DEMİRYOLLARI VE STRATEJİ

  DEMİRYOLLARI VE STRATEJİ

Bedrettin KELEŞTİMUR

11. Abdülhamit Dönemi yapılan “Demiryolları ağını…” incelediniz mi?

Anadolu ile bağlantılı olarak döşenen bu demiryolu ağları arasında;

“Kudüs Demiryolu, Şam Demiryolu, Şam-Halep Demiryolu,

Hama Demiryolu,  Beyrut Demiryolu, Selanik Demiryolu,

Ve Hicaz Demiryolu”

Suriye’de 2011-Mart ayında başlayan ve 4.yılını dolduran,

“İç Savaş…” sadece kendi içerisinde değil;

Ortadoğu coğrafyasını da derinden etkilemeye başlamıştır.

Suriye’de,  ‘yıkılan bir ülke fotoğrafı…’

Ve giderek canavarlaşan bir dünya kompozisyonu çiziliyor!

11. Abdülhamit Dönemi (1876-1908)  ve daha öncesi;

“Ulaşım, Eğitim, Sağlık, İletişim alanında yapılan yatırımlar!”

Kafkaslar, Basra ve Balkanlarda “entegre yatırımlar” yapılıyor!

Coğrafyayı, ‘bütünleştiren’ yatırımlar!

Bunlar arasında özelliklede;

“Doğu’da Suriye, Batı’da Tuna…” dikkatleri çekmektedir.

“Şam, Halep ve Hama Demiryolları…”

Ve de, “Kudüs ve Hicaz Demiryolları…”

Hiçbir masraftan kaçınılmıyor!

Bu dönemde;

“Hicaz, Basra-Hindistan Telgraf Hattı,

Trablus-Bingazi Telgraf Hattı,

Medine Telgraf Hattı,

Şam’da elektrikli tramvay” hizmete giriyor.

Bütün bunlar, geleceğin “stratejik yatırımları” olarak düşünülüyor.

Bu millet, tarihi boyunca “sömürgeci-müstemlekeci” bir zihniyetle değil;

İnsanı esas alan bir zihniyetle coğrafyaya yöneliyor!

Tarihin kadim coğrafyasında, “huzuru çimlendiriyor”

Ah! ya şimdi günümüzde Suriye’de, “yıkılan bir neslin dramı…”

Savaşlar, acılar, göçler, yıkımlar, çığlıklar iç içe…

Batı ile aramızda iki farklı dünya ve iki farklı fotoğraf;

Bu milletle birlikte, “tebessüm eden bir dünya…”

Batı ve sömürgeci bir dünya ile birlikte; “kan ve gözyaşı medeniyeti!”

Suriye de,  “tarihin dönüşümünü” ve “iki yüzünü” birlikte yaşıyorsunuz.

***                             ***

KARADENİZLE HAZAR’I BİRBİRİNE BAĞLAMAK!

Rusların güneye inmelerini “engelleme stratejisi…”

Ve o stratejinin gerçekleştirilemeyen projesi…

“Don ve Volga nehirlerinin bir kanalla birleştirilerek;

Karadeniz le,  Hazar’ın birbirine bağlanması…”

Bu proje ile birlikte, “İpek Yolu Ticareti…” canlandırılacak!

Bu proje ile birlikte, “Asya’daki Türklerle irtibat…” sağlanacak!

Velhasılı, “tarihi buluşturan…” proje…

***                 ***

SÜVEYŞ KANAL PROJESİ!

“Akdenizle Kızıldeniz’i birbirine bağlayan yapay suyolu”

Bu yolun da temelleri Osmanlı İmparatorluğu tarafından atılır.

Projenin hedef stratejisi nedir?

“Baharat Yolunu canlandırmak…”

Bu yol, 17 Kasım 1869 tarihinde trafiğe açılır.

1.Dünya Savaşı’ndan sonra, İngilizlerin kontrolüne geçmiştir.

Günümüzde, Ortadoğu Coğrafyasında;

“Siyasi İrade- nüfuz mücadelesi”  devam etmektedir.

O mücadele bütün sıcaklığı ile günümüzde devam ediyor.

***                             ***

BİRBİRİNİZE SIRTINIZI DÖNMEYİN!

İnancımız önümüze belli çerçeveler getiriyor;

“Ey Allah’ın kulları birbirinize sırtınızı dönmeyin…

Zandan kaçının, çünkü zan, sözlerin en yalanıdır.

Birbirinizin gizli hallerini araştırmayın,

Birbirinizin sözlerine kötü niyetle kulak kabartmayın,

Birbirinize çekememezlik etmeyin,

Birbirinize karşı kin gütmeyin,

Ey Allah’ın kulları kardeş olun”

“İman ve sevgi…” bir bütündür!

Hadis, “Canım kudrewt elinde olan Allah’a yemin ederim ki,

Sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz.

Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız.

Yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi?

Aranızda selâmı yayınız!”

İnancımız o kadar bariz bir şekilde ifade ediyor ki,

“Tebessüm sadakadır…”

Ayet, “Ey iman edenler! Kötülük, düşmanlık ve günaha girmede yardımlaşmayın”(Maide)

Bu coğrafyada, “kötü çığır açanlar…” bizlerden değildir!

Bu coğrafyada,  “sevgisiz ve somurtan yüzlerde…” bizlerden değildir!

***                 ***

CEHENNEMİN YAKITI!

Ayet, “Ey inananlar! Kendinizi ve çoluk çocuğunuzu cehennem ateşinden koruyun;

Onun yakıtı, insanlar ve taşlardır” (Tahrim, 6)

Cenneti de Cehennemide bizler bu dünyada, “inşa…” ediyoruz!

Bu toplumda, “kötü çığırlar açanlar da…”

Bu toplum da, “iyi çığırlar açanlar da…” biz insanlar oluyoruz.

“Sevgi…” kompozisyonunu da,

“Nefret…” kompozisyonunu da, bizler bir dantel gibi işliyoruz!

Hz. Mevlana ne diyorlar; “güzel bakan güzel görür,

Güzel gören güzel düşünür,

Güzel düşünen hayattan lezzet alır.”

İnancımız, “kolaylaştırın, zorlaştırmayın.

Müjdeleyin, nefret ettirmeyin” diyor.

 

 

YORUM EKLE