CUMHURİYET DÖNEMİ RADYO YAYINLARI!

Türkiye’de, ‘radyo yayınlarının gelişimi’ ile birlikte,
1927-2015 yılları, yayın akışı değerlendirilerek,
Sosyal analizi yapıldığında;
Ülkemizin yıllara göre ‘sosyal fotoğrafını’ çıkarabiliriz!
Bizde, ülkemizde ‘radyo yayınlarını’
4 ana başlık altında değerlendirmemiz mümkündür.
Bunlar,
Telgraf-Telefon- Türk Anonim Şirketi (1927-1936)
İlk Radyo Yayınları, ‘özel şirket’ marifetiyle yapılmıştır!
PTT Dönemi (1936-1940)
Matbuat Umum Müdürlüğü Yayınları (1940-1964)
TRT Dönemi (1964’den Günümüze)
*** ***
Dünyada, ‘radyonun tarihini’ üç döneme ayırabiliriz;
İcatlar Dönemi (1860-1920)
Radyonun Altın Çağı (1920-1945)
TV sonrası Radyo (1945’den Günümüze)
1927 yılında ABD’de, 700 Radyo İstasyonu,
Ve 7 milyon Radyo alıcısı bulunuyordu!
İşte, dünyada; ilk radyo yayınları;
İngilter, Fransa ve Sovyetler Birliğinde 1922,
Almanya’da, 1923
Ve Türkiye’de, 1927 tarihinde başlar!
*** ***
Radyo Yayınları Atatürk’ün talimatıyla başlar!
Atatürk birgün Orman Çiftliğinde toplantıda;
İstasyon ararken, karşısına Rus Radyosu çıkar!
Dikkatle dinler;
Rus Radyosunun, ‘propaganda’ yaptığını görür…
Ve ilgililere, en kısa zaman içerisinde Türkiye’nin de;
“Radyo Yayınına Geçme…” talimatını verir!
Bu talimat üzerine hızlı bir çalışma temposuyla;
“6 Mayıs 1927 tarihinde” ilk defa düzenli Radyo Yayınına geçilir!
*** ***
İlk Radyo Yayınına İstanbul’da, “büyük postanede”
Radyo Yayınları için tahsis edilen iki mütevazı odada geçilir!
Biraz evvelde sözünü ettiğimiz gibi,
Telgraf, Telefon Türk Anonim Şirketine (TTTAŞ) ne verilir…
Bu şirketle hükümet arasında 10 yıllık bir protokol imzalanır!
İlk yayınlarda; “haber ve musiki” ağırlıklıdır!
1936 yılına gelindiğinde,
Ruhsatlı Radyo Sayısı, sadece “10 bin…” civarındadır!
1939 tarihinde bu rakam, “50 binlere…” ulaşır!
Burada şunu görüyoruz;
Radyonun gelişim seyri, 60’lı yıllara kadar çok ağır-aksak bir şekilde
devam eder!
1927 tarihinde Türkiye’nin nüfusu, 13 milyon 200 bin…
Bu nüfusun, ancak “yüzde 24’leri…” Şehirlerde yaşamaktadır!
Bu tarihte İstanbul’un nüfusu ise, sadece “680 bin…”
Bu yıllarda, Radyo Yayınlarının,
“kapsama alanının dar olduğunu…” görmekteyiz!
1964 tarihine gelindiğinde, Türkiye’mizde;
Radyo Alıcı Sayısı, “2 milyon…” civarındadır!
Bu tarihlerde, Türkiye’nin nüfusu; “31 milyon…”
Bu nüfusun, “yüzde 65’leri kırsal kesimdedir…”
Ancak, “yüzde 35’leri şehir merkezinde…” yaşamaktadır!
Türkiye’de, ‘şehirleşme’ 1985’lerden sonra ivme kazanır!
1965 tarihinde İstanbul’un nüfusu, “ 1 milyon 750 bin…”
1985 tarihinde İstanbul’un nüfusu, “5 milyon 475 bin…” olacaktır!
2014 yılında İstanbul’un nüfusu, “14 milyon 377 bin…”
2012 yılında, Türkiye’mizde nüfusun;
“Yüzde 22,7’leri Kırsal Kesimde…”
“Yüzde 77,3’leri ise Şehir Merkezinde…” yaşamaktadır!
*** ***
Türkiye’de, 1960’lı yıllara geldiğimizde;
Her bin kişiye düşen, Radyo alıcısı sadece; 45’tir!
Burada önemli bir fotoğraf karşımıza çıkmaktadır;
Türkiye’de, iletişim teknolojilerinin geniş halk kitleleri,
Tarafından kullanımı, 1980’li yıllardan sonra artacaktır!
*** ***
1965’li yıllarda, Radyo Yayınlarının Akışına şöyle bir baktığımızda;
“Bir portre, Kitap saati, Uyanan Afrika, Türk Romanında Köy, Hayata Bakış…”
“Ocakbaşı, Tarla Dönüşü, Köy Odası, Kırsal Kesime…” Vesaire!
Toplumdaki, ‘yapısal değişiklik’ radyo yayınlarının akışını da etkilemiştir!
TRT’nin Radyo Yayınlarında, Cumhuriyet Tarihi Boyunca;
“Değişim…” Halkımız ile birlikte olmuştur!
Radyo Yayınlarında, bu milletin ‘yansıması’ vardır!
Günümüze geldiğimizde,
Şüphesiz ki, TRT zirvededir!
Kapsamı alanı bakımından da,
İngiltere “BBC” den sonra dünyada 2. Sıradadır!
Radyo Yayınlarında, bizler asıl gelişimi;
“TRT’nin Radyo Yayınlarıyla” başlatabiliriz!
1964 tarihinde çıkartılan 359 sayılı TRT Kanunu ile,
Radyo Yayınları TRT’ye devredilmiştir!
O dönemde, TRT “özerk bir kuruluştur”
Ne zamana kadar, “1971’li yıllara kadar…”
1974 yılına geldiğimizde TRT’nin radyo sayısı da artacaktır;
“TRT-1, TRT-2, TRT-3” olarak üçe çıkacaktır!
Bu gelişim ve teknolojide ‘sürekli kendini yenileme’
TRT’ye çok önemli bir performans ve de ivme kazandıracaktır.

 

YORUM EKLE