EN BÜYÜK DÜŞMANIMIZ’

 EN BÜYÜK DÜŞMANIMIZ…

 

 

Şöyle bir oturup düşündüm, “geri kalmışlığımızın sebepleri…”

Neler olabilir ki?

Bir başkasının, “iyiliğini…”

Bir başkasın ın,  “maddi ve manevi yükselişini…” istememek!

Bunun adına diini literatürde, “Haset…” diyoruz!

Daha ziyade, “çekememezlik…”

Hz. Ömer ne diyorlar?

“Hasetçinin, sen sevindiğin zaman üzülmesi, intikam olarak sana yeter!”

Allah’ın Resulü (sav) buyuruyorlar;

“Birbirinizle üstünlük yarışına girmeyin.

Birbirinize haset etmeyin.

Birbirinize kin beslemeyin.

Birbirinize sırt çevirmeyin.

Ey Allah’ın kulları! Kardeş olun.”

Buyurunuz, sizlere; “Müslüman Kimliği!”

Dikkat ediniz?

81 Vilayetimizin de, “sıkıntıları…” veya “dertleri…” aynı/ farklı değil?

Birilerinin, “önümüze geçmesine…”

Birilerinin,  “üstün başarı/ veya meziyetlerine…”

Birilerinin, “kalkınmasına…” tahammülümüz yok

Cenap Şehabettin’in, “hasetle…” ilgili çok mükemmel tanımı vardır;

“Haset başkasının balını, ağzında zehir eymektir!”

O sebepledir ki, Beydeba sözleriyle; “hasetçiyi…” hedef alır

“İnsanların en alçağı, başkasının kazandığı ilgi ve sevgiyi çekemeyenlerdir.”

Bilerek veya bilmeyerek, “insanımıza ve şehrimize…” yazık ediyoruz!

Haset öyle bir mikroptur ki,

Tıpkı insanı ve toplumu, “içten içe kemiren bir kanser hastalığına benzer!”

Acaba, “haset ve kin tutan…” bir insan iç dünyasıyla huzurlumudur?

İmam Şafii Hz. bu insanların sosyal analizini çok iyi yapıyorlar;

“Dünyada en huzursuz kişi, gönlünde haset ve kin tutandır!”

O iç ve dış huzursuzlığı ifade eden mısralar;

“Ne kendi etti rahat, ne âlem buldu huzur,

Yıkılıp gitti cihandan, dayansın ehli kubur”

***                             ***

Haset eden bir kimse de, “rahat ve huzur…” arama!

Hasan Basri Hz. ne diyorlar?

“Her kim halktan uzlet ederse, selamat olur;

Kanaat ederse, aziz olur,

Halka ihtiyacı olmaz; hasedi terk ederse, dinlenip rahat olur!”

Ahmet bin Kays da aynı görüştedir;

“Hasetçi adama, rahat; kötü huyluya şeref yoktur.”

Şeref ve izzet sahibi insanlar, asla va kat’a, “hasetçi…” olamazlar!

İmam Gazali, “kıskançlığın…” hastalık olduğunu belirtir.

Ve tedavisinin de, “ilim ve iyi amelle…” mümkün olacağını sözler.

Hz. Mevlana’da, “bahtiyar insanları…” tanımlarken;

O insanların, “yoldaşları da kıskanç değillerdir!” der.

“Nefsin için akranına haset etme. Zira haset işlerin en kötüsüdür.

Kusur ve ayıbın mayası, bil ki hasettir. Şüphesiz o herşeyden zehirlidir”

***                             ***

Bizim insana yaklaşım felsefemiz nasıldır?

“Mü’min gıpta eder, münafık haset eder.”

Bir başkasının, “makamına…” göz dikmek

Bir başkasını, “kıskanma…”

Vehb bin Münebih ne diyorlar;

“Kim başkasının elindekine göz dikerse,

Şüphesiz Allah’ın kazasına kızmış olur!”

Zümer Suresi, 52. Ayeti…

Sebe Suresi, 39. Ayeti…

Ankebut Suresi, 62. Ayeti…

Ve “rızıkla ilgili ayetleri…” okumanızı istirham ederim.

Allah, “rızkı dilediğine genişletir, dilediğine de kısar”

Bizim asıl imtihanımız; “sabır ve şükür…” eksenindedir.

Yusuf Has Hacip ne diyorlar; “Başkasını kıskanma,

Çok fazla yiyip içme. Bu iki kişi yapan insanın başı dertten kurtulmaz!”

Bazen, “derdi…” kendi ellerimizle davet ediyoruz!

Haset, kıskançlık, çekememezlik;

İnsanı içten içe kemiren derttir…

Büyük Sahabe Hz. Ali (kv) ne buyuruyorlar;

 “Kıskanç, vücutça sıhhatli görünse de, hasedin tesiriyle muzdarip ve hastadır.” 

***                             ***

Hasetin olduğu yerde, “iyiliklerden…” söz edemezsiniz

Hadis, Ateş odunu yakıp kül ettiği gibi

Haset de iyilikleri öyle yer bitirir…”

Herbirimizin en büyük arzusu ve hatta ideali nedir?

“Sağlıklı, huzurlu, güvenli, istikrarlı…” toplumdur.

Abdulkadir Geylani ne diyorlar;

“En hakiki düşmanlarımız kalbimizde yaşayan üç şeydir;

Hırs, Haset ve Kıskançlıktır…”

Bir Müslüman’ın kalbinde;

“İmanla haset bir arada bulunamaz!”

Dünyada en huzursuz kimse kimlerdir?

“Haset ve Kin Tutanlardır!”

Geliniz birlikte; “Hayırda Yarışalım!”

Geliniz birlikte, “Gönüllere Yolculuk Yapalım!”

Geliniz birlikte, “Sevgi ve Muhabbeti…” esas alalım.

Selam ve Muhabetle…

YORUM EKLE