DÜŞÜNMEK VE İBRET ALMAK

 DÜŞÜNMEK VE İBRET ALMAK

                                              Bedrettin KELEŞTİMUR

TRT Diyarbakır GAP Radyosunu dinliyorum…

Bir an, Radyonun İcadını düşündüm!

Diyarbakır’dan yükselen bir ses,  binler km ötesine yayılabiliyor!

Ama nasıl?

O nasıl sorusu, hafızamı kurcaladı…

“İletişim teknolojilerinin gelişmesi…”

19. yy’a kadar uzanır…

Bizler bu yy’a, “İcadlar ve Keşifler Yüzyılı…” diyoruz!

Radyonun İcadında emeği geçen onlarca bilim adamı olduğunu biliyoruz.

İlk defa, “seslerin havadan uzak mesafelere ışık hızına yakın bir hızla;

(saniyede 300 bin km) yollanmasını sağlayacak “elektromanyetik dalgaların”

Diğer adıyla “radyo dalgalarının” varlığını İngiliz Maxwell (1865) keşfediyor.

Bunu deneylerle, Alman bilim adamı Hertz ispatlıyor.

Alıcı cihazları ilk defa, İtalyan Marconi üretecektir.

Ve sesin daha kaliteli aktarımını, Fransız Lee de Forest sağlayacaktır.

İlk radyo yayınını, 1906’da, Kanadalı Reginald Fessenden yapacaktır.

1935’lerde FM bandı bulunacak, “daha kaliteli ses yayını yapma imkânı” verecek!

1948’lerde,  radyolarda “tüplerin yerini transistörler alacak…”

Bütün bunlar, “bir asra yaklaşan bilimsel çalışmaların…” neticesi!

****                                    ***

Hz. Kur’an da, “ilme kapı aralayan…”

Ve bizleri, “düşünmeye davet eden…” onlarca ayetler yer alıyor.

Ayet, “Onlar hala Kur’an’ı gereği gibi düşünüp anlamaya çalışmazlar mı?” (Nisa, 82)

Bu soruya yine Hz. Kur’an cevap veriyor;

“…bunu ancak akıl ve vicdanı temiz olanlar idrak eder” (Ra’d, 19)

“İdrak ve İzan sahibi olmak…”

İnancımız soruyor?

Bilge bir kimse ile kör olan bir olur mu?

Hz. Kur’an, basiretten; “gönül gözünden” bahsediyor;

“Muhakkak ki size, Rebbinizden basiretler (kalp gözleri) geldi.

Artık kim hakkı görürse faydası kendisine,

 Kim de körlük ederse zararı kendisinedir.” (En’am, 104)

Hz. Kur’an bizleri uyarıyor, “tefekküre…” davet ediyor;

“Artık uyar/ düşündür! Çünkü sen bir uyarıcı/ düşündürücüsün” (Gaşiye, 21)

***                                       ***

Özellikle, “Bakara süresinin 164. Ayeti üzerinde…” Allah Resulü buyuruyorlar;

“Bu ayeti okuyup da derinden derine düşünüp ibret almayana yazıklar olsun!”

“Düşünmek ve İbret almak…” nedir?

“İslam’ın felsefesidir!”

Ayet ne diyor;

“Şüphesiz ki, göklerin ve yerin yaratılmasında,

Gece ile gündüzün birbiri ardınca gelmesinde,

İnsanlara yarar sağlayacak şeylerle denizde akıp giden gemilerde,

Allah’ın gökten indirip, öldükten sonra yeryüzünü dirilttiği suda;

Ve her canlıyı orada serpiştirip yaymasında,

Gökle yer arasında göreve hazır bekleyen rüzgârların

 Ve bulutların değiştirilip döndürülmesinde,

Aklını kullanan bir topluluk için nice belgeler ve deliller vardır” (Bakara, 164)

***                                       ***

Müfessirler bu ayeti açıklarken şu ifadelere yer verirler;

“Dünyamızın eksen eğikliği,

Kutuplardan basıklığı,

Dörtte üçünün denizlerle kaplı bulunması,

Dağların, iklim ve sağlığımız üzerindeki dengeli etkileri,

Güneş ışınlarının hergün yüzbinlerce metreküp suyu buharlaştırarak;

Yeryüzünden atmosfere doğru yükseltip bulutları oluşturması,

Ve bunun ufacık su zerrecikleri haline dönüşmesi…

Bütün bunlar, yüksek bir matematikçinin,

Ve büyük bir fizikçinin varlığına dalalet eder.”

***                                       ***

Yağmur dedik…

Onun değişmez bir prensibi olduğunu,

“ölçü…” ile yeryüzüne yağdığını Hz. Kur’an bizlere haber veriyor

Ayet, “O, belli bir miktar ile gökten su indirdi de, onunla ölü bir memleketi diriltti.

 (Ve her yanına hayat) yaydı. Siz de böyle (kabirlerinizden diriltilip) çıkarılacaksınız.”

(Zuhruf, 11)

Hadis, “Hiçbir senenin yağmuru diğer seneden daha çok değildir.

Ancak bir topluluk günahlara dalarsa,

Allah-ü Teâlâ onların üzerine yağacak yağmuru başkalarına verir.

Şayet bütün insanlar isyan üzere olurlarsa yağmur dağlara ve boş ovalara yağar.”

İlim ne diyor?

“Ortalama büyüklüğündeki bir yağmur bulutunda yaklaşık;

300 bin ton (300 milyon kg) su bulunuyor…”

Yapmurdaki Ölçü;

“Ölçümlere göre yeryüzünden bir sn’de 16 milyon ton su buharlaşmaktadır.

Bir yılda bu miktar 505 trilyona ulaşır.

Ve yine her yıl aynı miktarda yağmur yağar! Bu miktar değişmez…”

Değişen nedir?  “Yağmurun yeryüzünde indiği bölgelerdir!”

Ayet, “…Biz gökten tertemiz bir su indirdik” (Furkan, 48)

“Ki O (Allah) belli bir miktar ile gökten su indirdi…” (Zuhruf, 11)

Su ve Yağmurla ilgili söylenecek ve konuşulacak o kadar güzel veriler/ bilgiler var ki!

Su gökten, ‘kurşun gibi…’ inmiyor?

Yağmur taneleri, ‘birbirine çarparak…’ inciterek de inmiyor?

Büyük bir sükûnetle, ruhumuzun derinliklerini, serinleterek, ferahlık vererek,

Ölü beldelere hayat vererek, mucizelerle iniyor…

Fikrimize, düşüncemize, çalışmalarımıza bile, ‘rahmetini…’ bizlere tecelli ettiriyor.

Bizlere düşen nedir; “düşünmek ve ibret almak…”

Ve ilimde derinleşmek…

Bugünkü sohbet konumu, “Suya Destan” şiirimle bitirmek istiyorum

“Varlığın hakikati suyla meydana gelmiş

Soluk alıp vermekte arzın yatağında su...

 

İki yalçın vadide yol alır; Dicle, Fırat

İnci küpeli nazlı yarin şakağında su...

 

İnlemekte yer ve gök, suyla gelen yangına

Karanlık bir gecenin hazin şafağında su..

 

İbrahim(as) 'i atmışlar, ateş; 'gel şehri' olmuş,

Hicretin getirdiği hüznün katığında su

 

Mina ile Safa'nın arasında bir koşu

Ana yüreği titrer, zemzem yatağında su...

 

Rahmeti nasıl teper, bir tufan ki ayrılık

Dalgalar yüklenmekte, adlin eteğinde su...

 

Nesillerin kavgası; Hak-Batıl arasında

Kan ve irinle dolmuş ölüm çorağında su...

 

Göz yanılması serap, gönlün yanması harap

Huşu vermekte rüzgâr, rahmet ırmağında su...

 

Bölgenin hareminde, 'beyaz elmas' gibidir

Bir çeşni renk cümbüşü, ebem kuşağında su..

 

Şehitlik ve gazilik bize kutlu siperdir

Türbeler kadar aziz, şanlı bayrağında su...”

YORUM EKLE