif etmeye çalıştım…

 

SÜKÛT NEDİR?

                             

Sükût nedir, düşündüm ömür boyu!

Aynaya baktım, rengime kopkoyu!

İçimdeki fırtınalara sordum?

Hevesim, akıl almaz dipsiz kuyu!

 

Sükût nedir, yayından çıkmamış ok!

Benliğimin duvarında,  sözüm çok!

İçimdeki fırtınalara sordum?

Her dem günah işlemeye azmim yok!

 

Sükût nedir, deryalarda yaşamak!

Deryalarda,  döne döne ışımak!

İçimdeki fırtınalara sordum?

Sırrını,  hikmet kabında taşımak!

 

Sükût nedir, özü bal ile çalmak!

Gönül gözüyle,  âlemden ders almak!

İçimdeki fırtınalara sordum?

Cihadı,  nefsi terbiyede bulmak!

 

O nefis, hem dostum hem de düşmanım!

Beni kurtaracak, ‘sade imanım’

İçimdeki fırtınalara sordum?

Sükût nedir, Hak dostudur dermanım!

***                       ***

TARİHTE 10 ŞUBAT (SALI)

1763 - İngiltere, Fransa, ve İspanya arasında Paris antlaşması imzalandı: Yedi Yıl Savaşları sona erdi.

1931 - Yeni Delhi, Hindistan'ın başkenti oldu.

1947 - İtalya, Macaristan, Bulgaristan, Romanya ve Finlandiya Paris Barış Antlaşması'nı imzaladılar.

1947 - Amerika Birleşik Devletleri özel bankaları Türkiye'ye kredi vermeyi reddetti.

1950 - Komünistlik suçlamasıyla yargılanan üniversite öğretim üyelerinin davası sona erdi: Behice Boran ve Niyazi Berkes, 3'er ay hapis cezası aldı. Pertev Naili Boratav beraat etti...

1969 - ABD 6. Filosuna bağlı gemiler İstanbul'a geldi. Üniversite öğrencileri protesto düzenledi..

1979 - Hacettepe Tıp Fakültesi Hastahanesi'nde Türkiye'de ilk kez bir buçuk aylık bir bebeğe açık kalp ameliyatı yapıldı..

1993 - "Yorgun Savaşçı" filmi Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nda (TRT) yayına girdi. Film devlet televizyonu tarafından çekilmiş, ancak siyasi ve askeri otorite tarafından imhasına karar verilmiş ve 1983 yılında yakılmıştı. Kültür Bakanı Fikri Sağlar filmin yakılmaktan kurtulan tek nüshasını buldurttu ve yayına soktu.

Ölümler;

1755 - Montesquieu, Fransız yazar (d. 1689)

1837 - Aleksandr Puşkin, Rus şairi ve yazar (d. 1799)

1918 - II. Abdülhamid, Osmanlı padişahı (d. 1842)

2005 - Fahrettin Kırzıoğlu, Türk Profesör, Türkolog

 

YORUM EKLE