EĞİTİM, EĞİTİM VE YİNE EĞİTİM!

 EĞİTİM, EĞİTİM VE YİNE EĞİTİM!

                                  Bedrettin KELEŞTİMUR

Darbeler, bu millete kurulan en korkunç tuzaklar/ suikastlerdir!

Milletin geleceğini ipotek altına almak, yani “ihanettir!”

Son 150 yılın en acımasız faturalarını bu millet;

“darbelerle ödemek…” durumunda kalmıştır!

Bu ülkede, “darbelerle…” demokrasinin önü kesildi…

Geri kalmışlığımızın en önemli sebepleri arasında,

“darbeleri…” rahatlıkla söyleyebiliriz!

Darbenin bizim lügatımızda ifadesi nedir?

“akıl tutulması…”

“bütün ışıkların söndürülmesi…”

“gönüllerin çoraklaştırılması…”

“vicadanların tutsak edilmesi…”

***                             ***

Darbelere karşı ilk önceliğimiz;

Başlangıcında da, sonunda da, “eğitim!”

Bu millet, “dilini, tarihini, kültürünü, edebini ve adabını…” öğrenecek!

“İnsanı yaşat ki, Devlet yaşasın…” şuuruna sahip olacak!

O şuur, “milli şuurdur…”

Milletin, “maşeri vicdanını seslendiren…” şuurdur!

O şuur, “devleti yaşatma…” şuurudur.

Devlet, “millet hayatının siyasi organizasyonu!”

Nuh (as) kendisine inananları, milletini nasıl selamete taşıdı?

O tufana karşı nasıl yol aldı?

“devlet gemisiyle…”

Allah Resulü (asv), ilk defa “Tevhit Bayrağını…” nerede dalgalandırdı?

Medine’de, “Medine Şehir Devleti”ni inşa ederek!

Devlet, bu milleti bağrında taşıyan, “hürriyet ve istiklal gemisi…”

Hz. Kur’an, “bir olunuz, bölünmeyiniz…” diyor!

Hz. Kur’an,  “Allah’ın ipine sarılınız…” diyor!

***                             ***

Devlet olma şuurunu, tarih boyunca en iyi ifade eden;

“bin yıl İslam’a hizmet eden…” Türk Milleti, olmuştur!

Tabir yerinde ise, “âleme, devlet şuurunu…” öğreten de bu millettir.

Yusuf Has Hacip ne güzel ifade ediyorlar;

“akarsu, güzel söz ve devlet; bunlar durmadan, yorulmadan,

Dinlenmeden, dünyayı dolaşırlar!”

Bu şuurda, bu milletin “fetih ve fütüvvet dili…” vardır.

O dili, okullarımızda ne kadar verebildik?

Bu milletin evladına, “ideal insan olma…” şuurunu veremedik!

Bu milletin evladına, “devlet olma…” şuurunu da veremedik!

Olmazsa olmazımız, “milli tarih şuuru…”

O şuur bizlere, “birarada yaşama şuurunu…” öğretecektir.

O şuur bizlere,  “bütün değerleri ve kutsalları…” öğretecektir.

O şuur bizlerin, “basiretini açacak…” milli vicdan terbiyesi verecektir.

Bütün bunlara rağmen, “sağduyu…” acı günlerde kenetlenmesini bildiler!

Allah’a Homd’olsun ki, bu milletin, “genetiği…” sağlam!

Gün geliyor, “herşey aslına rücu edebiliyor!”

15 Temmuz 2016 tarihinin; o kâbus dolu gecesinde olduğu gibi…

***                             ***

Üstat Necip Fazıl’ın sıklıkla kullandığı,

“Ham yovaz ve kaba softalığı da…” bırakacağız!

Bizler ne çektiysek, “taassuptan…” çektik!

Bu milletin sağduyusunda, “tahammül ve hoşgörü…”

Bu milletin sağduyusunda, “sabır ve sadakat…”

Bu milletin sağduyusunda,  “irfan ve kanaat…”

O sağduyu içerisinde, “bütün erdem sıfatları…” sayabiliriz!

Bir anlık, “öfkeleri ve hırsları…” zapt ve rabt altına alan da bunlar değil mi?

Biz bunun ismine, “milletin sükûnetle verdiği cihat…” diyebiliyoruz!

***                             ***

Allah Resulü (asv) buyuruyorlar;

“Nasıl olursanız, öyle idare edilirsiniz”

“Keyfiyetiniz ne ise, başınızdakilerin keyfiyeti de o olur”

“Siz nasıl bir kaynak iseniz, başınızdakiler de o kaynağın mahsulüdür.”

Ayet, “Her insan için önünden ve arkasından takip edenler vardır.

Allah’ın emrinden dolayı onu gözetirler.

Allah bir kavme verdiğini, o kavim kendisini bozup değiştirmedikçe değiştirmez.

Allah bir kavme de kötülük murad etti mi, artık onu geri çevirmesine de imkân yoktur.

Onlar için Allah’dan başka bir veli de bulunmaz” (Ra’d, 11)

Bu vatan coğrafyasının, “iyi evlatları olma yolunda…” birbirimizle yarışacağız!

“Hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüğünüzden mes’ulsünüz” hadisinden hareketle,

Bulunduğumuz yer ve konumda, “sorumluluklarımızı…” bileceğiz!

Ve onu, “millketin selameti yolunda…” kullanacağız!

Velhasıl, “bir vücut…” olacağız!

Birbirimizi tamamlayacağız!

Birbirimizin, “çarpanı…” olacağız,

Birbirimizin, “böleni…” asla olmayacağız!

Ayet, “Allah’dan mağfiret dileyin” (Bakara, 199)

Aziz kardeşlerim, “birlikte olalım ki, diri ve iri olalım…”

Adil yüzlü olalım ki,  “şefkat ve merhamet…” iklimi coğrafyamı yeşertsin!

Doğru sözlü, “salih amel sahipleri…” olalım ki, 

Milletin irfan kalbinde yerimizi alablelim.

Bütün bunlar, “eğitimle…” oluyor.

Eğitimle, “gelecek asırları inşa ediyoruz!”

İnancımız, “ne ekerseniz, onu biçersiniz” buyuruyor.

 

 

YORUM EKLE