CAHİL KENDİNE’

 CAHİL KENDİNE…

                       Bedrettin KELEŞTİMUR

Cahil, kendine “dünyanın ehli” der

Kendinden olmayana, “zehri…” der

İnsanı kıymık kıymık doğrar bu hal;

Gün doğarken, puslu güne; “ahlı!” der

***                             ***

TARİHTE 27 ARALIK

Tarih, milletlerin hafızasıdır.

Maalesef,  “unutkan bir milletiz!”

Geçmişini unutanların geleceği, “karanlık…” oluyor!

Ecdadın geçtiği yollardan bugün günümüzde; “güven içinde…” geçmek için,

O yolları, “iyi okumalıyız!”

27 Aralık 1919 Tarihi…

“Samsun'da ateşlediği kurtuluş mücadelesinin ardından,

 Erzurum ve Sivas kongrelerini toplayan Mustafa Kemal Paşa,

Heyeti Temsiliye üyeleriyle Sivas'tan Ankara'ya geldi.”

Her Türk gencinin, “milli mücadele tarihini…” okumanında ötesinde,

“tefekkür…” etmesi zaruridir!

Biz o yıllarda sadece, “Yunanistanla…” savaşmadık!

Bütün, “küresel dünyayla…” savaştık!

Aynı, “küresel dünya…” günümüzde karşımıza;

“beynelmilel terör örgütlerini…” çıkardılar!

Bu millet,  “40 yıl boyunca…” o örgütlerle mücadele ediyor!

Türkiye’nin, Ağustos ayı içerisinde başlattığı;

“Fırat Kalkanı Harekâtı…” bu beynelmilel örgütlerin;

“Küresel Güçlerle birlikte kurduğu tuzağı…” deşifre etmiştir.

Gerçekte,  “PYD ve DAEŞ…” aynı gayeye hizmet ediyorlar!

Her ne kadar,  “farklı…” görünse de,  “üst akılları…” müşterektir!

Çanakkale’de, İstanbul’da, Sakarya’da;  “o işgalci güçlere…” ne söylenmişti?

“GELDİKLERİ GİBİ GİDECEKLER!”

O günlere, “şehitlerimiz ve gazilerimiz…” şehadet etmişlerdi!

“GİDECEKLER…” Cehennemin dibine kadar yolları var!

İzmir’in işgal yıllarında, Düşmana ilk kurşunu atan;

Hasan Tahsin’in dedikleri gibi, “Çünkü tarihimiz var.

Çünkü bizi tel’in edecek ecdadın ruhu ahfadın feryadı var.

Çünkü herşeyden üstün namusumuz var”

Bir asır sonra, “tarih tekerrür ediyor!”

Onlar,  “Suriye cehenneminde…” yok olacaklar!

İnşallah,  “perişan ve zelil…” olacaklar!

Kurdukları hileler ve tuzaklar,  “kendi başlarına…” dolanacaktır!

***                             ***

27 Aralık 1939 Tarihi…

“Türkiye'nin Erzincan ilinde Richter ölçeğine göre 8 şiddetinde bir deprem oldu;

 32.962 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 100 bin kişi yaralandı…”

Depremler, doğal Afetler; son bir asır içerisinde;

“100 binin üzerinde insanımız…” hayatını kaybetti!

Acılar,  “çığ gibi…”

Bir, “sessiz çığlık…” şefkat dalgalarıyla birlikte; “içimize gömüldü!”

Bu ülkede, “depremler, hayatımızın parçası…” dedik!

Bizleri asıl, “depremler değil…”

Ona karşı, “dayanıksız evler, binalar!” korkutuyor!

O kadar “acılara rağmen…” depremlere karşı ne kadar hazırlıklıyız?

Bu soru, bizleri ürperten; “yaman bir soru?”

Günümüzde de,  “o sorunun cevabını…” arıyoruz!

***                             ***27 Aralık 1979 Tarihi –

“Özel eğitimli bir Sovyet birliğinin Kabil  Havaalanı'nı ele
geçirmesinin ardından,
Kabil'deki Afgan hükumeti devrildi. Afganistan Devlet Başkanı
Hafızullah Âmin görevinden uzaklaştırıldı ve öldürüldü.
10 yıldan fazla sürecek iç savaş başladı. Afganistan'ın başına Babrak
Karmal getirildi.”

Yakın tarihimizde, en fazla dersler çıkaracağımız;

“27 Aralık 1979 Tarihinde…” Rusların Afganistan’ı işgali…

İçerideki,  “kıpkızıl bir ihanet…”

Ve sonra,  Afganistan’da; Ruslara karşı verilen, “şanlı direniş!”

Koskoca geçen, “on koca yıl!”

“15 Şubat 1989 tarihi; Rus askerlerinin Afganistan’dan çekilişi…”

Ve sonrasında,  “en acılı dramatik bir dönem…” başlayacak!

O kahraman insanların,  “fitnenin ve fesat çetelerinin…” ağına düşmeleri!

Kendi içlerinde bölünmeleri…

Asıl zaaf orada başlıyor!

Hz. Kur’an,  “bölünmeyiniz, parçalanmayınız…” diyor!

Yoksa “devlet kudretiniz elinizden gider!”

Ne çetin bir imtihandır, Yarabbi’m

SSCB’nin, 1979 tarihinde ki, Afganistan’ı işgali ve sonrası…

SSCB’nin, “dağılış sürecini de…” hazırlayacaktır!

O direnci, “siyasi bölünmelerle…” kaybedecekler!

Tarihin, çok yönlü yaşanan dersleri!

Yeter ki, “kendimize de…” dersler çıkaralım

***                             ***

27 Aralık 1936 Tarihi…

İstiklal Marşı Şairimiz, Mehmet Akif Ersoy (1873- 27 Aralık 1936)

63 yaşında; Hakk’a yürüyor…

Akif,  “ilmiyle amil olan!” bir şahsiyet

Akif,  bu coğrafya insanının; “model alacağı!” bir şahsiyet

Akif’te,  “Sahabe duruşunu!” görmekteyiz

Akif’in mısraları, “Hakk’ın sesi…” oluyor

Akif’in mısralarında, “milletin vicdanı…” okunur

Akif,  “80 yıl önce…” aramızdan ayrılmışlar.

Akif bizlere, “Çanakkale’yi…” ve “Milli Mücadele Ruhunu…” hediye ettiler

İstiklal Marşı’nın her satırı ve her kelimesi; “büyük manalarla…” yüklü!

O manalarda, bu milletin; “İman ve İslam Atlası…” mısraların deruni
iklimini oluşturur.

O kutlu insanı, rahmetle anıyoruz.

***                             ***

 Yakın tarihimize yolculuğumuza devam ediyoruz.

O yolculukta, “gözlerimizi açıyoruz!”

28-29 Aralık 1967 Tarihi…

“Kıbrıs, Türk Toplumu, ada da, “Kıbrıs Geçici Türk Yönetimi” ni kuruyor”

10 kişilik kabineden oluşan yönetimin başında; Dr. Fazıl Küçük…

Kıbrıs, Anadolu’nun; “tefekkürüdür!”

Kıbrıs’taki uyanışı, Anadolu’nun mütefekkir iradesi beslemiştir.

***                             ***

29 Aralık 1983 Tarihi…

“Türk Parasını Koruma Kanunu…” değiştirildi.

Döviz alım satımı serbest bırakıldı…

2016 Yılının Aralık Ayında…

“Türk Parasını Koruma!” tarihi bir iradeye dönüşmeye başladı…

2016 yılını gönderiyoruz…

Toplumda, “diriliş özlemini…” görmek, bizleri mutlu kılıyor.

YORUM EKLE