DEĞİŞİM BEKLEMEK!

Üzerinde en fazla durmamız gereken bir kavram;

“Değişim…” ve “Dönüşüm…”

Kur’an, “gelmiş geçmiş en hayırlı ümmet; Sahabe!” diyor

Sahabe’nin hayatını inceledik mi?

Onların hayatı bütünüyle, “Kur’an ahlakı…”

Her biri, Allah Resulünün(asv), “nazarları altındalar!”

Herbiri, “insan-ı kâmil olma…” şuurunda!

Herbiri,  “sabır, sadakat, samimiyet, sıddıkıyet, selam ve selamet yolcuları…”

Herbiri,  “meyve veren bir ağaç misali…”

Herbiri,  “toplumda iyi bir çığır açmanın idrakinde…”

Herbiri,  “fukara-i sabiinin yanında…”

Herbiri,  “israfa ve cimriliğe karşı…”

Herbiri, “hoşgörü sahibi…”

Herbiri, “kanaat ehli…”

Özetle,  Doğruların, iyiliklerin, erdemliklerin; “ortak paydası…”

Böyle bir dönemde,  “gayri ahlaki…”

Bir isim, bir sıfat veya eylem göremezsiniz!

O asra,  “vakar ve de edep yüzüyle…” bakmaktayız!

***                                    ***

Üzerinde sıklıkla kullandığımız kavram, “değişim!”

Gerçekte, bu kavramda,  “özlem…” vardır!

O kavram bizlerde, “arayış hissini…” uyandırıyor!

Ayette ne buyruluyor?

Bu, bir topluluk iyi gidişini değiştirmedikçe,

Allah’ın da verdiği nimeti değiştirmeyeceğinden,

 Ve Allah’ın işiten, bilen olmasındandır” (Enfal, 53)

Sıklıkla kullandığımız bir kavram;

“Niyet, amel ve istikamet…”

Burada, “salih bir niyet ve amelden…” söz etmekteyiz!

Hedef nedir?

“güvenilir toplum…” olma!

Ayet, “And olsun ki, biz

Kur’an’da insanlara türlü türlü misaller gösterip açıkladık.

Öyleyken insanların çoğu nankör olmakta direndiler” (İsra, 89)

”Bir toplum kendi nefislerinde olanı değiştirmedikçe,

Allah onlarda olanı değiştirmez” (Ra’d-11)  

***                                    ***

İnancımız, “siz kendinizi değiştirmedikçe…” diyor!

Malazgirt’te ki, ruhu aramaktayız…

İstanbul’u fetheden idraki aramaktayız!

Çanakkale’deki, şehadeti aramaktayız!

Milli Mücadeledeki, infiali aramaktayız!

O arayışımız bizlere, “öncelikle insan!” diyor

O arayışımız bizlere, “ufkumuzdaki insanı!” özetliyor

Herşeyiyle, “iyilikleri emreden, kötüleklerden meneden!”

Takva Sahibi, insan formülü diyor.

Yoksa “değişim…” sözle olacak bir ifade değil!

Yoksa  “değişim…” dünden bugüne atılacak bir adım da değil!

Değişim, toplumun; “tefekkürü…”

Değişim,  “kendimize…” dönüşümüz!

Değişim,  “güzelliklere, erdemliklere…” birlikte yürüyüşümüz!

***                                    ***

ŞEHİTLERE SAYGI KONSERİ

Elazığ Valiliği, Belediye Başkanlığı,

F.Ü. Rektörlüğü, ETSO, EMK ve Gönüllü Kuruluşlar;

Bir, “Elazığ duruşu…” daha sergiliyorlar.

“Şehitlere Saygı Konseri…”

04 Şubat 2017 Cumartesi Günü, Saat;20.00’de;

F.Ü. Atatürk Kültür Merkezi’nde;

Elazığ’ın bağrından çıkardığı;

Bir aşk, sevda, gönül insanı,

“Esat Kabaklı…”

Yüreğiyle gönül tellerimizi titretecekler!

Ses, Saz, Söz ve Muhabbet;

“Vatan için, Bayrak için, bütün kutsallar için…” olacak!

Türkülerimizde, “halkın dili, duyuşu ve duruşu…”

O vakar dolu duruşla; Esat Kabaklı’yı dinleyeceğiz.

***                                    ***

“Yenikapı’da” milyonların dinlediği mısralardan;

“Gez oğlum, vatanına göz dikenini ez oğlum

Dostu kim, düşmanı kim sez oğlum

Tarihini şerefinle yaz oğlum

Senden gider sonsuzluğa yol oğlum

Dört bir yana salmalısın kol oğlum

Ekmeğini aç olanla böl oğlum

Haram yeme, hakk uğrunda öl oğlum.”

***                      ***

O hak davanın çağrısında, Destan Şairimiz ne diyorlar?

“Alperenler... Bir aşılmaz dağdılar...

Aydınlığa gönül verip, yıldızları sağdılar.

 

Nurlanıp, nur üstü nurdan

Tekbirlerle doğruldular...

 

Tek başına destandılar,

Tek başına çağdılar...

 

Tufan olup sığmazlerken evrene,

Sevgi olup, gönüllere sığdılar...

 

İman ile, erdem ile, aşk ile,

İnsanlığı kenetleyen bağdılar...”

***                      ***

Elazığlı şehidimiz “Fethi Sekin’e” yürekten seslenmiştik;

“Bir anda bütün gönülleri feth ettin

Şehadetinle, yüceliklkeri kat ettin

Bedri, birlikte “SEKİN”e okuyalım

Milleti, vatan uğrunda “BİR” ettin

 

Bin yıllık kutlu tarihe uyandık

Malazgirt’te Çanakkale’de şahlandık

Zaferlerle, kahramanları andık

Ey Feth’im, “gül bahçesini” “GÜR” ettin

 

Gönlümüzün fatihleri geçiyor

Tarihe yeniden yollar açıyor

Kıyama kalk ey millet’im; gün senin;

Zalimlere dünyaları “DAR” ettin

 

Onlar için ölüm, asude bahar

Seferleri, dirilişe; leyl sefer

Vakit, hakk’a yakın olma vaktidir;

El Hak, cenneti ümmete “YAR”ettin”

YORUM EKLE