ELAZIĞ VE ERDEMLİ İNSAN’

 ELAZIĞ VE ERDEMLİ İNSAN…

                       Bedrettin KELEŞTİMUR

Bugünkü yazıma, Nebi Hezri’nin, “Sen ve Men” şiiriyle başlamak istiyorum;

“Karlı bir zirve olsan

Ağ buludun

Olaram.

Derin hayale dalsan

Men sükûtun olaram

Çemen olsan eyer de

…”

Elazığ son elli yılıyla hafızalarımızda…

Bazen çığlığımız, bazen de feryadımız oldu!

Ama adı,  “yücelerde…” okundu.

***                 ***

İnsan portresiyle de,  “Elazığ farkı…” coğrafya’mda hissedilir

“Elazığ ve Erdemli İnsan…” birbirine o kadar yakışıyor ki!

Bizim mücadelemiz bu, “muallâ ve müstesna dokuyu…” korumak!

Bizler biliyoruz ki, bizim medeniyetimizin adı;

“Vakıf Medeniyettir!”

İnsanı esasa alan ve onu kuşatan değerleriyle birlikte,

“Yücelten...” bir medeniyet…

O iklimde, “Yunus’un Dili…”

O iklimde,  “Mevlana’ın Gönlü…”

O iklimde,  “Ahmet Kabaklı’da Sağduyu…”

O iklimde,  “Fethi Gemuhluoğlu’nda,  Dostluklara Merhaba…”

O iklimde,  “Av. Fikret Memişoğlu’nda,  Vefa ve Fedakârlık…”

O iklimde,  “N.Y.Gençosmanoğlu’nda,  Destanımsı bir ruh…”

1970’lerden günümüze doğru geldiğimizde;

Elazığ insanının; “gönül dünyasına…” nüfus edebilirsiniz!

Bütün bu karakterlerden, “Erdemli İnsan…” fotoğrafı çıkar.

***                            ***

Nebi Hezri’yle yazımıza devam edelim;

“Muhabbet sonsuzdur, ömürse kısa

Ne olur sevgiler ebedi kalsa

Kimin yüreğinde bir tel kırılsa,

O tel Menim yüreğimdir,

Menim yüreğim”

MANAS Gönülevi, ismiyle müsemma;

“Gönülleri buluşturan ocak…”

Şair Hayri ne diyorlar;

“Sinemde bir tutuşmuş yanmış ocağ olaydı…”

Burada,  “Olmak…” fiili, en erdemli bir ulu çağrının adı;

“Emrolunduğun gibi dosdoğru ol” (Hud, 112)

Hz. Mevlana ne diyorlar;

“Aşk’sız olma ki ölü olmayasın,

Aşk’ta öl ki, diri kalasın…”

 “Yetmiş iki millete bir gözle bakmak…”

“Gönülleri fethetmek…”

“Dostlukları ebedi kılmak…”

“Ahde Vefa göstermek…”

“Hizmeti sadece Allah rızası için yapmak…”

“Hayırda ve iyiliklerde yarışmak…”

Bütün bunlarda,

 “vakıf insan…” şuurunu yaşarsınız!

O şuur, “paydaş kültürünü…” çimlendirir

O kültürle Elazığ, “gaye-ufuk şehri…” olabilir.

MANAS Gönülevi Mayıs-2006 yılından itibaren ne yapmıştır?

“Şehir Kültürünü…” kendi kaynaklarıyla beslemiştir.

Bu şehrin, “Erdemli Kilmliğiyle…” devasa projeler üretmiştir.

İnşallah üretmeye de devam edecektir.

***                             ***

2017 yılını da geride bırakıyoruz…

Şeref Tan’ın çok veciz bir şiirinde şöyle seslenir;

“Muhasebesini yaparsak dünün

Hesabını ak alınla veren var.”

MANAS Gönülevi olarak neler yapmışız?

1.Sevdam Diyarbekir 14 Ocak 2017 Elazığ

2.Aydın Adıgül’ü Anma Toplantısı 04 Şubat 2017 Elazığ

3.Bizim Külliye Dergisi Özel Toplantısı 25 Şubat 2017 Elazığ

4.Bizim Ece Dergisi Özel Toplantısı 25 Mart 2017 Elazığ

5.Fikret Memişoğlu Konuşmaları 4-5 Mayıs 2017 Elazığ

6.Doğumunun 100. Yılında Fikret Memişoğlu 11-13 Mayıs 2017 Elazığ

7.Aydınlar (Hedi) Köyü 16 Ağustos 2017 Elazığ

17 Melih Boydak’ın Şiir Dünyası 30 Eylül 2017 Elazığ

8. Nimri Dede’ye Saygı 28 Ağustos 2017Elazığ –Keban

9.Muş’ta Basın Hayatı ve Muş Ovası Gazetesi 02 Kasım 2017 Elazığ

10.Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı Dergisi Özel Toplantısı 11 Kasım 2017 Elazığ

11.Hevsel Dergisi Özel Toplantısı 09 Aralık 2017 Elazığ

12.Özer Gözler’i Anma Toplantısı 16 Aralık 2017 Elazığ

13. Manas Şiir ve Musiki Günleri Cumartesi Günleri Elazığ

Bu toplantıların herbirinde; “Erdemli Şehir Kültürü…”

O kültürü, bütün değerleriyle yaşama ve yaşatma azmi kadar,

Gelecek nesillere taşıma misyonu vardır.

Gayretimiz, “geçmiş ile bugünü buluşturmak…”

Geleceği, “yarın geçilecek yolları…” daha güçlü bir şekilde inşa etmek!

***                            ***

Elazığ insanını bizlere en iyi şekilde anlatan şairlerimizden birisi de,

Şüphesiz ki, Bico Mehmet Kerküklüdür;

“Gakgomun mekânı, Harput yöresi

Sağlamdır âdeti, örfü töresi

Hiç olur mu gakgo elin teresi

Herkese gakgomsun denilmez gakgoş

 

Gakgom babacandır, gözü de pektir

Mazluma yumuşak, zalime serttir

Kalleşliği bilmez haza, erkektir

Herkese gakgomsun denilmez gakgoş

 

Dertliye dermandır, hastaya şifa

Gakgom’a koşarlar çekenler cefa

Dostluğa gösterir çok büyük vefa

Herkese gakgomsun denilmez gakgoş

  

Kerküklü der, gakgom ariftir arif

Dilin gücü yetmez, etmeye tarif

Konuk sever, cömert, sevimli, zarif

Herkese gakgomsun denilmez gakgoş”

***                            ***

 

Bizim eksiğimiz, gediğimiz, yanlışlarımız nelerdir?

“Ben nefsimi temize çıkarmam; çünkü nefs, Rabbimin merhameti olmadıkça,

Kötülüğü emreder. Doğrusu Rabbim bağışlayandır, merhamet edendir.” (Yusuf, 53)

Bizler, galiba “nefislerimize…” yeniliyoruz!

Nefs öyle ki, “gözleri kör ediyor…”

Nefs öyle ki, basiretleri bağlıyor…”

Hadis, “İman etmedikçe cennete giremezsiniz;

Birbirinizi sevmedikçe hakiki imana sahip olamazsınız!”

Sevgi ikliminin karşısında neler var;

“Haset, öfke, kıskanma, çekememezlik vs.”

Yunus’un çok güzel bir sözü var;

“Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz!”

Burada, bu şehirde bizler; “ortak akla…” önem vereceğiz!

Milyonlar,  “Ol… Ol…” diye haykırırsa neler olmaz ki!

Milyonlar,  “bir yürek olursa…” neler olmaz ki!

Bir kaidedir, “birimiz hepimiz, hepimiz birimiz…”

Birbirimizin önüne, ‘taş…’ koymayacağız!

Birbirimize, ‘köstek de…’ olmayacağız!

Sözün özü, “birlikte rahmet; ayrılıkta azap var!”

***                            ***

1970’lerden 2017’lere; yaklaşık yarım asır…

İnsanıyla, iklimiyle, karakteriyle hafızamızda…

Elazığ insanıyla birlikte; “tebessüm…” eden şefkat siluetini çiziyor!

Kültür, Sanat, Edebiyat, Musiki ikliminin çok güçlü oluşu da,

Bu şehri, “tefekkür eden…” münevver insan dokusuna taşıyor.

Tefekkür iklimi, “huzuru, güveni, sulhu da…” çimlendirir.

 

 

 

 

 

 

 

YORUM EKLE