EĞİTİM VE ÖĞRETMENİ ANLATMAK!

Hadis, “Ya öğretici ol, ya öğrenen ol,
Ya dinleyen ol. Sakın dördüncü olma.
Zulümle bir şey elde eden bizden değildir.”
Ailede, okulda ve çevrede insanoğlu,
Sürekli bir eğitim atmosferinin içerisindedir.
Öncelikle Okul!
“Okul!” öyle mübarek bir kavram ki,
O kutsi kavramla sürekli heyecanlanmışımdır!
İnancımız, “İlim Müslüman’ın yitik malıdır!” der.
Asıl, ‘hazine arayıcıları…’
Gerçek hazineye ulaşmak için,
“İlimde ve hikmette derinleşsinler!”
Ve eğitimciye/ öğreticiye en önemli mesaj;
“Bildiğinizi herkese öğretiniz, bilginizi yayın, kolaylaştırın,
Zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin”
İnsana, ‘sevgi ve muhabbeti’ sürekli teşvik eden bir hadiste ise;
“Birbirinizden nefret etmeyin,
Birbirinize düşman olmayın,
Birbirinizden yüz çevirmeyin,
Birbirinize haset etmeyin, kin gütmeyin,
Ey Allah’ın kulları kardeş olun”
Bu hadisi, ‘her okulun girişine’ asmalıyız!
Öğreten ve de öğrenenin,
Müşterek / veya ortak, ‘andı’ olsun!
*** ***
Bugün 24 Kasım 2014...
1981 tarihinden itibaren 13 yıldır ülkemizde,
“24 Kasım tarihi” öğretmenler günü olarak kutlanmaktadır.
1981 tarihi, Atatürk’ün doğumunun 100. Yıldönümüdür!
24 Kasım 1928 tarihi, ülkemizde ‘okur-yazar’ oranının artırılması için,
“Millet Mekteplerinin açılışının…
Ve Gazi’nin Başöğretmenliğinin kabul tarihidir”
Kurtuluş Savaşı daha henüz sona ermeden,
1921 tarihinde ilk defa Ankara’da; “Maarif Kongresi” düzenlenir!
İşte bu kongrede Atatürk, eğitimle ilgili hafızalarda yer alan o sözü
ifade ederler;
“Öğretmenler; Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini,
Sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizlerin eseri olacaktır” (24.08.1924)
*** ***
Bizlerde Öğretmenler Günü, 24 Kasım tarihinde kutlanırken;
Dünyada, Öğretmenler Günü UNESCO’nun tavsiyesiyle;
1994 tarihinden itibaren her yıl, “5 Ekim tarihi” ‘Öğretmenler Günü’
olarak benimsenmiştir.
5 Ekim 1964 tarihinde, Paris’te gerçekleştirilen;
“Öğretmenler Günü Özel Konferansı”nda, alınan tavsiye kararıdır.
Amerika ve Avrupa’da, 5 Ekim tarihi öğretmenler günü olarak kutlanırken;
12 Arap ülkesinde; “28 Şubat tarihi” Öğretmenler Günü olarak kutlanır…
Ülkeler, kendi tarihi ve kültürel özelliklerine uygun bir şekilde,
Farklı tarihlerde, “Öğretmenler Günü” olarak benimsemişlerdir.
*** ***
İlk Öğretmen Okulu, 16 Mart 1848 tarihinde,
İstanbul’da, “Darülmuallim”in açılmasıdır!
Bu okul o tarihlerde, Ortaokullara (Rüştiye) öğretmen yetiştirmeyi amaçlıyordu!
Öğretmen Yetiştiren Kurumların,
“166 yılı…” bulan bir tarihi var!
Cumhuriyet Tarihinde üzerinde en fazla oynanan kurumlar arasında,
“Öğretmen Yetiştiren Kurumlar…” olmuştur!
Günümüzde, halen belli bir standarda oturtulmuş değildir!
Öğretmenler Gününde, üzerinde en fazla,
‘Zihin jimnastiği’ yapacağımız ana konuların başında,
“Öğretmen” ve onu yetiştirecek “Kurumlar” olmalıdır!
*** ***
Öğretmenler için en önemli sosyal kazanım,
Hasan Sağlam’ın Milli Eğitim Bakanlığı Döneminde,
1980’li yıllarda açılan Öğretmenevlerinin,
2014 yılının ihtiyaçlarına uygun olarak;
Sosyal, kültürel, ekonomik anlamda,
Diğer kurumlara da, ‘örnek’ olabilecek,
‘Cazibe Merkezine…’ dönüşümünün sağlanmasıdır!
Türkiye’nin en büyük ordusu,
“875 binlere…” ulaşan, “eğitim ordusudur”
Öğretmenlerimizdir…
Okullarımızda, “17 milyon 500 bin” vatan evladı okuyor!
Şurası unutulmamalıdır ki, “eğitime yatırım…”
Bir ülkenin, ‘geleceğine’
Gelecek asırlara olan yatırımıdır!
Her şeye ‘cimri’ olabilirsiniz?
Ama ‘eğitime…’ asla!
*** ***
Bayrak Şairimiz A.N.Asya bir şiirinde şöyle der,
“Âlim dedi; ‘Bir harika öğrenciydi’
Şair dedi; yer yer sözü bir inciydi
‘Fatih Sultan’ adıyla andık onu biz
Tarih dedi; Fatihlerin en genciydi”
Yürekten/ gönülden sesleniyoruz;
“Anlat bana ecdadını bir defa olsun
‘Ben kimim’ sorusu hayatınla bir olsun
Unutma, unutulmak ölümden de beter
Ki, seni yaşatacak ‘yüce ülkün’ olsun”
Öncelikle, ‘idealist’ öğretmenlere ihtiyacımız var!
Akif bir şiirinde;
“’Muallim’ diyen olmak gerektir imanlı
Edepli, sonra liyakatli, sonra vicdanlı,
Bu dördü olmadan olmaz; vazife çünkü büyük”
Piri Türkistan’ı Ahmet Yesevi için Anadolu’nun ‘manevi fatihi’ deriz!
Bu milletin ‘gönül ve hikmet muallimleri’ olarak anılan Horasan Erenlerinde,
Bu milletin ruh hasletlerini okuyabilirsiniz!
O hasletle, ‘ayağa kalkmak’ istiyorum!
Bir büyük seferberlik uğruna sözümüz olsun;
“Hikmetli söz mü’minin yitiğidir, nerede bulursa onu almalıdır.”
“Beşikten mezara kadar ilim isteyin”
“Bana bir harf öğretenin kölesi olurum”
Öyle bir makam ki, ‘öğretmenlik…’
O makama, ‘layık olduğu değeri’ verelim!
*** ***
DÖRTLÜKLER!
Tuzak olur!
Toprak hâki, tuz ak olur
İlim/Hikmet göç etti mi?
Nefis cana tuzak olur!

Zıtlar ikilem değil,
Hayatın senfonisi
Ak, karayla bilinir
Birbirinin hamisi!

Parça bütünde güzel
Hakka esaret güzel
Dertlere şifa veren;
Hazreti Furkan güzel…

Okul olur,
Millete ocak, okul olur
Tüter bacası nefesinden;
İlme’l yakin O/ kul olur!

Kimin fermanı, Islahat!
Yüz elli yıllık maslahat
Yakarışımız Huda’dan,
Bizi hayırla ıslah / et!

Oku,
“İkrâ” ilk emir oku
Kelimeler ışıl ışıl;
İlmin sadakta ki oku!

Cehaletin taassup kokan
Evladını gömdüğü o / kuma
Pusatlanır kelimeler
Kalbe huzur verir okuma! .

Bir kitaptır kâinat, her ayette hakikat
‘İlimsiz hayat’ İslam’a kurulan barikat
Gönül gözü, peygamber; nuru arayan nesil
Asrımız, sana muhtaç; seninle ebed kalır

Bir tohumda, bir koca âlem saklı
Âlemde sırrı çözen kalem haklı
Bir damla su da, göz görür deryayı
Yüzer deryada, ariflerin aklı...

“Alnın açık, başın dik olmalı..” bütün ömrün
Hakk’a eğik, halka tevazu içinde görün
Ne makamdır, ne mevki insana değer veren;
Güzel ahlak elbisen olsun, takvayla örtün…,

Akif’in nazarında öyle bir nesil ki, Asım…
Düşürmeyecek asla kendi kültürüne hasım
Medeniyet irfandır, şol kaynağında marifet
Ahlak ve şeciyeye rağbet her yirmi dört Kasım! ..(BK)
İlim, Müslüman’ın yitik malı” denildi

Akılsız baş, ‘bedenin hamalı’ denildi
İbret almayana, şu dünya zelil-rüsva
Amelsiz ilim, hiç olmamalı denildi…

İlmin hikmet gözesinden ‘çağ..’ oynadı
Çer-çöp haline gelince, ‘bağ..’ oynadı
İlahi.. Her tecellide nur ayetin;
Bir çığ düşünce yerinden ‘dağ..’ oynadı

YORUM EKLE