ELAZIĞ NERELERDE OLMALI?

Sürekli benim yaklaşımım, “istatistikî verilerle…” olmaktadır!

Bu verilerde, “Türkiye Ortalaması…” nedir?

Elazığ İlimiz, “o ortalamanın…” neresindedir?

Burada belli, “Değişkenler/Parametreleri” görelim!

***                 ***

“km2 ‘ye düşen nüfus veya nüfus yoğunluğu

Yıllık nüfus artış hızı( % )

Doğum oranı ( % )

Bebek ölüm oranı ( % )

Ortalama insan ömrü ( yıl )

Okur-yazar oranı ( % )

Yükseköğrenim görenlerin oranı ( % )

Kentleşme oranı ( % )

Kişi başına GSMH ( $ )

Enflasyon oranı(%)

Gayri Safi Tasarruflar GSYİH, ( % )

Gayri Safi Yatırımlar GSYİH, ( % )

İhracat / GSYİH, ( % )

İmalat Sanayi Katma Değeri GSYİH, ( % )

Doktor Başına Düşen Nüfus, ( 1000 kişi )

Kişi Başına Hastane Yatak Sayısı, ( 1000 kişi )

Bin Kişi Başına Gazete Tirajı

Bin Kişi Başına Telefon Sayısı

Binek Aracı Başına Nüfus, (Bin kişi )

Tarımda Çalışanların Toplam İşgücündeki Payı, ( % )

Bin Kişi Başına Düşen Televizyon Sayısı

Kişi Başına Elektrik Üretimi, ( Kw/Saat )

Kişi Başına Elektrik Tüketimi, ( Kw/Saat )”

***                 ***

Bu değerler bizlere, hiçbir tartışmaya yer bırakmadan;

Elazığ Şehrimizin, “genel fotoğrafını…” çıkaracaktır!

Bu fotoğraf bizlere,

Yeni politikaların belirlenmesine ışık tutacaktır…

Devlet kalkınmada ‘öncü rol’ oynayama durumundadır!

Yol gösterici olmalıdır

           ***                              ***

2012 YILI İTİBARİYLE; KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GELİRDE…

Kişi başına düşen gelirde,

Kocaeli 33 bin dolarla ön sırada yer alıyor…

Onu Karabük, Yalova, Kırklareli, Bilecik, Bolu takip ediyor…

Elazığ, 10 bin dolarla 54. Sırada…

Türkiye ortalaması,  15 bin dolarlarda…

Elazığ ‘Kişi Başına Düşen Gelirde’

Türkiye ortalamasının oldukça altında yer alıyor!

Bu, ‘açılan makas farkını’ hiç değilse azaltmalıyız!

***                 ***

İHRACAT RAKAMLARINDA…

Türkiye’de, iller arasında; 54. Sıradayız…

Komşumuz Malatya, 33. Sırada yer alıyor!

Özellikle altını çizerek belirtmek istiyorum;

“İhracat…” şehrin ekonomik büyüklüğü ile eşdeğerdir!

İhracat arttıkça, ‘katma değer’ artacaktır!

İhracat arttıkça, ‘yatırımlar ve istihdam’ artacaktır!

İhracat arttıkça, ‘Kişi başına düşen milli gelir’ artacaktır!

Kalkınmanın en önemli ayağında,

Daha fazla çalışma,

Daha fazla üretim yer almaktadır!

Ekonomik büyüme beraberinde;

‘Sosyal ve Kültürel Büyümeyi’ getirecektir.

***                  ***

İHTACATIN ÇEŞİTLENMESİ!

İhracat ve ihracat içerisinde yer alan kalemler;

Şehrin Üretime Yönelik Fotoğrafıdır!

Elazığ’ın, 2015 Yılı, “01 Ocak-31 Mart Dönemi…”

İhracatı; “54 milyon 395 bin Dolar…”

Elazığ’ın 2016 Yılı, “01 Ocak-31 Mart Dönemi…”

İhracatı; “34 milyon 791 bin Dolar…”

Bir önceki yıla göre; “yüzde 36 düşüş…” gözlemleniyor!

Şehrin İhracat kalemlerine baktığımızda;

Toplam İhracatın; 

Madencilik Ürünleri, “yüzde 79’larını…”

Su Ürünleri ve Hayvansal Mamülleri,  “yüzde 11’lerini…”

Mobilya-Kâğıt ve Orman Ürünleri, “yüzde 4’lerini…”

Ve yüzde 6’sını da; diğerleri oluşturuyor!

***                  ***

Sıklıkla gündeme getirmekteyiz;

Elazığ mutlaka, “ihracatını…” çeşitlendirmelidir!

Şehir, “marka ürünlerini…” belirlemelidir!

Ve stratejik bakımdan da önem taşıyacak;

“AR-GE Ofisini…” kurmalıdır.

Şehir, “üretim…” planlamaları yapmalıdır.

Süratle,  “israf ekonomisini…” terk ederek;

“verim ekonomisine…” yönelmelidir.

***                  ***

TÜRKİYE’NİN SON 12 AYLIK İHRACATI!

Türkiye’nin son 12 aylık İhracat Rakamlarına baktığımızda;

“2014-2015 Dönemi son 12 aylık İhracatı; 154 milyar 510 milyon dolar”

“2015-2016 Dönemi son 12 aylık İhracatı; 139 milyar 633 milyon dolar”

30 Nisan 2016 tarihi itibariyle son 12 aylık İhracatımızda;

“yüzde 9,6’lık bir düşüş…” gözlemleniyor!

Türkiye’nin “01 Ocak- 30 Nisan 2016” 4 aylık toplam ihracatı;

“42 milyar 814 milyon dolar…”

Bu ihracatın,  “yüzde 80’leriyle…”

“34 milyar 529 milyon dolarını…”

Aşağıda isimlerini verdiğimiz, “7 ilimiz…” oluşturuyor;

İhracatta, “milyar doların üzerinde…” 7 İlimiz…” yer alıyor;

Bu İllerimiz, İstanbul; “18 milyar 956 milyon dolar”

Bursa, “4 milyar 46 milyon dolar”

Kocaeli, “3 milyar 398 milyon dolar”

İzmir, “2 milyar 676 milyon dolar”

Ankara, “2 milyar 204 milyon dolar”

Gaziantep, “2 milyar 82 milyon dolar”

Manisa, “1 milyar 167 milyon dolar”

***                              ***

Bir daha, altını çizerek ifade etmek istiyorum;

Elazığ İlimiz, “nerelerde…” olmalıdır?

Yıllık İhracatını, “500 milyon dolarlara…”

Yıllık Turizm Potansiyelini, “500 binlere…”

Taşıyabilecek bir, “hedef/ stratejik…” politika belirlemelidir.

Sürekli, “proje geliştiren…” nitelikli bir şehir!

Elazığ’ın bu bağlamda, “potansiyeli…” var.

Yeter ki onu birlikte hayata geçirebilelim.

YORUM EKLE