CİNNET NE OLA Kİ

 CİNNET NE OLA Kİ

           Bedrettin KELEŞTİMUR

Sözlüğü açtım, binlerce kelime arasından;

O lanetli kelimeyi aradım…

Cinnet, “Delilik, çılgınlık” olarak tanımlanıyor!

Cinnet getirmek, “Delirmek, aklını kaçırmak!”

Cinnetin tarifi yapılıyor;

“Kişilerin aklını anlık olarak kullanamaması,

Duygularını kontrol altında tutamaması…”

Tarihte, Firavun bir canidir!

Nemrut, bir canidir!

Neron, bir canidir!

Stalin, bir canidir!

Cinnet ve cinayet neredeyse, “eş anlamlıdır!”

“Kinin, öfkenin, nefretin…” her türlü acımasızlığın,

‘Sükût duvarlarını…’  yıkmasıdır!

Necip Fazıl, “Cinnet Mustatili” isimli eserini anlatırken;

“Orası olsa olsa dört köşeli, her köşesi azap,

Ayrılık ve çileyle dolu bir Cinnet Mustatili’dir.”

***                 ***

İnsanı sükûtu hayale uğratan haberler…

“Cinnet geçiren, ………, kişiyi katletti!”

“Cinnet geçiren ………., intihar etti!”

Cinnet, ‘akıl duvarlarını…’ yerle bir eden dehşetin adı!

İçerisinde yaşadığım şehre bakıyorum;

“Cinnet Haberleri…”

780 bin km2 Vatan Coğrafyam’a bakıyorum;

“Cinnet Haberleri…”

O haberlerle sarsılıyoruz!

Sebepler üzerinde; sorular, sorular!

Bir türlü cevabı alınamayan sorular!

***                            ***

Gözlerimiz, günlük rutin haberlerde;

Yer veya mekan söylemek istemiyorum?!

“Yumruklaşanlar…”

“Küfürleşenler…”

“Bağrışanlar…”

“Tehditler ve Tecavüzler…”

“Hırsızlar ve yankesiciler…”

“Zalimler ve aldatanlar…”

“Haramzadeler ve kabadayılar…”

“Vurguncular, tefeciler ve soyguncular…”

“Terör bataklığı ve bilumum kötülükler…”

Haberlerin imgesinde yer alıyorlar!

Haberlerin sinir damarlarını oluşturuyorlar!

Bunun adına ne diyoruz?

“Kirlenme, çözülme, kokuşma, pörsüme…”

Her yanıyla/ yönüyle insana; ‘azap veriyor!’

Gerilimler ve stresler…

Cinnet Ne Ola ki, diyoruz!

Şüphe, kuşku, vesvese tohumlarının,

Bütün hücreleri zehirlemesi mi?

Bir anlık, “akıl tutulması mı?”

***                             ***

Kabil’in cinneti ve cinayeti; sonrasında pişmanlığı;

“Ben ne yaptım deyişi?”

Bir söz bile; “cinnetin sesi…” olabiliyor!

Bir söz bile; şu yeryüzünü, ‘cehenneme…’ çevirebiliyor!

Ayet, “İçimizden birtakım beyinsizlerin işlediği (günah)

Yüzünden hepimizi helak edecek misin?” (A’raf, 155)

Hz. İbrahim’i ateşe atan Nemrut, “cinnetin…” tanımıdır!

Firavun ülkesinde, “fitne ateşini…” yakmıştır!

Bozgunculuğun merkezinde yerini almıştır!

Onlar için Kur’an; “insanların beyinsizleri…” (Bakara, 142) diyor.

O beyinsizler ve onların açtığı yaralar, o kadar derin ki!

Kur’an buyuruyor; “Allah’ı unutan ve bu yüzden Allah’ın da kendilerini unuttuğu,

Kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkan kimselerdir.” (Haşr, 19)

***                            ***

İnsanda, ailede, toplumda; sürekli gerilim!

Hemen sınır ötemizde, “iç savaşlar!”

Bunların meydana getirdiği, “maddi ve manevi yaralar!”

Yıkılan şehirler, bölünen aileler, ölen ve yaralanan yüzbinler;

Acı çeken insanlar, çığlıklar, feryatlar, göçler, hastalıklar;

Şüpheler, kuşkular, endişeler,

Ve kulağı sağır bir dünya!

Son 50 yıldır, Ortadoğu’nun genel manzarası;

“gözyaşı, ızdırap ve kan…”

Bundan en fazla etkilenen ülke ise, “Türkiye…”

Ve ülkemizi de etkisi altına alan, “küresel kirlilikler!”

O kirliliğin, “edep dışı…” kurban alan bataklığı!

“Cinnet Ne Ola ki?”

O sorunun cevabı kadar, “panzehiri…” üzerinde de duralım!

 

 

 

 

 

 

YORUM EKLE