CUMA SOHBETİ

 CUMA SOHBETİ

                       Bedrettin Keleştimur

Bilir misin cem olmayı, birliği?

Akılla, yüreğinle saf tutmayı

Beş vakit sulha çağrıyı, dirliği

Ömür boyu helal lokma yutmayı

***                            ***

Hadis, “Üzerine güneş doğan en hayırlı gün…

Âdem, o gün yaratıldı,

O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı.”

Cum’a günü, insanı ve yaratılışını tefekkür edeceğiz.

Cum’a günü,  “takva sahibi…” insanları tefekkür edeceğiz.

Tefekkür,  bizleri; “halden hallere…” taşır.

Bizlere,  “kâinat/ takva elbisesini…”  giydirir.

Bizlere,  “erdem sıfatları…” öğretir.

***                            ***

Ayet, “Ey iman edenler! Cum’a günü namaz için seslenildiği,

(Ezan okunduğu) zaman, hemen Allah’ın zikrine koşun

Ve alış-verişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır” (Cum’a, 9)

Cum’a vakti girdiğinde, “dünyayı terk…” edeceğiz!

Huzuru ilahiye doğru yöneleceğiz!

Bunu bir aşk ve vecd hali gibi düşüneceğiz

Gönlümüzden, “dünyayı-dünya ziynetlerini…” bırakacağız!

***                            ***

Ayet, “Nihayet, namaz bitince, artık yeryüzünde dağılın

Ve Allah’ın lütfundan (rızkınızı) arayın

Ve Allah’ı çok zikredin; umulur ki kurtuluşa erersiniz!” (Cum’a, 10)

Tıpkı, karıncalar misali,

Tıpkı, arılar misali,

Tıpkı, kuşlar misali,

Birliğin verdiği rahmet şuasıyla; “yeryüzüne dağilmak…”

Helal yollardan, “rızkı aramak…”

***                            ***

Prof. Dr. Sadık Kemal Tural, toplumların temelini ve yapılanmasını oluşturan,

On iki ana kavramı şöyle sıralar; “ahlak, adalet, bağımsızlık, vatan, devlet,

Özgürlük, güvendelik, iman, saygı, sevgi, zevk…”

Bu oniki kavram dilin imkânlarıyla zihne yerleşmektedir.

Aydınlar, bütünleşmenin, kaynaşmanın sebebi olmak adına,

 Bu oniki kavrama, ortak tanımlar kaandırmak zorundadır!”

İman çekirdeği etrafında, iç ve dış dünyamızla “hayatı inşa…” edeceğiz.

Bu temel kavramları menfaatlerimiz doğrultusunda; “ne esneteceğiz!”

Ve ne de, “tavizkar…” tutumlarla onları şirazesinden çıkaracağız!

***                            ***

Adalet kavramı ile birlikte; “hakkı ve hukuku…”

Adalet kavramı ile birlikte,  “insan ve özgürlükler alanını…”

Adalet kavramı ile birlikte,  “insafı, şefkati, merhameti, affetmeyi…”

Adalet kavramı ile birlikte,  “kanaati, tevazuyu, helali-haramı…”

Adalet kavramı ile birlikte,  “ifrat-tefriki, kâmil insanı…”

Sadece bir kavram bizlere, “uyarıcı radar görevi…” güçlü bir şekilde yapabiliyor!

Ayet, “De ki: “Rabbim adâleti emretti!” (A’raf, 29)

Adalet, her insanın uyması/ uygulaması gereken, “kırmızı çizgisidir!”

Maide suresinde; “Ey iman edenler! Allah için (hakkı) ayakta tutanlar

(Ve) adaletle şâhitlik eden kimseler olun!

Bir kavme olan kin(iniz), sizi aslâ adâletsiz olmaya sevk etmesin!

Âdil olun! Bu takvâya daha yakındır. Allah’dan sakının!

Şüphesiz ki Allah, ne yaparsanız hakkıyla haberdardır” (Maide, 8)

***                            ***

Hadis, “Büyük günahlardan kaçınıldığı sürece, beş vakit namaz ile

 İki Cuma ve iki ramazan, aralarında geçen günahlara keffaret olur.”

Cuma ve onun fazileti o kadar büyüktür ki,  “hayatı…” koruyor!

Kötülüklere karşı, sizlere “kalkan…” oluyor!

***                            ***

Cum’a gününü,  o vakti şöyle bir tasavvur ediniz…

İnsanlar,  yakın ve uzak diyarlardan akarak;  “bir araya geliyor!”

Bütün farklılıklar ortadan kalkıyor,  “bir saf oluyor!”

Akıl, izzet, ikram, dua, yakarışlarda,  “tek bir yaratana yöneliyor!”

Yöneliş, insana ruhi bir zenginlik veren; “ruhi bir yönelişte!”

O yönelişte, hayatınız en erdemli sıfatlarla aydınlanıyor.

Cum’a Günü;  “sulhun, vahdetin, sabrın, şükrün, huzurun…” adı!

Cum’a Günü,  “birliği, dirliği, dirilişi ve hayata yönelişi…” idrak ediyoruz!

O idrak içerisinde,  ülkemize/ülkemiz insanına;

Sevgi, saygı, şefkat, merhamet dolu bir yürüyüşü kazandırmalıyız.

Hayata, “nefsimizle…” değil,  “gönül gözüyle…” bakalım!

“Ben…” odaklı değil,  “biz…” odaklı olarak, insanımıza bir ufuk açalım!

Hayatı, “menfaatlar…” üzerinde değil,

“vefa ve fedakârlıklar…” üzerinde inşa edelim.

 

 

 

 

 

             

             

              

YORUM EKLE