Eğitim –Öğretim Yılı Başlıyor

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılına merhaba diyoruz!
Allah Resulü (asv) eğitim için ne buyuruyorlar;
“Ana babaların çocuklarına bırakacakları en büyük miras, ‘EĞİTİM’dir”
Yeni bir, “Eğitim-Öğretim Yılına Merhaba…” derken, 
Bir büyük sorumluluğu/ vebali dillendirmek istiyorum!
Maide Suresi 105. Ayette şöyle buyrulur;
“Ey iman edenler! Siz, kendinizi düzeltmeye bakın.
Siz, doğru yolda oldukça sapmış olan size zarar veremez!”
Eskiler, ‘Talim ve Terbiye’ kavramlarını kullanırlardı
Şimdilerde, ‘Öğretim ve Eğitim’ diyoruz!
Eskiler, Öğretime, ‘tedrisat’ derlerdi…
Terbiye, ‘eğitim veya görgü’ 
Talim, ‘öğretim-yetiştirme’
Eğitimdeki temel amaç, ‘davranış değişikliğidir’
Milli Eğitim Bakanlığının geçmişteki adı,
“Maarif Bakanlığıdır!”
Maarif, “bilgi ve kültür” anlamlarına geliyor!
Eğitimi tarif ederseniz?
“Belli bir bilim dalında, belli bir konuda, 
Bilgi ve beceri kazandırma, yetiştirme ve geliştirme işi”
Eğitimde, ‘bir milletin geleceğini’ inşa ediyoruz!
Eğitim, ‘insana ve geleceğe yatırım’
Bu nasıl bir eğitim derseniz?
Geliniz, ‘kendimizi sorgulayalım’
Hiç çekinmeden kendimizi, ‘tartıya’ alalım
Albert Einstein ne diyorlar?
“Bir ülkenin geleceği, o ülke insanlarının,
Göreceği eğitime bağlıdır.”
Eğitimden, ‘taviz verilmez’
Taviz verirseniz ne olur söyleyeyim mi?
“Bir milleti yıkmak için atom bombasına,
Veya uzun menzilli füzeye gerek yoktur.
Eğitimin kalitesini düşürün yeterlidir.”
Samimi ve dostane olarak ifade ediniz?
İçerisinde yaşadığımız toplumda en büyük sıkıntı nerededir?
“Eğitim…” diyeceksiniz!
Reşat Nuri Güntekin ne diyorlar?
“memleketin ancak okuyup yazmakla, kurtulacağına inananlardanım!”
Bu sözler, ‘içi ve dışı edep kokan milli bir reçetedir’
Mümin Sekman, “Bilgi beş harflidir, dördü ‘ilgi’dir”
Bilgiye, ‘ilgi duyacak/ ona beş duyunuzla yöneleceksiniz’
Eğitim, ‘bireyde istenilen davranış değişikliğinin kazanımı’
“Bilgine yakışır şekilde davranış değişikliği…”
Eğitim, ‘nitelikli ve erdemli insan yetiştirme’ sanatı!
Theodore Roosevelt bakınız ne diyorlar?
“Bir insanı ahlaken eğitmeden, sadece zihnen eğitmek;
 Topluma bir bela kazandırmak demektir.”
Allah’ın Resulü (asv)
“Ben güzel ahlakı (Kur’an ahlakı) tamamlamak üzere gönderildim!”
Öncelikle, ‘güzel ahlak sahibi bireyler…’
Bilge Sahabe Hz. Ali (kv.) ne diyorlar?
“En bilge insan, eksiğini kusurunu bilen kişidir.
Sözünü tutan, yoz tutkularını silen kişidir
Kötücülere yüz vermeyen, iyiliklerle beslenen
Dünya yıkılsa, öz değerlerini söyleyen kişidir.”
Bizlere, ‘abide şahsiyetler’ lazım…
“Adil ve doğru yüzlü simalar…”
Ah, öğretmen yerini ve konumunu bir bilse?
“Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum!”
Öğretmek, ‘bilgelerin marifeti…’
Albert Einstein, “Eğitim, düşünmek için aklın eğitilmesidir”
Eğitim, başlı başına; ‘tefekkür ilmi’
Öyle bir tefekkür ki, ‘asrın bilgelerini…’ yetiştirmek!
“Bizi ilgilendiren konu yalnız barışı kurmanın ve korumanın
Teknik çareleri değil, aynı zamanda kafaları eğitmenin,
Aydınlatmanın yoludur!”
Bu milletin ‘kızıl elmasında’ ne olmalıdır?
Gaspralının bir asır önceki hedefi, “aydınlanma çağı”
Mark Twain ne diyorlar?
“Eğitim her şeydir. Şeftali bir zamanlar acı bir bademdi;
Karnabahar, üniversite eğitimi almış bir lahanadan başka bir şey değildi”
Bu değişimi yaparken, ‘doğal olanı koruyarak…’ yapmalıyız!
Doğal olanı korumak da, ‘talim ve terbiyedir’
Atatürk Eğitim için şöyle ifade kullanırlar;
“Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, 
Yüksek bir topluluk halinde yaşatır;
Ya da milleti esaret ve sefalete terk eder.”
Hz. Ali (kv) “bilgiyle dirilenler ölmez!”
Sokrates, “bir şeyi gerçekten bilmek, onu anlatmakla olur”
***            ***
Elazığ’da, Okul/ Kurum Sayısı; 464
Derslik, 4.563
Öğrenci, 127 bin
Öğretmen, 8.500
Derslik Başına Düşen Öğrenci
İlkokul’da, 25
Genel Ortaöğretim de, 22
Mesleki ve Teknik; 24
***        ***
Rakamlar, ‘ideal…’
O ideal rakamlar bizleri, ‘nitelikli eğitime…’ taşıyabilmelidir
1940’lı yıllarda; “Elazığ lisesi!” Türkiye’de sayılı bir lisedir…
O yıllarda, İstanbul Üniversitesine,  ‘nüfusa oranla…’
En fazla öğrenci gönderen İl, Elazığ olmuştur!
1940’lı yıllarda ilk defa, “Üniversite Haftası…”
Elazığ’da kutlanacaktır…
Eğitimde ki başarı; İş dünyasına da yansıyacaktır…
Eğitimde ki başarı, Bürokrasi hayatına da yansıyacaktır…
Elazığ insanı, ‘başarıyı hayatıyla bütünleştirecektir’
O dönemler, bu şehirde; ‘sivil hayat çok güçlüdür’
Türkiye’ye yansıyan, “erdemli bir şehir görüntüsü!”
2018 yılında da, “yarım asır önceki ruhu!” arıyorum
Bütün dualarım ve yakarışlarım da bu yoldadır…
Elazığ Şehri, ‘ismiyle ve mazisiyle güzel…’
Ecdada ve onların hatıralarına layık olalım.

YORUM EKLE