DİRİLİŞİ YAŞADIK!

 DİRİLİŞİ YAŞADIK!

                                              Bedrettin KELEŞTİMUR

Zaman bir su gibi aktı!

Sabrı yudum yudum içtik.

Geceler gündüzü,

Gündüzler geceleri kovaladı!

Gerçi, gece ve gündüzde; “dirilişi” yaşadık!

“Gün, ahımdır…

Gül, şahımdır…

Güz, bağımdır…

Gam, çağımdır…

Kem göz, yağı’mdır…

Beden toprağımdı!” dedik.

Yaz sıcağında, “17 saat oruçlusunuz…”

Günler sizleri, “Tevhit Diliyle” bezemeye başlıyor!

Her dem, “İslam boyası…”  bütün dünyanızı değiştiriyor…

Bir bakıma, “yıkanıyor…” “durulanıyor”

Günahlardan “arınıyorsunuz…”

Hayatınızda, “süt beyazı” bir sayfa açılıyor!

Bir bakıma, “oruçluyu” tasvir ederken;

“Oruç, barışın öznesi

Gönül, gözlerin gözesi

Aşk damarında dolaşır;

Sevgi,  ‘varlığın’ hecesi”

***                       ***

Ramazanlı,  “oruçlu” günlerde;

Zaman,  ‘dilimleniyor’

“Dirilişi” ve “ölümü” birlikte yaşıyorunuz!

Şairin dediği gibi,

“Zeval’in Leyl’i” varsa,

“Tulu’un Nehar’ı” var…

“Fakir” mahlasıyla yazan Ziya Çarsancaklı şöyle diyor;

“Her günün bir imsakı var

Her imsak’in bir Fecri var

Her fecrin bir şafağı var

Her şafağın tulu’u şems’i var

Her şemsin cilve-i elvanı var

Her elvanın Nur’u ve Nar’ı var

Her nur ve narın hükmü süreci var

Her sürecin de Kemâl ve zevali var”

Ayet ne diyor;

“Ay için de bir takım menziller (yörüngeler) tayin ettik (yasin, 39)

“Güneş ve ayı (vakitlerin tayini için) birer hesap ölçüsü kılmıştır” (En’am, 96)

***                       ***

Az gittik, uz gittik; dere, tepe düz gittik!

“Seyreyle aşk nehrini, bozkırlara can olur”

Çorak gönüllere bir anda “can gelmeye” başladığını yaşadık!

Kur’an da da, ifadesini bulduğu gibi;

“Namaz, Zekât, Sadaka, Oruç…”

Velhasıl,  “salih amel” hayatımızı kuşatmaya başladı!

Oruçluyu, “Rabbim! terbiye etmeye başladı

Doğrusu, Ramazan’ın ilk günlerinde;

“Ümit ve korkuyu…” birlikte yaşadık!

“Ümit” deryada bir yelkenliydi…

“Sabır ve iman” küreğiyle deryayı geçmeye başladı!

“Korku…” kendi cenderesinde, eridi, gitti!

***                       ***

Artık, haftanın, “son dilimlerindeyiz…”

Ramazan ayının kendisine has o kutlu geceleri;

Geceler, örtüdür’

Geceler, ‘tefekkürdür’

Geceler, ‘Hakk’ı tespih ve birleyiştir’

Geceler, ‘dua ve yakarıştır’

Gece saatlerinde Allah’ın ayetlerini okurlar ve onlar secde ederler” (Ali İmran, 113)

O geceler içerisinde öylesi de var ki,

“O gece, bin aydan hayırlı…”

Mükâfatında  “Kadir Gecesi…” bir bakıma, “ümmetine”  Yüce Yaratıcının hediyesidir!

***                       ***

Bu günler, “tatlı bir telaş”

Evlerinizde, Çarşı ve Pazarlarda,  Ofislerde…

“Bayram Hazırlığı…”

Bir yanda, artık “son teravihler” ilahilerle eda ediliyor!

Milyonların,  “mukabelesi…”  inşallah yerini “hatim dualarına” bırakacak!

Son bir hafta içerisinde, “milyonlar yollarda…”

O yolları artık bizler, “aşk nehrine” benzetebiliyoruz!

O kadar büyük bir coşku ile akıyor ki,

Gönüllerde, “sadece” sevgi şelalesi oluşmuş!

Ve hele, “iletişim teknolojilerinin” gelişmesi!

Sadece, Elazığ Hava Limanından bir yıl içerisinde;

“Bir milyon insanın” Havalimanını kullanması;

“Mesafeleri” ortadan kaldırdığını görüyoruz!

Aileler, “mezar ziyareti” yapacaklar!

“Fatihalar” ve en içli dualar “gök semasını” dolduracak!

***                       ***

Örflerimiz, geleneklerimiz…

Bizleri bir araya getiriyor;

“Sılayı Rahim…” yapıyorsunuz!

“Edep…” bizim asıl, “çatımız”

O çatı altında;  “şefkat ve merhamet” örgüsü,

 Bir dantel misali işleniyor!

***                       ***

Bayram Sabahına uyandığımızda her birimiz,

“merhaba diyeceğiz”

Merhaba diyeceğiz; barışa ve erdemliklere…

Merhaba diyeceğiz; söz iksiri muhabbete…

Merhaba diyeceğiz; merhamet dolu içli bakışlara…

Merhaba diyeceğiz; masumu sevindiren yüzlere…

Merhaba diyeceğiz; şefkat ateşiyle birlenen dostluklara…

Merhaba diyeceğiz; birliğe, dirliğe, beraberliğe…

Merhaba diyeceğiz;  sabır ve şükür arasında yürüyenlere…

Merhaba diyeceğiz; huzuru çimlendiren bayramlara…

“Bayram Hazırlığı…” şehirde de, kendisini belli ediyor;

Artık, “börek” ve “tatlı” için yufka siparişleri veriliyor!

Evlerde, “ramazana özel” diyelim, “temizlik” hazırlıkları!

Yolcu bekleyen aileler, “yakınlarıyla” sürekli temas halindeler!

Radyolar, Televizyonlarda, “özel program hazırlıklarına” başlamış bulunuyorlar.

Velhasıl, 780 bin km2’de ve gönül coğrafyamızda, “ bayram hazırlığı” son demlerinde!

İlk orucumuzu, “18 Haziran…” Perşembe günü tutmuştuk!

Göz açıp-kapayıncaya kadar, “Oruçlu Günlerin” son demlerine gelindi!

Ve 18 Temmuz Cum’a Günü,

“Bayram içre Bayramı” idrak edeceğiz. Selamlar

 

 

YORUM EKLE