ELAZIĞ’DA PROJELER, TEŞVİKLER, YATIRIMLAR’

 ELAZIĞ’DA PROJELER, TEŞVİKLER, YATIRIMLAR…

                                              Bedrettin KELEŞTİMUR

Bir sözü sıklıkla kullanırım; “Niyet, amel ve İstikamet!”

Üçü bir arada…

Niyet, “bir şeyi yapmayı tasarlama…”

Niyet, “karar verme…”

Niyet, “Bir amaca yönelme istek ve düşüncesi…”

Şehrin, öncelikle bir şeylere “niyet etmesi…”

O şeyler konusunda,  “karar vermesi…”

Bir söz vardır, “en kötü karar, kararsızlıktan iyidir!”

İkinci adımda, “amel…” nedir?

“amaçlı olarak yapılan iştir!”

Ve üçüncü adımınızda, “istikamet…”

“hedefe doğru yürüyeceğiniz yoldur!”

Bu şehrin insanına,  “belli hedefleri…” gösterdiğinizde;

Ve daha önemlisi,  “o hedeflere…” sahiplenildiğinde,

Şehrin ufkunu da,  “geleceğe açmış…” olursunuz!

***                            ***

Elazığ’da,  şehrin faaliyeti olarak gerçekleştirilen;

“Elazığ,  1. Ekonomi Kurultayı…”

2001 Yılı Haziran Ayında yapıldı

“Elazığ, 1. Kalkınma Kurultayı…”

2015 Yılı Kasım Ayında gerçekleştirildi.

Her iki faaliyette de,  “14 sektör…” masaya yatırıldı!

Durum analizleri yapıldı

Öncelikli “sektörler…” belirlendi!

En önemlisi, bu çalışmaların periyodik olarak da,

“sağlıklı bir şekilde takibi…” istendi!

Elazığ’ın diğer illerimizden en büyük farkı ve kazanımı;

Sektörler bazında,  “ekonomik verilere…” sahip oluşu!

Öncelikli sektörlerin bilinmesidir.

***                            ***

Çalışma kapsamında, Doğu ve Güneydoğu 5 bölgeye ayrıldı.

5. Bölgede,  “Elazığ ve Malatya Merkezli…”

“Adıyaman, Tunceli ve Bingöl…” illerinden oluşuyor.

Elazığ- Malatya Merkezli İllerde;

“Konfeksiyon, Yapı Malzemesi, Küçükbaş Hayvancılık,

Arıcılık ve Meyvecilik…” destekleniyor!

Bu şehirde yapılan,   “2 önemli Ekonomi Kurultayı’ndan…” söz ettik!

Sektörleri ve Verileri tekrar değerlendirelim…

Birlikte,  “analiz…” edelim

Bu şehrin,  “yatırımdaki kazanımları…” ne olur sorusunu irdeleyelim?

Bu teşviklerde en fazla göze çarpan husus;

“İstanbul ve İzmit gibi illerimizden emek yoğun sektörlerdeki fabrikalarını,

Cazibe Merkezlerine taşıyanlara; “Bir milyon lira destek verilecek…” olması!

Ve taşınan fabrikalara da 6. Bölge teşviklerinin verilecek…” olması!”

Burada amaçlanan konu da önemli;

Doğu ve Güneydoğu’dan Batı Bölgemize doğru sürekli kaymakta olan;

“emek-yoğun, beyin ve sermaye göçüne…” dur denilmesi!

Ve günümüzde artık, “dönüşümlü…” olarak kalkınma stratejilerinin belirlenmesidir.

***                            ***

Elazığ’ın “01 Ocak 2016-31 Temmuz 2016 İhracatını…” şu ifadelerle değerlendirmişiz;

“Elazığ ekonomisinde, “duraganlık…” hâkim!

Bu duraganlık, “şehrin ihracatına da…” yansımakta!

Elazığ’ın, Temmuz-2016 ayı ihracatı; “10 milyon 591 bin dolar!”

Elazığ’ın 01 Ocak-31 Temmuz 2016 7 aylık toplam ihracatı ise,

“103 milyon 38 bin dolar!”

Bu ihracatın, “yüzde 86’sı” madencilik ürünleri…

Bu ihracatın, “yüzde 066’sı” Su Ürünleri ve Hayvansal Mamüller…

Bu ihracatın,  “yüzde, 039’u”  Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri…

Sıklıkla tekrar ediyorum;

Elazığ, “yeni marka ürünlerini…” geliştirmeli!

Gelişmekte olan sektörler, AR-GE Projelerine önem vermeli!

Şehrin, “üretim-istihdam-ihracat” yönelik kalkınma stratejileri hazırlanmalı…

Önceliğimiz, “dinamik bir şehir” “pozitif enerji” “kalkınma ruhu”

Bu şehrin insanı, “haseti…” yani, “çekememezliği…” bıraksın!

Çalışan ve üreten insanına hiç değilse, “saygı…” göstersin!

Ve en önemlisi, “insanını ve değerlerini…” korumayı bilsin, diyoruz.”

***                            ***

Bu şehirde, “yeni markalardan…” söz etmek istiyoruz.

Elazığ Merkez ile birlikte, “on bir ilçemizin…” farklı özellikleri var!

Bu özellikler, “şehrin markasına…” dönüştürülebilir.

Mesela, Ağın İlçemizin, “Leblebi, Nar, Badem ve Üzüm…” olmak üzere,

“4 üncisi…” var.

Alacakaya, Mermer…

Arıcak, Ters Lale…

Baskil İlçemiz, Kayısı Üretimi…

Keban,  Ala Balık Tesisleri…

Karakoçan,  Golan Kaplıcaları…

Palu, Tarihi Zenginliği…

Sivrice, Turizm Cenneti…

Maden, Bakır İşletmeleri…

Harput, Tarihin Kadim Şehri…

Bu başlıklar,  “sayfalarca…” değerlendirilebilir.

Projeler, Teşvikler ve Yatırımlar…

Elazığ bütün bunları konuşmaya başladı!

Üretimi, “ihracatla…” bütünleştirelim!

Üretimi,  “fuarlara…” taşıyalım!

Üretimi,  “AR-GE Projeleriyle…” güçlendirelim!

Üretimi,  “Ev Ekonomisiyle…” destekleyelim!

Üretimi,  “Marka…”laştıralım!

Şehrin stratejik hedeflerini birlikte paylaşalım.

Önceliğimiz, “paylaşma kültürü…” ve “ortak akıl…” diyoruz.

 

 

 

 

 

 

 

YORUM EKLE