Cemiyet Şuuru

Ramazanlı Günlerle, “camiler dolup taştı!”
İmsak vaktinden iftar vaktine, 
Zamana, “sabırla yürüdü!”
O yürüyüş de, sadece Allah rızasını kazanmak!
Keyfiyette daha ziyade, kemiyetle ilgili, “riyasız oluşu!”
Evlerimizle Camiler arasında, ‘köprüler kuruldu’
O köprülerin devamlılığı, sürekliliği o kadar önemli ki!
Toplumdaki  ‘müsbet değişimi…’ bu köprülerle geleceğe taşımalıyız
Bizim örnek alacağımız,  ‘model toplumu…’ Kur’an haber veriyor;
“Siz insanlar için ortaya çıkarılan, doğruluğu emreden, fenalıktan alıkoyan,
Allah’a inanan hayırlı bir ümmetsiniz.” (Ali İmran, 100)
Bizlerin örnek alacağı insanlar,  model toplum…
 “Dikkat edin! Şüphesiz, Allah’ın veli (kul)larına hiçbir korku yoktur
Ve onlar mahzun (da) olmayacaktır” (Yunus, 62)
Hadis, “Onlar öyle kimselerdir ki,  görüldükleri zaman Allah hatırlanır”
“Onlar iman edip (günahlardan)  sakınmakta olan kimselerdir” (Yunus, 63)
“İman edip salih ameller işleyenler…” cennet ehlidirler (Yunus, 9)
Onların hallerini Kur’an bizlere anlatıyor;
 (Bu vade mazhar olanlar) Tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler,
Oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler…” (Tevbe, 112)
İman öyle bir cevherdir ki, “hem nurdur, hem kuvvettir.
Hakiki imanı elde eden adam dünyaya meydan okuyabilir!”
Onlar, “imanın kuvvetiyle hadiselerin sıkıntılarından…” kurtulabilirler!
Onlar,  “sadece Allah’a tevekkül…” ederler!
***            ***
Mü’min kadın ve Mü’min erkekler nasıl olmalılar?
“Mü’min erkekler ve mü’min kadınlar ise
Birbirlerinin dost (ve yardımcı)’larıdırlar.
İyiliği emreder, kötülükten yasaklarlar, 
Namazı hakkıyla eda ederler, zekâtı verirler,
Allah’a ve Resulüne itaat ederler.
İşte onlar, Allah’ın kendilerine (ahrette de) merhamet edeceği kimselerdir.
Şüphesiz ki Allah, Aziz (kudreti daima üstün gelen)’dir,
Hâkim (her işi hikmetli olan)’dır” (Tevbe, 71)”
***            ***
“Ve muhakkak ki sen, gerçekten yüce bir ahlak üzerindesin” (Kalem, 4)
Cemiyet hayatını bizler,  ‘güzel ahlak sahibi…’ insanlarla inşa edeceğiz!
O insanların üzerlerinde, ‘takva elbisesi…’ 
O insanlar, Allah yolunda ‘infak / sarf ederler’
O insanlar,  “Sabır ve namaz ile (Allah’dan) yardım isterler!”
O insanlar,  “O hâlde hayırlı işlerde yarışırlar”
O insanlar,  “Dua ve yakarış içerisindedirler”
O insanlar,  “Tevhid dili üzeredirler”
O insanlar,  “Rabbimiz! Hesabın görüleceği gün, bana, ana-babama
Ve (bütün) müminlere mağfiret eyle!” (İbrahim, 41) niyazındadır
O insanlar,  “Zerre kadar iyilik” (Zilzal, 7-8) hasatına vakıftırlar!
O insanlar,  “namaz, zekât ve rükû üzeredirler”
***            ***
Cemaat Şuuru,  ‘kendini bizde birleyen…’ bir şuurdur!
O şuurda,  “derleyici, toparlayıcı, bütünleştirici…” irade oluşur!
Camideki saflarda, ‘insanımızla…’ bütünleştik!
Onu, iç ve dış dünyasıyla daha yakından tanımaya başladık!
Fatih’in İstanbul’u fethindeki asıl sır nerede?
Ahi Evran ruhundaki esnaf,  “komşum henüz siftah etmedi!”
“Komşusu aç iken tok yatan benden değildir” 
Müslüman kardeşinin, ‘derdiyle dertlenen’ sosyal doku…
O doku, ‘ben olayım endişesini de…’ yıkmıştır?
“Liyakati, ehliyeti, marifeti, estetiği, zerafeti…”
Bilumum ‘kıymet hülasalarını…’ ön plana çıkarmıştır
O şuur,  “erdemli insan yetiştiren…” bir şuurdur!
O şuur,  “sevgiyi, hoşgörüyü,  şefkati…” öğreten bir şuurdur!
O şuur,  “öfke ve kibir bataklığını…” kurutan bir şuurdur!
İnsan,  “zevk, estetik, incelik, zarafet, asalet, marifet…” değerleri üzerinde;
“eşrefül mahlûkat olarak…” anılmaya değer, diyoruz!
Onun için, “ahseni takvim…” diyoruz!
“cemiyet şuuru…” kendi öz değerleriyle lehimlenmeli/ parlatılmalıdır!
Bizler o şuurla, “21. Asrın kahramanlarını…” yetiştirebiliriz!
“Gazaliyi, Farabileri, Yunusları, Mimar Sinanları…” yetiştiren iklim!
Allah’ın Resulü (as.) “Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim!”
İşte, “O ahlak…” Kur’an ahlakı
Asıl marifet,  “o ahlakı yaşamaktan…” geçiyor!
Asrın, “Aksaçlı-bilge kişileri…”
Asrın,  “Takva sahibi- Kamil İnsanlar…”
Asrın,  “sadıkları, sıddıkları, şahitleri, Veli insanları…”
“Cemiyet Şuuru…” o ahlakla gayesine ulaşabilir

YORUM EKLE