DERGİLER VE HAZAR ŞİİR AKŞAMLARI

  DERGİLER VE HAZAR ŞİİR AKŞAMLARI

                       Bedrettin KELEŞTİMUR

Dergiler, “bizim fikir kalelerimiz!”

Dergiler,  “edebi mahvillerimiz…”

Dergiler,  “sanat ve edebiyatımızın yoğrulduğu mekânlar!”

Türkiye’de olsun, Dünyada olsun; Birçok edebi hareketlerin;

“Doğuş yerleri…” Dergilerimizdir!

Dergilerde,  “tefekkür dünyamızı…” bulursunuz!

***                             ***

Elazığ’da, 1992 tarihinden itibaren başlatılan;

“uluslar arası Hazar Şiir Akşamları…”

Ve ilki 2003 tarihinde; KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’a verilen;

“Türk Dünyası Hizmet Ödülleri…”

Elazığ’ı çok farklı bir atmosfere taşıyacaktır.

Prof. Dr. Sadık Kemal Tural’ında dedikleri gibi,

“Elazığ, Şiirimizin Başkentidir!”

Bu sözü, döneminin “Yüksek Kurum Başkanı…”

Ve bir Edebiyat Profösürü, “söylüyor!”

Hal böyle olunca, “O Söz…” etkili oluyor!

Ve büyük bir yankı uyandırıyor

***                             ***

1992’lerden 2017’lere doğru gelindiğinde;

Elazığ’ın 25 Yılı;

Bu şehrin Kültür ve Sanatta; “Altın Çağı…” olarak anılır

Öyle ki, bu dönemler içerisinde Elazığ’da yapılan; “organizasyonlar…”

Tarihinin en istikrarlı, “marka değerinde…” sanat faaliyetlerine dönüşecek

Bu faaliyetler, “aynı örneklerle…” Anadolumuzun;

“Doğusu ve Batısında;

Kuzeyi ve Güneyinde…” hızla yayılacaktır

Elazığ Şehri, “edebi hareketlerin…” merkezi konumunda yer alacaktır

İlk defa, “dergiler…” Elazığ’da konuşulacaktır!

Sadece, Cengiz Aytmatov’un Elazığ’a gelişleri;

Birçok Anadolu Dergileri tarafından; “Özel Sayı…” olarak değerlendirilmiştir!

İlk defa,  kültür kurultayı…” bu şehirde hayata geçirilecektir.

Elazığ Şehri, Kültür ve Sanat Hayatımızı;

Besleyen en büyük kaynak olacaktır!

***                             ***

Elazığ’ın çok zengin bir, “kültür, sanat ve edebiyat iklimi” vardır

Bu iklimi besleyen de, “gazetelerimiz” ve “dergilerimizdir”

İlk adımda, “Mamurat-ül Aziz Gazetesi-“1883” ismiyle tanış oluruz

Elazığ’ın, “yazılı basın hayatında…” süreklilik söz konusudur!

Her gazete ve her dergiye de; “kalemin buluştuğu…” adres deriz.

O adres te, “fikir ve düşünce hareketi…” şekillenmiştir.

Elazığ’da, ilk hafızalara taşınan dergi,

Elazığ Halkevi’nin çıkarmış olduğu; “Altan Dergisidir 1935-1937”

Daha sonraki yıllarda Fethi Ülkü’nün çıkarmış bulunduğu; “Dora Dergisi-1951)

Elazığ Fikir, Düşünce ve Basın Hayatında en etkili Dergiler arasında;

Av. Fikret Memişoğlu’nun çıkarmış bulunduğu;

“Yeni Fırat Dergisi; 1962-1967” görmekteyiz.

Gerçekten o dönemler içerisinde, “çok etkili ve nitelikli…”

Ve döneminin çok güçlü kalemlerini biraraya getirmiştir.

Dergilerimiz açısından tarihi serüvenimize devam edelim;

Öğretmenler Derneğinin çıkardığı, “Sesimiz, 1962-1966”

İbrahim Taşel’in çıkardığı, “Harput, 1980-1982”

“Doğu Ekonomik Dergisi, 1991”

“Yeşil Ağın Dergisi, 1991-1997”

“Nilüfer Dergisi, 1991-1997”

“Doğu Ekspres Dergisi, 1992-1993”

“Yarış Dergisi, 1993-1994”

“Bizim Kürsübaşı Dergisi, 1993-1997”

Ve Okullarımızın çıkardığı dergiler…

Ve Meslek Kuruluşlarımızın çıkarmış olduğu dergiler

İmam Gazali ne diyorlar;               

“Söz kabuk, mânâ öz'dür.

Söz sedef ise, mânâ incidir.

Öz olmayınca kabuğu neylersin.

İncisi olmayan sedef neye yarar?”

***                                       ***

BİZİM ECE DERGİSİ

Bizim Ece Dergisi, “Ahmet Otman’ın Yönetiminde…”

1990 Tarihinden itibaren yayın hayatına başlayacaktır

Bizim Ece Dergisi; 2017 yılına girdiğimizde;

Dergide yer alan, “şiir ve makalelere…” şöyle bir baktığımızda;

Elazığ’la, “bütünleştiğini…” görmekteyiz

Dahası, “Salihliden Anadolu’ya; Sanat ve Edebiyat Köprüsü…”

Görevini de başarıyla üstlendiğini görmekteyiz

“Bizim Ece…” tarihi faaliyetlerle büyüdü;

Kendi Coğrafyasını da; “çimlendirmeye…” başladı!

Şiir Akşamlarıyla,

Şairler Antolojisiyle,

Şiir ve Sanat Üzerine Söyleşilerle;

Şiir ve Sanatın Hizmetinde oldu!

Şunu söyleyebiliriz;

Osmaniye’den Kayseri’ye…

Gaziantep’ten Salihli’ye…

Tokat’tan eskişehir’e…

Antalya’dan Çanakkale’ye…

Kahramanmaraş’tan Sivas’a…

Gümüşhane’den Erzurum’a…

Ve Ankara’dan İstanbul’a…

Dergilerimiz, “o kadar güçlü köprüler…” kurdular ki;

Anadolu’yu bir baştan öte başa; “dantel gibi ördüler!”

Onlar, Anadolu’nun Kültür ve İrfan Okulları

***                             ***

Sözü Yunusla bağlayalım,                                                                                           

Söz ola kese savaşı söz ola bitire başı

Söz ola ağılı aşı bal ile yağ ede bir söz” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEVRUZ’DA, BİRLİĞİMİZİN ADI!

Nevruz,  “gönül coğrafyamızın…” Bayramı!

Gönül Coğrafyamız neresi derseniz?

“Türk-İslam Coğrafyası…”

Bu milletin, 2000 Yılı aşan; “medeniyet coğrafyası…”

Bu coğrafyanın sınırları derseniz;

Doğu-Batı İstikametinde; “5-6 bin km…”

Kuzey-Güney İstikametinde,  “3-5 bin km…”

Askarı,  “15 milyon km2”

Ner diyoruz?

“Kur, Aras coştukça, Tuna, Volga taştıkça

Benim türkülerim söylenecek

Hazer çalkalandıkça, Benim Ay-Yıldızlı Bayrağım dalgalanacak!”

O türkülerle birlikte, gözlerimiz; “kadim ufuklarda…”

Milli bir İdealin serüveninde; “Nevruz Bayramını…” değerlendiriyoruz!

Nevruz, bu milletin “Ergenekon’dan çıkış günüdür…”

Nevruz bu milletin, “Diriliş Günüdür…”

Nevruz bu milletin, “Bahar coşkusuyla gelen bayramıdır…”

Sözün özü, Nevruz; “bu coğrafyanın birlik ve beraberliğinin !”

Aynı mana içerisinde, ‘sembolize’ edilişidir.

Türk Dünyasında, Nevruz; “Bayram…” olarak isimlendirilir

Türklüğün “destanlaşan…” bayramı,

Bu milletin, “Ergenekondan Çıkışı…”

Nevruzda,  “iki bin yılı aşan…” tarihi geleneklerimiz var!

Onları, dün olduğu gibi bugün de yaşatalım…

“Biz bir millet/ İki Devletiz…” diyen Azerbaycan’da;

“Nevruz…” büyük törenlerle kutlanıyor

Hakeza, “Türk Dünyasının dört bir yanında…”

Tarihi Bayramın büyük coşkusu yaşanır

 

 

 

 

 

YORUM EKLE