ELAZIĞ VE ANADOLU BASINI!

06 Ağustos 2014 tarihinde,
Basın İlan Kurumu (BİK) Genel müdürü Mehmet Atalay,
Özel Kalem Müdürü Celal Tellioğlu,
Koordinasyon ve İdare Müdürü Mehmet Çelik,
İlan Müdürü İdris Çam,
Diyarbakır ve Malatya BİK Şube Müdürleriyle birlikte, Elazığ’da;
Gazete Sahipleri ve Basın temsilcileri ile bir araya geldiler!
Basın İlan Kurumu (BİK),
Türkiye’de, ‘yeniden yapılanmanın…’ çalışmalarını yürütüyor!
İller bazında, “Şube ve Temsilcilikler” açılıyor!
Bir bakıma, Anadolu Basını;
“Basın Gelirleri bağlamında…” yeniden dizayn ediliyor!
Bütün bu yapılanmalar çerçevesinde,
Cumhuriyet Dönemi, ‘Basın Tarihimizi…’ iyi bilmeliyiz;
Dahası, ‘sağlıklı yorumlamalıyız…’
Cumhuriyet tarihinde, 1931 yılında ilk defa,
Matbuat Kanunu (Basın Yasası) yayınlanıyor!
Gerçi bizim tarihimizde,
İlk Matbuat Nizamnamesi (Basın Tüzüğü) 1864 tarihinde yayınlanır!
1933 tarihinde ise, İçişleri Bakanlığına Bağlı olarak,
“Matbuat Umum Müdürlüğü” (Basın Yayın Genel Müdürlüğü) kurulur!
Anadolu Basınının Geliştirilmesi konumunda,
En önemli çalışma, 1935 tarihinde gerçekleştirilir;
“1. Basın Kurultayı…”
Her yıl yapılması düşünülen,
Basın Kurultayının 2.’si, ancak 41 yıl sonra,
“2. Basın Kurultayı…” olarak 1976 tarihinde yapılırı!
O tarihten bugünlere,
“Anadolu Basını…”
Siyasi ve Sivil İrade bağlamında, ‘masaya yatırılmamıştır!’
2014 tarihine geldiğimizde,
Anadolu Basınını ve ‘geleceğini…’
Akılcı bir perspektifle ele almalıyız, tartışmalıyız!
Milli Mücadele Tarihimizde,
Anadolu insanını o mücadele hazırlayan;
Ve ismi, “Gazi Basını…” olarak da isimlendirilen,
Anadolu Basınını tarihi misyonuna uygun yerlere taşımalıyız!
Atatürk’ün, Milli Mücadele yıllarında sarf ettiği sözler,
Anadolu Basını, “Bir fikir kalesi, bir zihniyet kalesi…”
Bu milletin, ‘milli iradesine…’ tercümanlık etmek!
Günümüzde de, ‘aynı sağduyuyu...’ korumak!
Demokratik hayatın gelişmesi bağlamında da,
İngiliz Basınını örnek veririm;
1777 yılında, günümüzden 240 yıl önce,
İngiltere’de çıkan gazetelerin toplam baskı sayısı,
“11 milyon civarındadır…”
2014 yılında, Türkiye’de çıkan gazetelerin baskı sayısının,
Yaklaşık olarak, “iki katı…”
Ben şahsen ekonomik gelişmişliği,
Bir ülkede ki, “kişi başına; kâğıt ve elektrik tüketimi” ile eş tutarım!
Türkiye, Anadolu/ diğer adıyla ‘yerel basınımız’ bunları konuşmalıdır!
**** ***
06 Ağustos 2014 Günü,
Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay,
Necip Güngör İletişim Meslek Lisesine geldiler.
Okul Müdürü Ali Canpolat ve Öğrenciler tarafından karşılanan,
Mehmet Atalay ve beraberindekilerle birlikte,
Lisenin, ‘teknik donanımını…’ yakından gördüler!
Alt-Yapı olarak, 26 İletişim Meslek Lisesi arasında,
İlk sıralarda yer alan, Necip Güngör Kısaparmak,
İletişim Meslek Lisesi hakkında,
Genel Müdür Atalay takdirlerini ifade ettiler!
Burada rahatlıkla şunu ifade edebilirim;
Elazığ İlimiz, Basın Sektöründe,
Gerek yetişmiş insan gücü,
Ve gerekse, ‘teknolojik alt-yapı’
Ve de, ‘eğitim imkânları…’ bağlamında,
Türkiye’de, sayılı bir yerde bulunmaktadır!
Bütün meselemiz,
Asıl sıkıntılarımız nedir?
“Ekonomik Sıkıntılar!”
Anadolu/ veya ‘Yerel Basınımızı’ bekleyen tehlike de budur!
Gerek Elazığ’da,
Ve gerekse, Anadolu’da;
“Yerel Basınımızın…” yapısal değişikliğe ihtiyacı vardır!
Bu değişimde, en önemli rolü kimler oynayacaktır?
“Siyasi İrade…”
Teklif ediyorum;
Buyurun geliniz,
Elazığ’da, “3. Basın Kurultayını…” gerçekleştirelim!
Anadolu Basınını, ‘masaya yatıralım…’
“Yapılabilecekleri…’ birlikte tartışalım!
Yerel Basında, bizim aradığımız;
“Batı Standartlarında…” bir gelişimi ve değişimi ortaya koymaktır!
335 bin Merkez Nüfusuna Sahip Elazığ’da,
Sadece bir gazetenin, “Baskı Sayısı…”
“5 bin-10 bin periyodunda…” olmalıdır!
Demokrasiyi,
İnsan Haklarını,
Hak ve Hürriyetleri,
Bilumum ‘değerlerimizi…’ yükseltmek istiyorsak;
Basınımızı da, layığı olan yerlere taşımalıyız!
Basın İlan Kurumu Genel müdürlüğü,
Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü,
Ve ilgili bütün kurum ve kuruluşlar;
Müşterek bir irade ortaya koyabilirler!
Bu konularda, ‘çok geç kaldığımızı da…’ söylemek isterim!

 

YORUM EKLE