ELAZIĞ’IN ÖNCELİKLERİ

 ELAZIĞ’IN ÖNCELİKLERİ

                              Bedrettin KELEŞTİMUR

20 yıldır aynı minvalde yazıp çiziyoruz;

“Elazığ’ın Öncelikleri…” nelerdir?

Elazığ geçmiş yıllarda,

“Üç önemli ekonomik organizasyon…” gerçekleştirdi!

Bu organizasyonlarla önemli, “analizler…” yapıldı!

Bir nev’i şehrin, “ekonomik röntgeni…” çekildi!

Bizim önerilerimizde, “acil eylem planları…” neler olabilir?

En acımasız bir gerçek; şehir, ‘nitelikli bir göç…’ veriyor!

Şehrin aldığı göçler ise, ‘niteliksiz göç…’

Şehrin, ‘demografik yapısı…’ sürekli değişiyor!

Bahsettiğimiz göçlerin analizini yaptığınızda;

Sosyal bir ‘erozyon…’ vardır!

Şehrin şöyle veya böyle, ‘kültürü taşınıyor…’

Bu göçlere bizler;

‘Beyin ve Sermaye Göçü…”

Göçlerin analiziyle birlikte değerlendirmeler yapalım!

O değerlendirmelerin birinde şu ifadeler yer alıyordu;

“Elazığ’ın mevcut sosyo-ekonomik fotoğrafı!..

Bu fotoğraf içerisinde bizleri ürküten son yıllarda yaşanan sermaye ve beyin göçü!

Gençlerimiz için bir dramatik haline gelen işsizlik!..

Ve, şehrin kullanılamayan kaynakları!..”

“Elazığ’ın çok yönlü bir özelliği var.

Elazığ, bir sağlık merkezi, üniversite geleneğine sahip bir şehir.

Bilim, kültür ve turizm konusunda çok ciddi bir potansiyele sahip.

 Harput gibi, Hazar Gölü gibi çok önemli tarihi ve turistik potansiyele sahip.”

****                                    ***

2001 yılına doğru, “geçmişe yolculuk…” yapıyoruz!

O yıllarda bu şehrin talepleri nelerdi?

“2. Üniversite…”

“Yerleşik Fuar Alanı…”

“Kuzey Çevre Yolu…”

“Aile (Ev) Ekonomisi…”

“İşsizlik ve Yoksullukla Mücadele…”

“Tarım İşletmelerinin Kurulması…”

“Eğitim, Kültür ve Sanat Alanında Uluslar arası Organizasyonlar…”

“Şehrin İhracaat Potansiyeli…”

“Üretim ve Verim Ekonomisine Geçiş…”

“Turizm Alt Yapısının Güçlendirilmesi…”

Bütün bu değerlendirmelerle birlikte;

2001 Yılını hatırlayalım;

Türkiye’de, bir ilki Elazığ gerçekleştiriyordu!

Elazığ 1. Ekonomi Kurultayı,

Şehrin faaliyetiydi…

Sivil ve Kamu bütün kurumlar bir araya gelmişlerdi…

8 önemli sektörde, çalışılmıştı;

“Bitkisel Üretim,

Hayvancılık,

Su Ürünleri,

Yeraltı kaynakları,

Alt Yapı (Ulaştırma-Kentleşme),

Turizm,

İmalat ve Sanayi,

Ticaret ve Finans…”

Her sektörde,

Çok ciddi ve akılcı çalışmalar…

Şehir hayatında ‘milat’ olacaktı!

***                       ***

 

200’ün üzerinde bilim adamı, akademisyen,

Şehrin aydınları…

Bir fiil, emek verecekler;

Beyin jimnastiği yapacaklar,

Bir ürün, bir eser ortaya çıkaracaklardı…

***                                       ***

Günümüzde, 2017 yılında NERELERDEYİZ!

Belirlenen sektörlerdeki, POTANSİYELİMİZ!

Bugün için Elazığ’ın ÖNCELİKLERİ NELER OLMALI!

Geliniz, birlikte şu şehrin;

FOTOĞRAFINI bir daha çekelim…

Sektörlerdeki, İSTİHDAMI;

O oranları birlikte masaya yatıralım…

Elâzığ’ın, İHRACATI ne kadar?

Hedefteki, İHRACAT ne olmalıdır?

İşsizlik ve Çözüm Analizleri…

Harekete geçirmemiz gereken,

YER ALTI VE YERÜSTÜ KAYNAKLARIMIZ…

Hiçbir konuda, ‘afakî’ konuşmak istemem!

Bu şehirde, ‘taşların yerli yerine oturmasını’ istiyoruz!

Elazığ hangi sektörlerde,

Kendi ‘markalarını’ çıkarabilir!

Ufuk açıcı bir yol istiyoruz…

***                                       ***

Bu şehirde,

Tarım ne kadar konuşuluyor!

Elâzığ’da, ‘Tarım Liseleri’ niye yok!

Bu şehre, ‘Ziraat Fakültesi’ niye açmadık!

Gıda Sektöründe, ne kadar ‘aktif’ rol oynuyoruz!

Batı standartlarında,

‘Tarım İşletmeleri’ projelerimiz var mı?

Bu şehirde, bu ülkede;

“Bir damla suyun boşa akmaması,

Bir karış toprağın boş bırakılmaması…” için neler yapıyoruz!

***                                                      ***

Bizim yıllar önce söylediğimiz ve savunduğumuz,

“Her köye bir orman” projesi…

Batıda uygulanmaya başlandı!

Bu projede,

Ekonomik olarak düşünülen,

“Badem, Ceviz ve Dut Ağacı…” dikimi,

Önceliklerimiz arasında…

***                                       ***

Elazığ, öncelikle ‘kendisiyle’ yarışacak!

Bunun içinde, kendi sıkıntılarını aşacak…

Kendisiyle, ‘barışacak…’

Özveride, ‘sevgide’ buluşacak!

NERELERDEYİZ…

NERELERDE OLMALIYIZ…

Sorularına ışık tutacaktır…

Öncelikle,  şehrin  ‘istihdam haritasını’ çıkaralım!

Tarımda, Sanayide,

Hizmet Sektöründe nerelerdeyiz!

Şehrin, GSMH ’da ki,  ‘payı’ ne kadar!

Şehrin,  İhracat-İthalat rakamları…

Kişi başına düşen milli gelir…

Rakamlarla konuşalım!

 

YORUM EKLE