DİVANU LÜGATİ’T –TÜRK

 DİVANU LÜGATİ’T –TÜRK

                       Bedrettin KELEŞTİMUR

25 Ocak 1072 tarihi,

Bu tarihte, Türk kültürün ilk Türkçe dilinde yazılan sözlük eseri, Kaşgârlı Mahmut tarafından yazılmaya başlandı. (10 Şubat 1074'te bitirildi.)”

Kaşgar, şimdiki Doğu Türkistan’da önemli bir merkezdir.

2008 yılı, Kaşgarlı Mahmut Yılı olarak ilan edilmişti!

Kaşgarlı Mahmut anısına,  “Kardeş Kalemler Dergisi…” tarafından,

Türk Dünyası Hikâye yarışması düzenlenmişti…

Kaşgarlı Mahmut’la ilgili en dikkate şayan organizasyonu;

Elazığ’da,  “MANAS GÖNÜLEVİ…” tarafından gerçekleştirilmişti!

14-16 Mart 2013 tarihinde, “Ali Emiri Efendi’ye Saygı Gecesi” düzenlenmişti!

“Elazığ-Diyarbakır Buluşması…” olan o gecenin asıl anlamı neydi?

Diyarbakır’lı olan  “Ali Emiri Efendi tarafından…”

Kaşgarlı Mahmud’un Divanu Lügati’t-Türk isimli eserini kazandırmasıdır!

Bu zat, “millet kütüphanesinin…” kurucusudur!

Birçok, “el yazması eserin…” kaybolmaktan kurtarmıştır!

Tarihimize, Kültürümüze, Dilimize, en büyük hizmetleri yapmıştır.

Allah ondan razı olsun, diyoruz.

***                             ***

Kaşgarlı Mahmut, Karahanlıların; “hanedan sülalesine…” mensuptur!

Dönemin bütün klasik ilimlerini tahsil etmişler.

Kendilerini, “Türk Diline…” hasretmişler.

O döneminin, “Evliya Çelebi’si…”

Türk Coğrafyasını, “bilgi amaçlı…” olarak dolaşmıştır.

Türkçe’nin bütün lehçelerini “öğrenmişler…”

Bu milletin, “gelenekleri, görenekleri…” üzerinde, “yerinde…” çalışmalar yapmışlar!

Gitmediği Türk şehri, obası, dağları, vadileri kalmamıştır…

1072’de başladığı, “Divanu Lügati’t – Türk” isimli eserini,

10 Şubat 1074’de bitirmiştir…

Eserini, Abbasi Halifesi Muktedi-Biemrillah’ın oğlu,

Ebu’l Kasım Abdullah’a sunmuşlar.

Kitabın tek nüshası, İstanbul’da; “Millet Kütüphanesi’nde…”

Maalesef, bu irfan insanının; “Türk Dilinin İlk Gramer Kitabı…”

“Kitabu Cevahirü’n Nahv Fi Lügati’t Türk..” adlı eser, “kaybolmuştur!”

Kimbilir, daha nice önemli eserler; “kaybolup gitmiştir…”

Bu millet kendi kültürel kimliğini nasıl yaşatacaktır?

Topluma önderlik eden, “bilge kişileri…” anarak!

Onlar eserleriyle, “zamanlarının gökkuşağı…” olmuşlar!

***                             ***

TRUMP’U TAKİPTEYİZ…

Trump’lu ABD, ASTANA’da; “yok…” sayılır!

Ama bir gerçek var ki, “yaklaşımı…” hiç de şık değil!

Türkiye-Rusya ve İran, “barış için…” biraraya gelirlerken,

ABD ne yapıyor?

“Suriye’deki en büyük askeri üssünü kuruyor!”

Nerede, Türk Sınırının hemen yakınında, “Til Bêder…” bölgesinde!

Bu nedir?

Suriye’de, “barıştan yana…” kalıcı bir istikrar istemiyor!

Bu bizim algımızdır. İnşallah yanılmış oluruz.

ABD Devlet Başkanı Trump ikinci görüşmeyi kiminle yaptı?

Mısırla… Darbeci Sisi’yi arayarak yaptılar!

Trump bu görüşmesinde; Sisi’yi, “Washıngton’a…” davet etti

Bir söz vardır, “Perşembe’nin gelişi Çarşambadan belli olur!”

Bakalım görelim, “gelecek günler…” nasıl olacak?

Hava nasıl esecek!

***                 ***

HAREKETİN GELDİĞİ ÇİZGİ!

26 Ocak 1969 Tarihi…

Günümüzden 48 yıl öncesine gidiyoruz…

O tarihlerde, CKMP Genel Başkanı Alparslan Türkeş,

İstanbul İl Gençlik Kongresinde, “Hareket Başladı…” diyorlardı!

26 Ocak 2017 tarihinde, “Hareket…” nerelerde?

Bu harekete, “bir neslin serüveni…” diyoruz!

“Nerede?” sorusunun, “muhasebesini…” yapabiliyor muyuz?

***                             ***

TEKELCİ ZİHNİYET!

Cumhuriyet Döneminde, nelere “tekeller…” konmamış ki?

25 Ocak 1952 tarihinde…

Dönemin, “Gümrük ve Tekel Bakanı Sıtkı Yırcalı…” açıklıyorlar?

“Kibrit tekelinin…” kalktığını;

“özel sektöründe…” kibrit üretebileceğini belirtiyor.

Hey Türkiye’m, “nerelerden nerelere gelmişiz?”

Biliyor muyduk Cumhuriyetin ilk yıllarında;

25 Ocak 1926 tarihinde;

“Şeker, petrol, benzin inhisarı (tekeli) hakkında kanunun kabul edildiğini!”

***                                       ***

19. YY İCATLAR ÇAĞI!

İletişim Teknolojilerini, onların gelişimini incelediniz mi?

“Telgraf, Telefon, Radyo Dalgaları…”

1800’lü yıllarda, “icad ediliyor!”

Tarihler, 25 Ocak 1881 tarihini gösterdiğinde;

“Thomas Edison ve Alexander Graham Bell Telefon Şirketini…” kuruyorlar!

1881’lerden, 2017’lere gelmişiz;

21. asır için ne diyoruz?

“İletişim…” veya “Bilişim…” Asrı!

İletişim Teknolojilerinde, “başdöndürücü…” icatlar, keşifler…

Aradaki bütün mesafeleri, “kaldırdı!”

Günümüzde, “mahremiyet…” bile tartışılır oldu!

Öyle ki, “duvarlar…” yıkıldı!

Artık insanlık, “ışık hızını…” aşmaya başladı!

***                                       ***

OLUR, MU DERSİNİZ?

26 Ocak 1963 Tarihi…

“Hürriyet Gazetesi muhabiri Yüksel Kasapbaşı, foto muhabiri Abidin Behpur,

Ve şoför Yüksel Öztürk göreve giderken donarak öldüler”

Yer neresi?

İstanbul, Çatalca…

Tarih, bir bakıma derstir…

Öyle bir ders ki, insanı ürkütüyor!

 

 

 

 

 

YORUM EKLE