DOĞRU KARAR VERMEK!

Şehir planlamasında,

‘Doğru karar vermek…’ çok önemlidir!

Şehirler, ‘yaz-boz tahtası da…’ değildir!

Sürekli plan tadilatları;

Şehir dokusuna,

Şehir estetiğine zarar vermiştir!

İçerisinde yaşadığımız Şehir,

Elazığ, bunun en canlı örneğidir!

Lütfen, 1930’arın, 1950’lerin, 1970’lerin,

Ve 2014 yıllının fotoğraflarını,

“Yan yana getiriniz…”

Bu yanlışı daha rahatlıkla fark edebilirsiniz!

İzzetpaşa ve Saray Camisine,

Geniş Mekânlar, bırakabilmiş miyiz?

1970’lerin, Nail Bey Mahallesi,

İzzetpaşa Mahallesi,

Kapalı Çarşı,

Çarşı Mahallesi,

Öğretmenevi Önü,

Ve 5 Kardeşler…

2014 yılının fotoğraf kareleriyle karşılaştırınız!

Kendi ellerimizle, ‘mekânları…’

O mekânların ruhunu ve siluetini katletmişiz!

Şehrin, mevcut dokusunu bozmadan,

Büyüyeceksiniz!

SSCB bile, ‘tarihi dokuyu…’ bozmamıştır!

300 yıl öncesi Leningrad (Petersburg) olduğu gibi karşınıza çıkar!

Azerbaycan’ın Bakü Şehri…

15. yy’lara kadar giden,  

“Kale İçi…” olarak adlandırılan, Eski Şehir korunmuştur!

Bizleri üzen nedir?

Cumhuriyet Şehri olarak da tanımlanan,

Elazığ’da,  ’90 yıllık tarihi…’ korumamışız!

***                       ***

BU ŞEHİR ARTUKLU ŞEHRİ!

Bu şehri tanımlarken,

Şehrin alacağı tek model, Harput’tur!

Harput bir, “Türk-İslam Şehridir”

Bu şehrin, ‘Açık Hava Müzesidir…’

Harput, 1085 tarihinde fethedilir!

Artuklu Beyi, Belek Gazi’yle en ihtişamlı dönemini yaşar!

Harput’ta, Osmanlı Dönemi 1516 Çaldıran Savaşından sonra başlar!

Elazığ’da, dünden bugüne kadar,

Mimari dokuda bir, ‘sentez…’ oluşturamadık!

Sürekli yıkarak ve bozarak bugünlere geldik!

O sebepledir ki, bu milletin ‘hafızası…’ zayıftır!

O sebepledir ki, ‘düne karşı unutkanız…’

Dünden bugünlere, ‘eser bırakmadık…’

2014 yılı, ‘milat…’ olsun diyoruz!

Kimlikli bir şehre dönüş yapalım!

Nur Sultan Nazarbayev “Astana’yı…” kurarken;

Klasik Türk Mimarisiyle,

Asrın Modern planının bir sentezini hedefliyor!

Kültürü, dünden bugünlere/ ve yarınlara taşımak!

Bu ilkeyi, biz Elazığ’da niye ‘yorumlamayalım…’

Kültür Parkı deniyor?

Bu şehirde ne konuşuldu,

Ve ne de tartışıldı!

Bizler yanlışları,

İş bittikten sonra konuşuyoruz!

Bu şehirde, Allah için ciddi bir şekilde;

“Şehircilik Sempozyumu…” ne zaman yapıldı?

Hiçbir şeye, şehir olarak ‘hazırlıklı…’ değiliz!

Her zaman için söylüyoruz,

“Mekânlar…” kimlikli olsun!

Bir sanatkâr gözlüğüyle bu şehre bakabileyim!

***                       ***

ANKETLER!

Bir şeyler tasarlandığında,

Millete soralım!

Ortak bir akıl oluşturalım!

“Hükümet Konağında…” izlenen yol!

Elazığ insanının genel kanaatini ortaya çıkardı!

O kanaati,

Şehrin en merkezi yerinde yer alan,

Şehir Stadı için de,  ‘oluşturalım…’

Şahsen bana kalırsa,

Şehir Stadı,  ‘olduğu yerde…’ kalmalı!

Bu konuda, mutlaka ‘ortak bir akıl’ oluşsun diyorum!

***                       ***

EĞİTİM VADİSİ!

5-10 bin kişilik bir, ‘eğitim kompleksi’ çalışmaları yapılıyor!

Bu konu sağlıklı bir şekilde irdelenmelidir!

Öncelikle, ‘sosyal bilimcilere…’

Konu taşınmalıdır!

Konuya, ‘ailenin bakışı…’ nedir?

Eğitimcilerimizin bakışı nelerdir?

Sosyal çevreyi nasıl etkileyecektir?

Şurayı hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım;

Hemen yanı başımızda yer alan bir okuldaki eğitim,

Sadece, ‘çocuklarımızı…’  değil!

Aileleri de,

Çevreyi de, yakından etkilemektedir!

Sizler, ‘eğitimi…’

Mahallenin dışına,

Şehrin dışına taşıdığınızda,

Ailenin rolü azalacaktır!

Mahallenin/ veya çevrenin rolü azalacaktır!

Bu nedir?

Eğitimin,

Eğitim çarkının ‘sağlıklı dönüşünü…’ etkileyecektir!

Sosyal kirlenmenin hızla arttığı,

Kötü alışkanlıkların öncelikle de,

Çocuklarımızı etkilediği bir dönem de,

Sizler, “okul-aile-çevre etkileşimini”

Nasıl kuracaksınız!

O etkileşimi, ‘eğitim ortamına’ nasıl taşıyacaksınız!

Lütfen, örneğimiz/ veya modelimiz;

Batı veya o kültür olmasın!

Asra ve asrın ihtiyacına uygun bir şekilde,

O kurguyu bizler kendimiz hazırlayalım!                

YORUM EKLE