EN FAZLA İHTİYACIMIZ; NASİHAT!

 EN FAZLA İHTİYACIMIZ; NASİHAT!

                                              Bedrettin KELEŞTİMUR

Asrımızda, en büyük ihtiyacımız, “nasihat…” dinlemek!

Günümüzde, insan-ı kâmillere, ak saçlı dervişlere,

Ariflere, İlim ve Takva Sahibi Allah dostlarına…

Onların, “kalbi ve hasbi…” sözlerine o kadar çok ihtiyacımız var ki

İrfan sahiplerinin o erdemli sözlerine, “nasihat…” diyoruz.

Hadis, “babanın evladına duası, peygamberin ümmetine duası gibi!”

Âlimler, “yeryüzünün kandilleri…”

“Bir âlimin ölümü, âlemin ölümü gibi!”

Sözler ve dualar, insanı; insanlığı diri tutuyor!

***                             ***

Nasihat sözlükte, “Öğüt vermek, yol göstermek, akıl vermek” anlamlarına gelir.

Bizim, bu milletin o kadar güzel bir geleneği var ki,

O güzel geleneği;  bir büyük zâtın huzuruna vardığımızda,

 Bir muallimin huzurunda,

 Anne ve babanın huzurunda,

Diz çökerek, “edep ve adapla!” pür dikkat, kelimeleri sindirerek dinleriz…

Ve o sözlerle, “dinlenir…” huzur buluruz.

İnsanı, psikolojik anlamda tedavi edici bir ilaç gibi gelir

***                             ***

Hiç şüphesiz ki, Peygamberin Ümmetine olan duası ve öğütleri;

Velilerin, Ulemanın Devletine olan öğütleri;

Öğretmenin öğrencisine;

 anne ve babanın evladına olan dua ve öğütleri o kadar önemli ki!..

***                             ***

Bizim tarihimizde; destanlarımızda, masallarımızda, efsanelerimizde,

 Ve hatta hikâyelerimizde, ‘menkıbeler ile birlikte öğütler’ geniş
şekilde yer alırlar.

 ‘Lokman Hekim’ ‘Dede Korkut’ ‘Hızır’ vs

 Manevi dünyamızın yol gösteren kahramanlarıdırlar.

***                             ***

Şeyh Edibali; Aşiretten bir büyük devlet kuran Osman Gazi’ye yaptığı nasihati;

O kadar mükemmel ki, “edebi bir mersiye…” gibidir!

Kendinizi, “irfan okulunda…” hissedersiniz.

Edebali’yi dinleyelim;

“Ey Oğul! Beysin; bundan sonra öfke bize, uysallık sana;

Güceniklik bize gönül alma sana; suçlamak bize,

Katlanmak sana; acizlik bize, yanılgı bize, hoş görmek sana;

Geçimsizlik, çatışmalar, uyumsuzluklar, anlaşmazlıklar bize, adalet sana;

Kötü söz şom ağız, haksız yorum bize, bağışlamak sana;

 Ey Oğul! Bölmek bize, bütünlemek sana;

Üşengeçlik bize, uyarmak, gayretlendirmek sana; şekillendirmek sana;

Ey Oğul! Sabretmesini bil, vaktinden önce çiçek açmaz.

Şunu da unutma; insan yaşat ki, devlet yaşasın.

Ey Oğul! İşin ağır, işin çetin, gücün kıla bağlı. Allah yardımcın olsun.”

***                             ***

Okumak ve Dinlemek  ne kadar evla bir şey değil mi?.

Dün, bütün hataları ve sevapları ile yaşanmıştır.

Biz, dünü; yaşanan o güçlü maziyi bütün ibret sahneleriyle kendimize
ders alarak,

 Yeni bir hayat yolculuğunda kendimizi daha emin hissedebiliriz.

***                             ***

Lokman Hekim oğluna nasıl öğüt veriyorlar;

“Ey oğul! Seher vakti ayakta ol ki, hakkı zikir ve tesbih eden horoz,

 Senden akıllı ve uyanık çıkıp da seni geride bırakmasın...

Ey yavrum! Altın ateşle, Salih kulda bela ile tecrübe edilir. Yavrucuğum!

ALLAH'a şirk koşma. RABBİNİ tanı. Çünkü şirk çok büyük bir zulümdür

Ve ALLAH'ın hakkını ALLAH'tan başkasına vermektir.

Oğlum! Kim nefsinin faizi olup, onu kötülüklerden korursa,

 Aziz ve Celil olan ALLAH da onu muhafaza eder.

Oğulcuğum! Sakın hiç kimseyi elbisesi eskidir diye hakir görme.

Çünkü senin ve onun, ikinizin RABBİ bir olan ALLAH tır.

 Yavrum! Tövbeni geciktirme çünkü ölüm ansızın geliverir.

 Ey yavrum! Âlimlerle beraber otur. Onların dizi dibinden ayrılma.

Ey oğul! Gücün yeterse insanlardan zulmü kaldır. ALLAH da senin cezanı kaldırır.

 O'nun intikamından kendini korumuş olursun.

Yavrucuğum muhakkak ki dünya, derin bir denizdir. içinde birçok
insanlar boğulmuştur.

Şimdi sende bu derya içindesin. eğer takva gemisine biner,

HAKKA tevekkül edersen kurtulabilirsin....”

***                             ***

Nasihat/veya öğütler bize bazen, ‘ilaç tadı gibi acı gelebilir’

 Nefsimizin ağrına giden birçok şeylerde,

Bizler için hayırlara vesile olacak şeyler olduğunu da unutmayalım.

Hz. Mevlana’nın yedi öğüdünü dinleyelim;

 “Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol.

Şefkat ve merhamette güneş gibi ol.

Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol.

Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol.

Tevazu ve alçakgönüllülükte toprak gibi ol. Hoşgörürlükte deniz gibi ol.

Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol.”

***                            ***

Ahi Evran ruhunda neler vardır;

“Hakk'a inanmak,  Halk içinde,  ölçülü, duyarlı olmak.

Benliğini öldürmek, bencillik etmemek. Ululara hizmet eylemek

Buyruğu, altındakine yumuşak yürekle davranmak dostlara öğüt vermek.

Dervişlere su vermek (sakilik etmek Bilginlere karşı alçakgönüllü olmak.

Düşmanlara hoş görünmek, Bilgisizin karşısında susmak.”

***                             ***

 Ahilik'in, bütün topluluk ta uygulanması,

Genel bir kural niteliği taşıyan altı ilkesi daha vardır:

“Elini açık tut. Sofranı açık tut. Gözünü bağlı tut. Kapını açık tut.

Belini bağlı tut. Dilini bağlı tut...”

Kâh elimize kalın kitaplar alır, onlarla günlerce meşgul oluruz.

 Kâh, bir ak saçlının karşısında diz çöker,

Büyük bir huzur içerisinde, ebed üzere ağzından çıkan her kelimeyi
hafızamıza nakşederiz.

Hayat, ‘sürekli okumak, sürekli dinlemek, sürekli tefekkür etmektir’

Yaşadığımız şehrin, beldenin zenginliğini ya görerek veya okuyarak,

‘bilgi sahibi’ oluyoruz.

Hz. Mevlana’nın babası Veled ile birlikte, Malatya’ya, oradan da,

Elazığ’ın Karakoçan İlçesine gelerek,

‘Okçular’ denilen belde de, üç yıl veya daha fazla ikamet ettiğini
ancak, okuyarak;

Hadiseleri derinliğine yorumlayarak öğrenebiliyoruz.

4. Murat ile birlikte, Elazığ’ın Ağın İlçesinden, bu büyük gazaya çıkan

 Ve Bağdat’ın fethiyle adı destanlaşan,

 “Bağdat Kapısın açan Genç Osman’ı”

Bizler yine tarihe yönelerek öğrenebiliyoruz.

Bu sadece, yaşadığımız coğrafyadan iki kesit!..

Koca Anadolu’yu; Anadolu’yu aydınlatan o nice bahadırların hayatlarını,

 Ve bıraktıkları o müthiş mucizevî mirası okuyarak öğrenebiliyoruz!

YORUM EKLE