DIŞA BAĞIMLILIK

 DIŞA BAĞIMLILIK

                                  Bedrettin KELEŞTİMUR

Türkiye’nin en büyük sıkıntısı nedir?

“Dışa Bağımlılık…”

Ve özellikle de,  “savunma sanayii”

Ve de,  “enerji…” sektöründe!

Almanya yükselen gerilim politikalarında;

Türkiye’yi, “silah satışıyla…” tehdit etmeye başladı

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel açıklamasında;

“Türkiye’ye silah satışını durdurduk…”

Burada neleri görmekteyiz?

“Dışa Bağımlılığın…” getirdiği sancılar!

Sürekli irdeleriz ve de söyleriz,

“Dostu az, düşmanı çok olan bir milletiz…”

Tarihi bir realitedir bu…

O realite bizleri nerelere götürmektedir?

Savunmada, Enerjide, Eğitimde, Ekonomide;

“Milli…” olmayı

Bu ülkenin kendi iç dinamikleri o kadar güçlüdür ki,

Yeter ki, bu refleksi çok iyi ve akıllıca kullanalım.

Maide Suresi 51. Ayet bizleri uyarıyor;

“Ey iman edenler! Yahudileri ve Hıristiyanları dost edinmeyin.

Zira onlar birbirinin dostudurlar (birbirinin tarafını tutarlar).

İçinizden onları dost tutanlar, onlardandır.

Şüphesiz Allah, zalimler topluluğuna yol göstermez.”

Filistin’de, Keşmir’de, Arakan’da, Kerkük’te, Kırım’da,

Doğu Türkistan’da; içimiz yanıyor, değil mi?

Ali İmram Suresi, 118. Ayette Kur’an bizleri ikaz ediyor;

“Ey müminler! Din kardeşlerinizden başkasını,

(kafir ve münafıkları) dost edinmeyin;

Onlar size fenalık yapmakta, fesat çıkarmakta kusur etmezler

Ve sıkıntıya girmenizi arzu ederler.

Onların size karşı olan kin ve düşmanlıkları ağızlarından meydana dökülmüştür.

Kalplerinde gizledikleri ise daha büyüktür.

Onların düşmanlıklarına dair ayetleri açıkladık, eğer düşünür ve anlarsanız…”

***                            ***

Şunu iyi irdeleyelim…

Yer Küresinde, “nüfusunun büyük bölümü Müslüman olan,

Ya da resmi dini İslamiyet olan ülkelerin sayısı 63’tür.

Müslümanlar, “dünya nüfusunun yüzde 23’ünü…” oluşturuyor.

İslam Kavramı, “barışla, huzurla, güvenle, adaletle…” özdeşleşmiştir.

Türkülerimizi dikkatle inceleyiniz…

O türküler, kâh Kırım’dır…

O türküler, kâh Yemen’dir…

O türküler, kâh Tuna üzerinedir…

O türküler, “şefkatin damar damar oluşudur!”

O türküler, Anadolu’da söylenir ama!

Yükselen o nağmelerin sınırları, “gönül coğrafya’mdır!”

Şurası çok iyi bilinmelidir, “Türkiye güçlü olduğu zaman…”

Türk ve İslam Alemi; huzurda ve güvendedir…

Türkiye, siyasi irade olarak zayıf olduğu zamanlar;

Türk ve İslâm Alemi de, “mahzundur!”

Şairimiz öyle yüksek bir duyguyla asırlara feryadını duyurmuştur ki;

O feryad-ı günümüz insanının duymaması, “göz körlüğüdür!”

“Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi.

Senin uğrunda ölen ordu, budur yâ Rabbi.

Tâ ki yükselsin ezanlarla müeyyed n^mın,

Galib et, çünkü bu son ordusudur İslâm’ın.”

Yükün ağır, Anadolu…

Vicdanın sağır olmasın,

Mazlumu bağrına sar, Anadolu…

Sabırla, sırrın sukutla boyansın

***                 ***

Her zaman için tekrar ediyoruz…

780 bin km2’lik vatan coğrafyamızda;

80 milyon insanımızla, “bir yürek” ve “bir akıl…” olacağız!

Ne ile mi?

İslam’ın bizlere emrettiği,  “kardeşlik hukukuyla…”

İşte, o hukuk bizlerden; “hak…” ister!

Ali İmran Suresi, 103. Ayeti hayatımıza işleyelim!

O ayet bizlere, “Elbirlil Allah’ın dinine sımsıkı sarılın…”

O ayet bizlere,  “birbirinizden ayrılıp dağılmayın…” diyor!

O ayet bizlere,  “kardeşlik hukukunu…” öğretiyor!

Tıpkı,  “bir binanın tuğlaları…” misali

Sözün özü ne diyor; “Bir ol, Diri ol, İri ol…”

Bu minval de,  “bölücülüğün her türlüsü…” günahtır!

En tehlikelisi de, “siyasi bölücülüktür!”

Var mı yüreğiniz; “80 milyona bir gözle bakacağız!”

Önceliğimiz, “insan merkezli…”olacak!

Birbirimizi, “aldatmayacağız!”

Birbirimize, “kin gütmeyeceğiz!”

Birbirimize,  “sırtımızı dönmeyeceğiz!”

Birbirimize,  “zulmetmeyeceğiz!”

Şunu çok iyi bileceğiz;

“Fitne, fesat, tefrika; bu milletin en büyük düşmanı!”

Akif,  bundan tam bir asır önce (1913)  bu millete sesleniyor;

“Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez;

Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez.”

Dışa bağımlılık dedik,  “öncelikle zihniyet…”

Öncelikle,  “milli şuur…” ve de, “erdemli insan…”

 

 

 

 

 

YORUM EKLE