ÇAĞRIMIZ VAR!

 ÇAĞRIMIZ VAR!

                              Bedrettin KELEŞTİMUR

İnancımız ne diyor?

Ayet, “Kebure makten indallâhi en tekûlû mâ lâ tef’alûn(tef’alûne).”

Mealen; “Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz,

Allah katında büyük bir nefretle karşılanır” (Saff, 3)

Bu şehri geleceğe taşıyabilecek projeler üzerinde konuşalım!

Hayali ve de hislerimizle değil…

“yapabileceklerimiz…” üzerinde ittifak edelim!

Bu şehirde, “ortak bir akıl…” ve “ortak bir eylem…” oluşturalım!

***                                       ***

Elazığ’da,  SSCB’nin dağılmasından sonra çok verimli çalışmalar yürütüldü!

İlki 1992 tarihinde Av. Fikret Memişoğlu anısına yapılan;

“Uluslar arası Hazar Şiir Akşamları…”

İlki 2004 yılında KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’a verilen,

“Türk dünyası Hizmet Ödülleri…”

1990’lerden 2016’lara kadar geçen; “25 yılı bulan süre içerisinde…”

Bu şehri geleceğe taşıyan,  “tarihi organizasyonlar!”

Elazığ’dan;  “Türk dünyasına…” köprüler kuruluyor

Öylesine güçlü köprüler ki;

Elazığ/ Harput;   20 milyon km2’yi bulan  “gönül coğrafyamın…”

“Cazibe Merkezi…” haline geliyor!

Kafkaslardan Asya’nın İçlerine…

Balkanlara, Evlad-ı Fatihan Yurduna…

KKTCumhuriyeti,  Yavru Vatanıma…

Türkçe’m,  “Ses Bayrağı…” Oluyor!

***                                       ***

Elazığ’a, kimler misafir edilmedi ki…

Bu şehre, kimler kapılarını açmadı ki…

Doğu Türkistan’ın manevi Lideri; “İsa Yusuf Alptekin…”

KKTC Cumhurbaşkanı merhum; “Rauf Denktaş…”

Türk Dünyasının Usta Kalemi;  “Cengiz Aytmatov…”

Gümülcine Müftüsü Merhum;  “Mehmet Emin Aga…”

Ve İskeçe Müftüsü; “İbrahim Şerif…”

Kazakistan Cumhurbaşkanı, “Nursultan Nazarbayev…”

Şairler, Yazarlar, Edipler, Diplomatlar, Usta Kalemler…

Elazığ için ne diyoruz; “Türk Dünyasının Manevi Azığı…”

Elazığ için ne diyoruz; “Şiirin Başkenti…”

Elazığ için ne diyoruz; “Asya’nın Gül Bahçesi…”

Elazığ,  Coğrafya’mın çok müstesna ve istisnai bir şehri!

“Almatı, Bişkek, Bakü,  Taşkent, Aşkabat, Kazan…”

Ve   “Yavru Vatan…”

Ve  “Evlad-ı Fatihan Yurdu…”

Elazığ’a o kadar “yakın ki…”

Elazığ,  o güzel yurtların; “gönüllerindeki şehir!..”

***                                       ***

Yazımızın Başlığına,  “ÇAĞRIMIZ!” dedik

Sayın Valimize,  Belediye Başkanımıza, Rektörümüze…

Ticaret Odası Başkanımıza…

Ve mutlaka ki, bu şehrin  “aklı ve hafızası” Basınımıza…

Sivil Toplum Örgülerimize…

Elazığ’ı,  “geleceğe taşıyan çağrımız…”

Elazığ’da,   “Piri Türkistan Ahmet Yesevi Üniveristesi…”  modeli;

“Ahmet Yesevi Sosyal Bilimler Üniversitesi…”

Böyle bir Üniversite, Elazığ’ı- efsanevi Harput’u;

Türk Dünyasında, “Bilimin Merkezi…” haline getirir!

Bu bir niyettir,

Bu bir ihlâslı düşünce-idealdir,

Bu bir, tarihi yürüyüştür,

Bu bir,  “coğrafyayı birleyecek!” zihin jimnastiği!

***                                       ***

Özellikle de,  “sesimize…” kulak verilmesini istiyorum!

25 yıl boyunca;  “Türk Dünyasıyla…” tarihi köprüler kuruldu

Azerbaycan’da,  Kırgızistan’da, Kazakistan’da;

KKTC’de, Kosova’da;  “tarihi organizasyonlar!” gerçekleştirildi!

Bütün bunlar,  “devlet kademesine…” yapılan faaliyetler!

Herbiri,  “hafızalara…” taşındı!

Çok ideal fikirler, sözler; “sarf edildi!”

Biz bütün bunlarıı, “zarfa…” koyduk!

Şimdi,  “o zarfı…” açıyoruz!

Ve diyoruz ki;

“25 yıl boyunca şairlerin, yazarların,  sanatkârların…”açtıkları yolları;

“ticaretle bezeyelim…” ve “Bilimle Işıklandıralım!”

***                                       ***

10 yıl boyunca,  “Türk Dünyası Hizmet Ödülleri…” için oluşturulan;

“SEÇİCİ KURUL…”  Türk Dünyasını da içerisine alacak şekilde;

“ÇALIŞMA OFİSİ…” haline getirilebilir

Ve de,  “Türk Dünyası Hizmet Vakfına…” dönüştürülebilir.

Bu ofis içerisinde,  “sosyal aktivitelerden bilimsel araştırmalara…” kadar,

 “ihtisas birimleri…” oluşturulabilir.

İzmir Fuarını şöyle bir düşününüz;

Fuarın ilk doğuşu, “İzmir İktisat Kongre’sine…” kadar uzanır.

“1935 tarihinde 9 Eylül Panayırı…” olarak bilinir!

Günümüzde artık, dünyaca bilinen,  “sayılı fuarlar arasında…” yer alır.

Aynı şekilde,  “El-Ezher Üniversitesi…”

Tarihi, 975 tarihlerine kadar uzanır!

Günümüzde bilinen en önemli bir, “İslam Üniversitesidir!”

Buradaki, “ÇAĞRIM!” ideal düşünelim…

Ve de,  atacağımız adımlarla; “asrı kucaklayalım!”

***                                       ***

Mahatma Gandhi’nin güzel bir sözü var;

“Söylediklerinize dikkat edin; düşüncelere dönüşür

Düşüncelerinize dikkat edin; duygularınıza dönüşür

Duygularınıza dikkat edin; davranışlarınıza dönüşür

Davranışlarınıza dikkat edin; alışkanlıklarınıza dönüşür

Alışkanlıklarınıza dikkat edin;  değerlerinize dönüşür

Değerlerinize dikkat edin; karakterinize dönüşür

Karakterinize dikkat edin; kaderinize dönüşür”

İnancımız ne diyor bizleri;

“Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!” (Hud, 112)

“Görmedin mi Allah nasıl bir temsil getirdi; Güzel bir sözü,

Kökü (yerde) sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaca (benzetti) (İbrahim, 24)

Çağrılarımız,  niyetimiz kadar güzel ve verimli olmalı

***                                       ***

GÜL YERİ

Gördüm yüzsüzleri, yüz geri ettim

Tağutları, gönlümden sürgün ettim

Varım, varlığım; vatan bahçesini

Sevgi hamurunda gül yeri ettim.. (BK)

***                            ***

GAMSIZLAR

Derdini paylaşmayan gamsızlar

Çiğner mazlum gamını vatansızlar

Namerde el verme gönül bağlama;

Bağımızı koparır imansızlar. (BK)

 

 

 

 

NERDEN ÇIKTI?

Nerden çıktı bilmem bu dil yarası

Yalanla avutma, yüz karası

Utanma bilmez, sıkılmaz insandan

Kul hakkı ölçmez insafı, darası… (BK)

***                 ***

GÖZYAŞI DÖKER

Derdimi, bizlerle dertlenen çeker

Dertliler, insafla gözyaşı döker

Kelebekler, ışığa koşar; yanar

Bedri, şair derdiyle hemhal akar. (BK)

 

YORUM EKLE