BÜYÜK ŞÖLEN

16-18 Ekim 2014 Tarihlerinde,

Elazığ’da, “Uluslar arası” plan ve program dâhilinde,

Son yılların en önemli toplantılarından biri yapılıyor;

“7. Uluslar arası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu”

Ben bu anlamlı toplantıya, “Büyük Şölen” diyorum!

***                 ***

Uluslar arası Türkçe Sempozyumunun 7. diyoruz!

Şöyle bir soru akla gelebilir;

İlki ne zaman yapıldı?

Bugünlere nasıl gelindi?

Bu anlamlı, ‘Bilgi Şölenlerinin’ ilki,

2008 yılında, “Başkent Üniversitesi’nde” yapılıyor!

Bunu daha sonraki yıllarda;

2009 yılında, KKTC Lefkoşa Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi,

2010 yılında, Dokuz Eylül Üniversitesi,

2011 yılında, Muğla Üniversitesi,

2012 yılında, Pamukkale Üniversitesi,

2013 yılında, Uludağ Üniversitesi’nde yapılıyor…

Türkçe’m, ‘ses bayrağımız…’

Türkçe, bu milletin ‘gönül köprüsü…’

Türkçe,  bu milletin ‘fetih’ veya fütuhat’ dilidir!

21. Asırda, Türkçe’yi konuşacağız;

Bu asrın, “Türk Asrı…” olacağı şuuruna vararak!

***                 ***

Uluslar arası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu,

Danışma Kurulunda kimler var;

Dr. Serdar Çam (TİKA Başkanı)

Prof. Dr. Mustafa S. Kaçalın (Türk Dil Kurumu Başkanı),

Prof. Dr. Hayati Develi ( Yunus Emre Enstitüsü Başkanı),

Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL (I. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu D K Bşk.)

Prof. Dr. Ahmet PEHLİVAN (II. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu D.K. Bşk.)

Prof. Dr. Şerif Ali BOZKAPLAN (III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu D. K. Bşk.)

Prof. Dr. Pervin ÇAPAN (IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Koordinatörü)

Doç. Dr. Turgut TOK  (V. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Koordinatörü)

Prof. Dr. Hatice ŞAHİN ( VI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Koordinatörü)

Prof. Dr. Ahmet BURAN (VII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu D. K.Bşk.)

***                 ***

Uluslar arası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu,

“Bilim Kurulu Üyeleri” arasında;

Türkiye’den, sahasının çok değerli, ‘Bilim adamlarının…’ yanı sıra;

Makedonya’dan Prof. Dr. Sevin Alil,

Azerbaycan’dan Prof. Dr. Tofiq Hacıyev,

Azerbaycan’dan Prof. Dr. Galibe Hacıyeva,

Azerbaycan’dan Doç. Dr. Yegâna Gezalova

Azerbaycan’dan Yrd. Doç. Dr. Arzu Mammadova

Kazakistan’dan Prof. Dr. Erden Khecıbek,

Kazakistan’dan Prof. Dr. Karjavbay Sartkoya

Kazakistan’dan Prof. Dr. Tursınhan Zakenuli

Kırgızistan’dan Prof. Dr. Kadıralı Konkobayev,

Kosova’dan Prof. Dr. Sedat Kuçi,

Kosova’dan Prof. Dr. İrfan Modına,

Kosova’dan Dr. Ergin Jable

Gürcistan’dan Prof. Dr. Ketevan Lortkipanidze,

Gürcistan’dan Prof. Dr. Manana Rusieşvili

Gürcistan’dan Doç. Dr. Nana Kaçarava

Tataristan’dan Prof. Dr. Fenüze Nuriyeva,

Tataristan’dan Prof. Dr. Ferit Yusupov

KKTC’den Prof. Dr. Ahmet Pehlivan

Prof. Dr. Adnan Vezagiç

Rusya Federasyonundan Prof. Dr. Alfiya Yusupova

Mısır’dan Doç. Dr. Sabri Tevfik Hammam

Ukrayna’dan Doç. Dr. Nariye Seydametova

Bosna-Hersek’ten Yrd. Doç. Dr. Süleyman Özbek…

Şu tabloya baktığımızda,

Türkoloji alanında çok önemli mesafeler almışız!

Bir siyasinin ifadesiyle de,

“Dalmaçya Kıyılarından Çin/Hindine kadar…”

Doğu Batı Ekseni üzerinde takriben,

“5-6 bin km…” bir uzun yay kirişi!

Elazığ’da, Fırat Üniversitesi’nde;

“Ses Bayrağımızı…” dalgalandırıyorlar!

***                 ***

Prof. Dr. Ahmet Buran’dan aldığımız bilgilere göre,

Bu büyük,  “Bilgi Şölenine”

183 akademisyen katılıyorlar.

Katılımcıların, 147’si Yurt içinden,

36’sı ise Yurt dışından  (gönül coğrafyamızdan)

Bu katılımcıları ülkelerine göre tasnif edersek;

Tataristan (10),  Azerbaycan (6), Kazakistan (7), Kırgızistan (3),

Doğu Türkistan (2), Kırım (2), Afganistan (1), Makedonya (1),

Arnavutluk (1), Kosova (1), Mısır (1), Türkmenistan (1)

Bu büyük, ‘Bilgi Şöleninde’

“30 ayrı oturumda; 156 bildiri…” sunulacak!

***                 ***

1990 tarihinde itibaren SSCB’nin dağılmasından sonra;

“Türk Dili Konuşan Ülkeler Zirvesi” yapılmaya başlandı.

Bu zirve,  Devlet Başkanları ve üst düzey yetkililerin katıldığı bir zirvedir.

1992 tarihinden itibaren gerçekleştirilen bu zirvelerde;

“Türk Dünyasının Problemleri” gündeme getirilmektedir.

3 Ekim 2009 tarihinde Nahcivan Antlaşmasıyla,

Bu zirvenin ‘sekretaryası’ kurulmuştur.

Ve adı, “Türk Konseyi” olmuştur.

Bu konseyin kurumsal Merkezi, İstanbul…

Akademik Merkezi, Kazakistan…

Parlamenterler Asamblesi TÜRKPA’nın merkezi Bakü olmuştur.

***                 ***

UNESCO’nun yaptığı bir araştırmaya göre;

İngilizce bütün dünyada 1,7 milyar;

Çince 1,1 milyar, Hintçe 418 milyon, İspanyolca 372 milyon,

Arapça 172 milyon, Fransızca 124 milyon, Almanca 121 milyon,

Türkçe’yi dünyada “200 milyon insan konuşuyor”

Dil, milli bir kimliktir!

Bir milletin hafızasıdır!

Güzel Türkçe’miz konusunda 16-18 Ekim 2014 tarihinde düzenlenen,

“Bilgi Şöleni” bir akademik toplantı olmanın yanı sıra,

Elazığ’da, “tarihi buluşturan” önemli bir toplantıdır!

Elazığ, insanı her bakımdan şimdiye kadar yapılan,

“Kültürel Organizasyonlarla” Türk Dünyasını yakından tanımakta,

Ve o dünyayı tefekkür etmektedir.

 

 

 

YORUM EKLE