CAZİBE MERKEZLERİ!

  CAZİBE MERKEZLERİ!

                              Bedrettin KELEŞTİMUR

Doğu ve Güneydoğu Bölgemizde yeni strarejiler geliştiriliyor

Hükümet, “4 şehrin cazibe merkezi…” olması yönünde çalışmalar yürütüyor

Bu illerimiz; “Kars, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Van…”

Bu iller, “çevre illerine…” merkez olacak!

Kalkınmayı sürükleyecekler!

Bizim yıllar öncesinde, “cazibe merkezleri…” olabilecek iller arasında;

“Elazığ,  Şanlıurfa, Erzurum ve Van…” İllerimize yer vermiştik.

Risk ölçeğinde, belirttiğimiz iller; “öncelikli iller…” konumlarını taşıyor.

O halde, Siyasi İktidar; “cazibe merkezlerinin sayısını…” artırma yönüne gitmelidir.

Her merkezin özelliğine göre de, “yatırım projeleri…” geliştirmelidir.

***                        ***

“Cazibe Merkezleri…” kavramını bizler, yıllar önce bu köşemizde kullandık

2001 Yılında, Elazığ’da; “1. Ekonomi Kurultayını…” gerçekleştirdik.

“DAP Projesi…”

Fırat, Atatürk, İnönü, Kafkas ve Yüzüncü Yıl Üniversiteleri tarafından yürütülmüştü.

Koordinatör Üniversite, Elazığ Fırat Üniversitesiydi…

Çok önemli veriler elde edildi…

Yıllar önce, neler söyledik;

“Türkiye’de ve özellikle de, Doğu Anadolu Bölgemizde,

‘Tarım Kentleri…’ projesi süratle uygulanmalıdır…

Tarımı ve Hayvancılığı destekleyen projeler,

Her biri ciddi bir şekilde hayata geçirilmelidir…

Tarım Meslek Liseleri, bütün bölüm ve üniteleriyle;

Meslek Yüksek Okulları ile birlikte açılmalıdır…

Sektör, ‘canlandırılmalıdır…’

Türkiye, ‘Hayvan ithal eden ülke’ değil;

Hayvan ihraç eden ülke konumuna süratle gelmelidir…”

***                        ***

Yıllar önce neler söyledik;

“Doğu Anadolu’da, ‘devlet…’ özendirici rolüne devam etmelidir…

Ve özelliklede, ‘büyük tarım çiftlikleri…’ kurarak!

Teknik elemanıyla, donanımıyla, alt-yapı imkânlarıyla;

Batı standartlarında, ‘model…’ veya Özel Sektöre de,

‘Örnek…’ olabilecek çiftlikler!

Doğu Anadolu’da, artık;

‘Tarım Endüstrisi…’ne dayalı yatırımlar hız kazanmalıdır…”

***                        ***

BEYİN VE SERMAYER GÖÇÜ!

Doğu ve günuydoğu Bölgemizin, “kanayan yarası…”

“Beyin ve Sermaye Göçüdür…”

Bu göç, 1980’lerde başladı…

Ve daha sonraki yıllarda giderek artış gösterdi!

Göçlerin getirdiği en büyük travma da;

“Nitelikli Göçlerdir…”

O göçlerin getirdiği en önemli sancılar arasında;

“Sosyal kirlenme…” ilk sıralarda yer alacaktır.

Ve belki de, en büyük sıkıntı veren husus ta;

“Kültürel Erozyondur…”

Bir misal vereyim; “Fırat ve Dicle yıllarca aktı…”

Bizler sadece, “hayranlıkla…” seyrettik!

Gün geldi, “Fırat’a gem vurduk…”

Fırat ve Dicle, “ışığa…” bir büyük enerjiye dönüştü!

Bu coğrafyada, “mevcut gidişe…”

“DUR DEMENİN ZAMANI GELDİ…”

***                                        ***

SÖZ DİZİSİ…

“TAŞ güçlüdür; ama DEMİR kırar onu,

DEMİR güçlüdür; ama ATEŞ eritir onu,

ATEŞ güçlüdür; ama SU söndürür onu,

SU güçlüdür; ama GÜNEŞ buharlaştırır onu,

GÜNEŞ güçlüdür; ama BULUT kapatır onu,

BULUT güçlüdür; ama RÜZGÂR dağıtır onu,

RÜZGÂR güçlüdür; ama İNSAN dayanır onu,

İNSAN güçlüdür; ama ÖLÜM götürür onu,

ÖLÜM güçlüdür; ama AYRILIK ikiz kardeşi

AYRILIK güçlüdür; ama SEVGİ yener onu.”  (alıntı)

Hayat güzeldir efendim! Onu, güzelleştiren de insandır…

Bu coğrafyada bizleri birleştirecek en büyük güç,

“İmanımız, İhlâsımız, İrfanımız…

Dilimiz, Kültürümüz, Tarihimiz…

Bütün bunların merkezinde yerini alan; “SEVGİDİR”

Bu coğrafyada birlikte, “sevgiye ve dostluğa…” yürüyüşü başlatalım.

Şu kutlu günler, Ramazanlı Günlerin insanımızı;

Aynı saflara taşıyan günlerimizde; “geleceğe birlikte ışık tutalım…”

***                        ***

Yunus Diliyle, Mevlana yüreğiyle seslendiğimiz bu coğrafyaya;

“Ferhat yüreğini…” alda gel diyoruz, artık!

21. asırda, “tarihi geliniz birlikte…” tekrar yazalım!

“1071 Malazgirt’te…” Coğrafya bu millete kutsi bir vatan oldu!

Dervişler, Gaziler, Alplerle yürüdük Anadolu’nun içlerine!

O kutlu yürüyüşün merkezindeyiz…

Yüreğimizden gelen “sesle…”

“DUY BENİ HAKİKAT!” diyoruz;                                                            

“Duy beni hakikat, dinle ey gönül

Kerem et, Aslı’na dön de gel gayri

Hani gül ikram eden dervişlerin

Ferhat yüreğini al da gel gayri!

 

Toprak ol, kum tanesi gibi dağıl

Bastığın yerleri bil de gel gayri

Ata’m “Oğul” der, şefkat dolu söz

Söz içre canları bul da gel gayri

 

Ömür bir roman gibi geçer hayat

Hayat iksirini iç de gel gayri

Dert dolabına su ver, edebiyle

Dönsün! Çileyi öğütte gel gayri…

 

Dertliyim, derdime derman ararım

Sabır ilacını iç de gel gayri

Ey dağlar, dinle feryadımı yol ver

Dervişlik hırkasın giy de gel gayri

 

Söylerim sözümü, yiğitten yana

Erenler duasın al da gel gayri

Şu âlemde, iyilik ağacı ol

Bir budayan gönül ol da gel gayri” (BK)

 

 

 

 

 

 

 

 

YORUM EKLE