EĞİTİMDE TARİHİ TEKLİF

Türkiye’nin gündeminde,  

Antalya’da yapılan 19. Milli Eğitim Şurasında alınan,

Bir tavsiye kararı var, “liselerde Osmanlıca Dersi” konulması!

Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Buran,

Konuya daha içerikli bir kapsamla yaklaşarak,

Liselerde, “Türk Yazı Sistemleri” derslerinin konulması istediler!

“Türk Yazı sistemleri” ilk akla,

Türklerin tarih boyunca kullandıkları alfabeler geliyor…

Bunlar arasında;

Göktürk, Uygur, Arap, Kiril ve Latin Alfabesi…

Tarihin en büyük medeniyetini kuran,

Medeniyet Coğrafyasına hakim olan millet,

Türkler olmuşlardır!

Türklerin, ‘fethetmediği…’ kara toprağı yok gibidir!

Mesela, “Orhun Yazıtları…”

Biz buna, ‘Göktürk Yazıtları da…’ diyoruz!

Türklerin bilinen ilk alfabesi, Göktürkler tarafından yazılmıştır…

Bu yazıtlar, 1889 yılında, Moğolistan’da Orhun Vadisinde bulunmuştur.

Tarihe ışık tutmakta olan bu yazıyı çözenler;

Wilheim Thomson ve Vasili Radlof’tur!

Burada şuna geleceğim,

Artık bizimde, ‘asra hitap edebilecek…’

Yetenekleri, ‘liselerden itibaren…’ hazırlamaktır!

***                       ***

Belki de birçoklarımız bilmeyiz;

Uygurlar, “kâğıt ve matbaayı ilk kullanan…” Türk kavmidir!

Uygur Alfabesine ait 9. yy’a ait metinler vardır!

Uygur Alfabesi, 15. yy’a kadar kullanılmıştır…

Mesela, Karahanlılar Dönemine ait çok önemli bir eser olan,

“Kutadgu Bilig”  Uygur Alfabesiyle yazılmıştır…

Gerek Uygur ve gerekse Göktürk Alfabesiyle kaleme alına,

Önemli, ‘edebi metinler…’ vardır!

***                       ***

Osmanlı Türkçesi için Atilla İlhan şöyle der;

“Türklerin yüzyıllar boyunca geliştirdikleri özgün bir dildir

İlber Ortaylı ise Osmanlıca için şöyle der,

“Arap harfleriyle yazılan bir Türkçedir”

Peyami Safa ise bu konuda şöyle der,

“Bugün 20 yaşlarında bir Türk genci Naima’yı, Fuzuli’yi,

Cevdet Paşa tarihini orijinalinden okuyamaz!”

Bütün bu ifadeler bizlere; geleceğimize ait,

Tarihimiz ve Kültürümüzle buluşmamız konumunda,

Önemli çalışmalar yapmamızı,

Eğitim alanında, ‘projeler geliştirmemizi’ istemektedir!

***                                       ***

Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi Avcı,

19. Milli Eğitim Şurası hakkında şu görüşlere yer verir;

“185 konuda önemli tavsiye kararı alındı,

Fakat Osmanlı Türkçesinin gölgesinde kaldı…”

Kamuoyunda,

“Öğretmenin niteliğini,

Yönetici niteliğinin artırılmasını,

Okul güvenliğini…” tartışmadık!

Kamuoyu, “Osmanlı Türkçesini…” tartışıyor!

***                       ***

Bu tartışmalara, tarihi bir teklifle gelen,

F.Ü. Öğretim Üyesi, Prof. Dr. Ahmet Buran;

“Türk Yazı sistemleri…”

Liselerde, ‘seçmeli ders’ olarak okutulsun diyorlar!

Sayın Buran, bu dersler bizleri;

“2000 yıllık tarihimize…”

Türk Dünyasının Kültür ve Medeniyet Coğrafyasına taşıyacaktır!

 

YORUM EKLE